A júliusi tanácsülésen láthattuk, miért kell 2020-ban a többi új párttal együtt minimum 8 tanácsosi helyet szereznünk. Mivel sokan szabadságoltak, az ülésen csak 18-an voltunk jelen, így a kétharmados döntésekhez (16 szavazat) szükség volt a mi három voksunkra is. Így meg tudtuk akadályozni néhány helytelen/erkölcstelen határozattervezet elfogadását, amilyen például a parkolási szabályzat módosítása, amely diszkriminatív módon számos kategóriának biztosított volna kedvezményes bérletet.

Ugyanakkor tanúi lehettünk egy “szokatlan” szavazásnak, a PNL és a PSD tanácsosai a lelkiismeretükre hallgattak, és nem tömbben voksoltak. Mindez a 12-es napirendi pontnál, a híres Dél-Korea-i kiruccanásnál történt. Habár az RMDSZ-es kollegák egyöntetűen mellette tették le a voksukat (elvégre Makkai alpolgármester kirándulásáról beszélünk), a többi párt tanácsosainak tartozkodása és/vagy ellenszavazata nyomán a határozat-tervezet nem ment át. Így egy kis szakaszgyőzelmet arattunk, a POL ugyanis hónapok óta harcol a kétes hírű Man Hee Lee-vel történő, közpénzből finanszírozott bratyizások ellen.

Ezúton szeretnénk gratulálni a PNL és a PSD városi tanácsosainak, hogy volt bátorságuk a városlakók érdekében voksolni, nem a pártelnökök parancsára. Reméljük ez nem egy elszogetelt eset, és egyre több lelkiismereti szavazásnak leszünk a tanői ezentúl.

Hogyan szavaztam a tanácsülésen

Sürgősségileg elfogadtuk Szászgáspár Barnabás tanácsos lemondását, a tanácsosi hely megüresedését, valamint Vajda György tanácsos beiktatását. Érdekességként megemlíteném, hogy mindez kevesebb mint tíz percet vett igénybe, miközben a POL tanácsosainak esetében az ilyen helycserére egy egész hónapra szüksége volt a testületnek. Mindenki egyenlő ugyebár, csak egyesek egyenlőbbek.

1. Határozattervezet a marosvásárhelyi egyetem előtti állami oktatási intézmények ügykezelésében levő tantermek/laboratóriumok használatára vonatkozó bizonyos szabályozás elfogadásáról, a tanítási program utáni oktatási tevékenység végzése céljával.
Ellene, mivel egy képletet kellett volna elfogadnunk melyel kiszámolnák az u.n. after school -ban részesülő gyerekek számára a fizetendő bérleti díjat. Mi azt szeretnénk, hogy a Hivatal állja ezeket a költségeket, a kollegám be is nyújtott egy erre vonatkozó határozat-tervezetet. Hossza vita után a tervezet nem ment át.

2. Határozattervezet  a Marosvásárhelyi Városi Sportklub létrehozását célzó 2017. évi 353-as számú helyi tanácsi határozat módosításáról és kiegészítéséről.
Természetesen ellene szavaztam, de a többség voksával átment, újabb sportágakat tömörítve a klubba.

3. Határozattervezet a helyi költségvetésből megvalósított „SF + PT + EXEC. sportpályák a CASM-nél” elnevezésű projekt megvalósíthatósági tanulmányának és műszaki-pénzügyi mutatóinak elfogadásáról.
Mellette szavaztam, mivel a városnak ez a dolga, infrastruktúrát biztosítani a sportolni vágyók számára.

4. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal által protokoll tevékenységre fordítható kiadások felső határának elfogadásáról, a frissített, a 2015. évi 258-as számú törvény által módosított és kiegészített 2001. évi 80-as számú kormányrendelet előírásainak megfelelően, amely a helyi közigazgatási egységek és a közintézmények számára meghatároz bizonyos költségvetési normatívákat.
Igennel szavaztam, a külföldi küldöttségek ellátására fordítható összegekről van szó, természetesen esetünkben a törvény által megengedett maximális értékeket kérte a városvezetés.

