Nem létezik olyan Tanácsülés, melyen ne jelenjen meg legalább egy “gyanús” tervezet (fölösleges befektetés vagy felfújt árak). A Hivatal legújabb brilliáns ötlete egy – konyha hiányában vendéglőnek nem nevezhető – felszolgáló hely építése a Somostetőn, az amfiteátrum fölött. Sima beton alapokon fekvő faépítmény, összesen 70 négyzetméter, mosdókkal és raktárral együtt. Konyha nélkül, mert catering rendszerben fog működni. Ja, és még lesz két terasza is, egy kisebb fedett meg egy nagyobb, fedetlen. És mindez csekély kb 1 800 000 lejért, ami nagyjából 370 ezer eurót jelent. Érdeklődtem egy ingatlanfejlesztőnél, ebből a pénzből ő luxus lakást épít, egyenesen hármat.

De a gyanúsan magas költségek mellett, a kérdésem az, hogy egyáltalán mi értelme van ennek a befektetésnek? Gyalog két percre található a Polgármesteri Hivatal másik vendéglője, ahol fedett terasz meg konyha is található, és a hírek szerint kb 40 000 euróba került, vagyis a tervezett újnak csupán a 10%-ba. A Hivatal igazgatói szerint a fő cél a Somostető “felélesztése” a téli hónapokra, amikor majd forró teát és forralt bort fognak itt felszolgálni. Konyha hiányában gyanítom termoszból. A rossznyelvek szerint bulizóhely készül, “egyeseknek”.

De az alapprobléma az, hogy a Polgármesteri Hivatal a privát szférával versenyez különböző ágazatokban, kiváncsian várjuk, mikor jelenik meg a Hivatal fodrászata. A városnak nem az a dolga, hogy koncerteket szervezzen, vendéglőket működtessen és a népet szórakoztassa. “Szerencsére” lenne amire a közpénzt fordítani, gondoljunk csak közszállítás siralmas állapotára, a kerékpárutak hiányára, egyes iskolaépületek állapotára vagy a túl kevés bölcsödei helyre.

Emellet a tervezt mellett még másik 22 szerepelt a napirenden, és még három sűrgősségi eljárásban. Az eddigi legrövidebb tanácsülésen vettünk részt, annyira gyorsan szavaztattak, hogy még a szakbizottságokban elfogadott módosítások is “eltüntek”, érdekes módon, a tanácsosok iratcsomójából. Az egyetlen tervezet ami nem ment át, természetesen a POL-é volt. Lássuk a továbbiakban, hogyan szavaztam és miért éppen úgy.

1. Határozattervezet a marosvásárhelyi öregotthon szociális szakszolgálat keretében működő tanácsadó testület összetételének jóváhagyásáról.
Mellette. A testület összetételének változtatásáról volt szó, miután változott a Városi Tanács összetétele és nyugdíjba ment a Hivatal képviselője.

2. Határozattervezet a szociális központ – éjszakai menhely szociális szakszolgálat szervezési és működési szabályzata módosításának jóváhagyásáról.
Mellette. Szükség volt néhány módosításra, mivel audit alatt állnak.

3. Határozattervezet a 2018. május 30-ai 161-es számú helyi tanácsi határozat kiegészítéséről és módosításáról, amely a „Marosvásárhely belvárosa – Győzelem tér – Rózsák tere – Petőfi Sándor tér – Bernády György tér – Vár sétány MY CITY Tîrgu Mureş/Marosvásárhely/Neumarkt” tervpályázat megszervezésére vonatkozik.
Mellette. Nem az első alkalom, hogy nemrég megszavazott tervezeteket újra kell szavazni, mert a Polgármesteri Hivatal szakemberei nem képesek elsőre jól előkészíteni az anyagot. Most azért kellett változtatni, hogy megfeleljen a törvényes előírásoknak.

4. Határozattervezet a városrendezési dokumentáció elfogadásáról: Részletes városrendezési terv – helyszíntanulmány szuterénes, manzárdos családi ház felépítéséhez, telek bekerítésére, Csángó utca, szám nélkül, tulajdonosok – haszonélvezők: Ciortea Vasile-Andrei és Szőcs Emőke Szidónia. Mellette.

5. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal és helyi tanács 2018. július 13-15. között a magyarországi Bajára utazó küldöttsége járandóságának a helyi költségvetésből devizában történő kifizetéséről.
Ellene. Hogy miért, arról bővebben írt Radu Bălaș kollegám itt.

6. Határozattervezet az Aurel Persu Technológiai Líceum udvarán található 7 (hét) ingatlannak, épületnek Marosvásárhely megyei jogú város köztulajdonából magántulajdonába való átminősítéséről, a lebontás érdekében.
Mellette. Az iskola kérte, hogy bonthassa le az évtizedek óta nem használt épületeket, hogy a helyükre tornatermet tudjanak építeni. Mivel különböző mendemondék terjengenek a felszabaduló terület sorsával kapcsolatban, megkerestem a líceum vezetőségét, hogy első kézből kapjak információkat.