5. Határozattervezet annak jóváhagyásáról, hogy nyilvános árverésen értékesítsék a Marosvásárhelyen, a Radnai utca 34. szám alatt található ingatlant (telek és építmény).
A költségvetési bizottságban többször is rákérdeztem az illetékes személyre, hogy minden rendben van-e ezzel a tervezettel. A pozitív válasz ellenére a tervezetet visszavonták – ez általában akkor szokott történni, ha valami nincs rendben, ha “cirkuszgyanús” a dolog.

6. Határozattervezet a városrendészeti dokumentáció elfogadásáról a „Részletes Városrendezési Terv (PUD) – szabályozás meghatározása két lakóház építéséről ugyanarra a telekre”, Éden utca szám nélkül. Tulajdonos-kedvezményezettek: Zăhan Maria és Zăhan Ioan. Mellette.

7. Határozattervezet a városrendészeti dokumentáció elfogadásáról a „Részletes Városrendezési Terv (PUD) – helyszíntanulmány lakóház építésére, telek elkerítésére, autó- és gyalogosbejáró kialakítására, közmű-csatlakoztatásra, a 2008. évi 100-as számú helyi tanácsi határozatban jóváhagyott PUD részleges módosítására”. Kedvezményezett-tulajdonosok: Rău Alexandru és Rău Tamara. Mellette.

8. Határozattervezet a városrendészeti dokumentáció elfogadásáról a „Térségi Városrendezési Terv (PUZ) – térség átminősítése, kereskedelmi egységeket és irodákat tartalmazó épület építése a meglévő C8 épületszárny kibővítéseként és autómosó építése”, a Dózsa György – Rakodó – Kurta utcáknál a helyi vonatkozású városrendészeti szabályozás szerint. Kezdeményező: Tóth Zsolt és a Tomek Business Management Kft.
Mellette, mindhárom tervezet úgy tűnik, rendben van.

9. Határozattervezet a városrendészeti dokumentáció elfogadásáról a „Térségi Városrendezési Terv (PUZ) – a Rózsák tere, a Bartók Béla utca, a Horea utca, a Nyomda utca által körülhatárolt marosvásárhelyi védett beépített altérségre vonatkozóan – lakópark, szolgáltatói, kereskedelmi és közétkeztetési egységek építése”, Rózsák tere 24. szám. Kezdeményező: SC”Sala Construct”SRL.
Sok vitát szült ez a tervezet, a városvezetés “kreatív módon” értelmezi a törvényt. Ennek a tervezetnek a kapcsán alkalmam volt belemélyedni az urbanisztika rejtelmeibe, és azt is sikerült elérni, hogy a város főépítésze nyilvánosan elismerje, a tanácsok olyan tervezetekről kell szavazzanak, melyekbe kerülnek be hibák. Ennek ellenére, a kollegák többsége megszavazta a tervezetet, utat nyitva ezzel a főtér jelenlegi arculatának átalakításához. Természetesen ellene voksoltam.

10. Határozattervezet a „Marosvásárhelyi Szépművészeti Akadémia” ötletpályázat megszervezéséről.
Tartozkódtam, mivel amellett, hogy nem vitatom egy ilyen Akadémia szükségességét, a Lovarda melletti területre inkább egy igazi parkot és amatőr sportpályákat képzelek el.

11. Határozattervezet a következő épületek díszkivilágítására vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány, műszaki-pénzügyi mutatók és technikai megoldások elfogadásáról: az Înălțarea Domnului ortodox katedrális, a Buna Vestire ortodox katedrális, az I-es számú Római-katolikus plébánia, a református Vártemplom, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal.
Ellene szavaztam, mivel a kollegák nem értettek egyet a javaslatommal, hogy halasszuk el a tervezetet őszig, amíg eredmény születik a város központi részének az átalakítására kiírt tervpályázaton, és annak alapján világítsuk ki ezeket az épületeket.

12. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal és helyi tanács 2018. szeptember 14-20. között a dél-koreai Szöulba utazó küldöttsége járandóságának a helyi költségvetésből devizában történő kifizetéséről. Természetesen ellene, a magyarázat a cikk elején olvasható.

13. Határozattervezet a beavatkozási munkálatokat jóváhagyó dokumentáció (DALI) és a műszaki-pénzügyi mutatók elfogadásáról, a „Népművészeti és Mesterségek Iskolája műhelyeinek teljes felújítása és korszerűsítése – Elektromaros Technológiai Líceum” beruházásra vonatkozóan.
Igen, minden olyan kezdeményezést támogatunk, amely az oktatási infrastruktúra javítását célozza.

14. Határozattervezet a 2019. évi szociális támogatásokra vonatkozó elsőbbségi támogatási szempontok meghatározásáról.
Igen, a tervezet értelmében több pontot kapnak a pályázatok elbírálásakor azok a nemkormányzati szervezetek, amelyek szociális szolgáltatásokat biztosítanak.

15. Határozattervezet a műszaki-gazdasági dokumentáció (SF/DALI szakasz) és a műszaki-pénzügyi mutatók elfogadásáról, beleértve a tervezett beruházás vázlatos leírását tartalmazó mellékletet, a „Víztelep utca 54-56. szám alatti ingatlan bővítésére és épületfelújítás bölcsőde kialakítása céljával” elnevezésű beruházásra vonatkozóan a 2014-2020 közötti Regionális Operatív Program (POR) 4.4-es beruházási prioritáson keresztül.
Természetesen mellette, várjuk a következő bölcsöde terveit.

16. Határozattervezet az árverés kikiáltási árának elfogadásáról annak érdekében, hogy értékesíthető legyen a Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonát képező erdőalapból 2018-ban begyűjtendő faanyag. Igennel.

17. Határozattervezet a Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonát képező erdőalapból 2018-ban begyűjtendő faanyag mennyiségének és értékesítési módjának elfogadásáról.

18. Határozattervezet az árverés legfelsőbb kikiáltási árának elfogadásáról annak érdekében, hogy kitermelhető és elszállítható legyen a Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonát képező erdőalapból 2018-ban begyűjtendő faanyag.

19. Határozattervezet a Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonát képező erdőalapból 2018-ban begyűjtendő faanyag mennyiségére vonatkozó bevételi és kiadási költségvetés elfogadásáról, valamint az elvégzendő szükséges munkálatok jóváhagyásáról.
Ennél a három tervezetnél tartozkódtam, mivel olyan információkat kaptunk, hogy nincsenek teljesen rendben.

20. Határozattervezet a műszaki-pénzügyi mutatók elfogadásáról a „Mellékhelyiség és elsősegélynyújtási szoba a látogatók számára” a marosvásárhelyi Állatkertben elnevezésű beruházásra vonatkozóan.
Igennel. Végre egy olyan tervezet, amely bebizonyítja, hogyan Marosvásárhelyen is lehet hasznos befektetéseket aszközölni a közpénzből, anélkül, hogy felfújnák a költségeket. Egy új, emeletes tégla épület felhúzásáról van szó, kevesebb mint 300 euró / négyzetméter áron. Feltevődik a kérdés (és hozzászólásomban fel is tettem), miért van egy pár száz méterrel arrébb tervezett  fa építménynek több mint nyolcszoros négyzetméterenkénti ára.

21. Határozattervezet a 2008. évi 86-os számú marosvásárhelyi helyi tanácsi határozat módosításáról, amely állatvontatású járművekre vonatkozóan bizonyos intézkedéseket írt elő Marosvásárhelyen.
Igennel. Bár a testület elfogadta a modosító inditványom, melyben kértem, hogy a tiltás ne vonatkozzon a kézi vontatású/tolású szekerekre (mivel ide lehet sorolni a babakocsikat is), a határozat végül nem ment át, a Korea miatt sértődött alpolgármesternek köszönhetően.

22. Határozattervezet a Marosvásárhelyen, az Alma utca 22/A szám alatti 194 négyzetméternyi telek átadásáról Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonába a SC. Bostan Junior SRL-től. Igennel.

23. Határozattervezet a Marosvásárhelyen, a Kinizsi Pál utca 10. szám alatti 2599 négyzetméter összfelületű telek 1293 négyzetméteres részének és az építménynek az átminősítéséről Marosvásárhely megyei jogú város köztulajdonából a magántulajdonába. Igennel, átment a módosító inditványommal együtt.

24. Határozattervezet a Marosvásárhelyen, a Constandin Hagi Stoian utca 37. szám alatti 85 négyzetméteres telek átadásáról Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonába Florea Marian Ioantól és Florea Paraschivától.
Igennel. Ez a három tervezet az említett parcellák jogi helyzetét fogják tisztázni.

25. Határozattervezet bizonyos Marosvásárhelyen található telkekre vonatkozó közvetlen eladási javaslat elfogadásáról.
Igennel, mert a testület elfogadta a módosító inditványom, hogy a telkeket (melyeken az eredeti ideiglenes építmények helyett most már végleges épületek “nőttek”) ne adjuk el, hanem ismételten csak haszonbérbe adjuk őket.

26. Határozattervezet a Marosvásárhely közterületén található fizetéses parkolók karbantartását és értékesítését végző szakszolgálat Szervezési és működési szabályzatának módosításáról.
Hossza vita után, mivel a testület nem fogadta el a POL több, diszkrimináció ellenes javaslatát, ellene szavaztunk, és a tervezetet elutasította a Tanács. Augusztusban újra napirenden lesz.

27. Határozattervezet a Marosvásárhelyen, a Dózsa György út 193. szám alatt található ingatlan megvásárlásáról Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonába és a 2014.07.29-ei 239-es számú helyi tanácsi határozat visszavonását.
Mellette szavaztam, mivel a módosító inditványomnak köszönhetően úgy döntöttünk, hogy csak elvi szinten egyezünk bele a vásárlásba (az eredeti fogalmazás szerint a Tanács eldöntötte volna, hogy megvesszük a telket, majd utólag alkudoztunk volna az áráról).

28. Határozattervezet a tulajdonviszony megállapításáról és Marosvásárhely megyei jogú város magántulajdonába telekeléséről a Kövesdomb utca 19. szám alatti ingatlan 15/450 részének és a 2018.01.30-ai 12-es számú helyi tanácsi határozat visszavonásáról. Igen.

29. Határozattervezet a tulajdonviszony megállapításáról és Marosvásárhely megyei jogú város magántulajdonába telekeléséről a Jeddi út 4. szám alatti 3429 négyzetméteres telek 609/3258 részének. Igen.

30. Határozattervezet a Marosvásárhelyen, a Constandin Hagi Stoian utca 28. szám alatt található 49 négyzetméteres telek átadásáról Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonába Aron Florintól és feleségétől, Den Dulk Wilhelmina Andreától. Igen.

31. Határozattervezet a marosvásárhelyi lakóhelyi parkolóhelyek Használatba adási, odaítélési/licitálási szabályzatának elfogadásáról. Elhalasztva, immár harmadszorra.

32. Határozattervezet a Marosvásárhely megyei jogú város – területi-közigazgatási egység 2018. II negyedévére vonatkozó költségvetés-végrehajtásának jóváhagyásáról.
Ellene, mivel a szórakozásra szánt pénzt hibátlanúl elköltötték, miközben az oktatás támogatására előirányzott összegeknek csak egy részét.

33. Határozattervezeta 2019-re vonatkozó új támogatásigénylési és -benyújtási időszak megszervezésének jóváhagyásáról,  a módosított és kiegészített 1998. évi 34-es számú törvény alapján, amely olyan jogi személyiséggel rendelkező romániai székhelyű egyesületeknek és alapítványoknak nyújtható támogatásokra vonatkozik, amelyek szociális ellátóegységeket létesítenek és adminisztrálnak. Igennel.

34. Határozattervezet a Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonát képező, a S.C. Locativ S.A. kezelésében levő bizonyos ingóságok ingyenes átadásának jóváhagyásáról a Közterületfelügyelő Hatóság és a Parkok, üvegházak és zöldövezetek igazgatósága ügykezelésébe, kizárólag Marosvásárhely megyei jogú város közterületén javítások és karbantartás elvégzésére.
Igennel, itt vezetékek átadásáról van szó, melyeket majd a Városi Kertészet fog használni az üvegházaiban.

35. Határozattervezet a 2018.05.30-ai 163-as számú helyi tanácsi határozat mellékletének (központosító) módosításáról, amely arra vonatkozik, hogy Marosvásárhely saját költségvetéséből bizonyos összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt a 2018-ban benyújtott kulturális programoknak/projekteknek/kezdeményezéseknek, amelyeket a 2018.06.01-09.01. közötti időszakban valósítanak meg.
Igennel, a POL első pillanattól a pályáztatás híve, amikor a közpénz elosztásáról van szó.

36. Határozattervezet a „Meggyesfalvi utca 50. szám alatti ingatlan felújítása” elnevezésű beruházás frissített műszaki-pénzügyi mutatóinak (maximális indikátorok) jóváhagyásáról.
Tartózkodtam, mivel nem egyértelmű, mire akarják használni a felujítandó ingatlant. Meg is látogattam a helyszínen az egyemeletes épületeket a kombinát háta mögött.

37. Határozattervezet a marosvásárhelyi Állatkertben az „Afrikai növényevők kerítésének felújítása” elnevezésű beruházás műszaki-pénzügyi mutatóinak jóváhagyásáról.
Természetesen támogattam az ország egyetlen akreditált állatkertébe történő beruházást.

38. Határozattervezet hetente kétszer teljes menü biztosításáról a kis jövedelmű nyugdíjasok számára.
Ahogy arra felhívtam a figyelmet, úgy a költségvetési bizottságban mint a tanácsülésen, ez egy sebtében összetákolt tervezet, amely még a gazdasági osztály jóváhagyását sem kapta meg. Nem tudjuk, hányan fogják igényelni, tehát nem tudjuk, mibe fog kerülni a városnak, szerintem erősen választási kampányíze van. Egyébként is, ha valaki rászorul, annak minden nap kell enni, nem csak hetente kétszer. Végül megszavaztam, mert nyilvánosn elhangzott, hogy az Alpha Transilvania alapítvány projektje. Utólag kiderült, csőbehúztak. Egyesek már nekiálltak kampányolni ezzel a határozattal.

39. Határozattervezet a marosvásárhelyi helyi tanács ülésvezetőjének megválasztásáról a 2018. augusztus – október időszakra.
Megszavaztam, hogy Benedek asszony legyen az ülésvezető. Érdekes azonban, hogy első alkalommal ez a választás tanácsi határozat formájában történik, amit a törvény nem ír elő.

Ezenkívül megszavaztunk két sűrgösségi határozattervezetet 10 valamint 12 méteres elektromos autóbuszok beszerzéséről. Mivel a Fejlesztési Minisztérium rájött, hogy egyes önkormányzatok képtelenek életképes pályázatokat benyújtani, központosított beszerzést indított a megyeszékhelyek ellátására elektromos autóbuszokkal. Mi most megszavaztuk a város beleegyezését, beleértve az önrész kifizetésének a bevállalását.

 

Pápai László Zsolt helyi tanácsos

Szólj hozzá

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>