7. Határozattervezet a műszaki-pénzügyi dokumentáció (DALI szakasz) és a műszaki-pénzügyi mutatók elfogadásáról, beleértve a javasolt beruházás vázlatos leírását tartalmazó mellékletet, a „Népművészeti és Mesterségek Iskolája műhelyeinek teljes felújítása és korszerűsítése – Gheorghe Şincai Technológiai Líceum” beruházásra vonatkozóan, a 2014-2020 közötti POR (Regionális Operatív Program) 4-es főtengelyének, 4.4-es beruházási prioritásnak, 4.5-ös célberuházáson (A munkaerőpiac szempontjából fontos oktatási infrastruktúra minőségi növelése) keresztül.
Mellette. A POL minden olyan kezdeményezést támogat, amely az oktatás minőségén hívatott javítani.

8. Határozattervezet a „Vendéglőterasz kilátóval a somostetői amfiteátrum környékén, a kapcsolódó projektekkel” megvalósíthatósági tanulmány műszaki-pénzügyi mutatóinak elfogadásáról.
Ellene, a cikk elején felsorolt okok miatt.

9. Határozattervezet a Marosvásárhelyen, a Mátyás király tér 2. szám alatt található 67 négyzetméteres telek átminősítéséről Marosvásárhely megyei jogú város köztulajdonából a magántulajdonába.
Ellene, mivel a végső cél ennek a teleknek a magánkézbe adása. Mivel közvetlenül a Vointa strand mellett van, nem értek egyet azzal, hogy a város lemondjon a tulajdonjogáról, reménykedem, hogy egyszer még megnyílhat ez a strand.

10. Határozattervezet egy Marosvásárhelyen, az Alma utcában levő szám nélküli 819 négyzetméteres telek átadásáról Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonába a Jako Prest Serv Kft.-től. Mellette.

11. Határozattervezet egy 8 négyzetméteres marosvásárhelyi telek átadásáról Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonába Bogdan Ioan Cristiantól. Mellette

12. Határozattervezet egy Marosvásárhelyen, a Vasile Săbădeanu utcában levő szám nélküli 2263 négyzetméteres telek átadásáról Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonába a Maco Construct Kft.-től. Mellette. Mindhárom esetben a tulajdonosok lemondanak egy részéről a telküknek, útépítés céljából.

13. Határozattervezet az 1918. December 1. út 59. szám alatti 30-as lakrészhez tartozó 788 négyzetméteres telek 20,13 négyzetméteres része Marosvásárhely megyei jogú város magántulajdonába tartozásának megállapításáról és betelekeléséről. Mellette

14. Határozattervezet a Béke utca 36. szám alatti telek 145 négyzetméteres területének Marosvásárhely megyei jogú város magántulajdonába tartozásának megállapításáról és betelekeléséről.
Ellene, mivel a Hivatal nem tudta beazonosítani pontosan a telket (a 7-es Általános Iskola udvara mellett).

15. Határozattervezet a 2017. június 29-ei 204-es számú helyi tanácsi határozat visszavonásáról, amely bizonyos előírásokat tartalmazott a Béke utca 2. szám alatti ingatlan telekkönyvi bejegyzéseire vonatkozóan, Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonába.
Mellette. A Határozatot vissza kell vonni, mivel a Telekkönyvi Hivatal szabálytalannak találta és nem végzi el a megszavazott módosításokat.

16. Határozattervezet a marosvásárhelyi Vár sétány évszázados nyugati ostorfák (Celtis occidentalis) által szegélyezett sétányának helyi érdekeltségű védett természeti területté nyilvánításáról, kulturális és természetvédelmi szempontok alapján.
Mellette. Ez egy olyan tervezete az RMDSZ-nek, amelyet egyszer már elutasított a Tanács 2016-ban. Most megszavaztuk, de sajnos az utolsó száz méteren eszközölt változtatások nyomán már nem nyilvánítottuk védett övezetté a Vársétányt, csupán egy tanulmány elkészítéséről szavaztunk. Ennek alapján majd védett övezet lesz. Egyszer majd. Talán.

17. Határozattervezet a 2014. január 30-ai 1-es számú helyi tanácsi határozat módosításáról és kiegészítéséről, amely Marosvásárhely helyi hirdetési szabályzatának elfogadására vonatkozik.
Mellette. Szintén egy RMDSZ javaslat, melynek alapján az összes plakát mely Közintézmények által vagy velük együtt szervezett rendezvényt hírdet, kétnyelvű kell legyen.

18. Határozattervezet az 1996. november 28-ai 60-as számú helyi tanácsi határozat kiegészítéséről, amely a város belvárosának vasárnaponként a közúti forgalom előtti lezárására vonatkozik.
Ez a saját tervezetem, melyet minden tanácsos kolléga jónak tartott a gyűlés előtt. Sajnos, eljárási – procedurális hibák miatt nem ment át. Gyanítom nem volt merszük ellene szavazni, “elintézték” másképpen. Egyébként az egyetlen napirendi pont volt, ami nem ment át, valószínű azért, mert a POL-tól jött.

19. Határozattervezet a „Kerékpárparkoló létrehozása a MOGYE bentlakásoknál” elnevezésű megvalósítás jóváhagyásáról.
Mellette, a POL mindert támogat, ami az alternativ közlekedést segíti.

20. Határozattervezet Marosvásárhely közigazgatási-területi egység polgármesterének szakapparátusa szervezeti felépítésének és aktuális munkaköreinek elfogadásáról.
Visszavonva. Állítólag nem érkezett meg valami jóváhagyás Bukarestből. Éljen a centralizáció.

21. Határozattervezet pénzösszegek jóváhagyásáról a 2018 második félévében esedékes sporttevékenységek támogatására.
Mellette. Heves vita alakult ki, mivel az erre kiutalt 3 millió lej nem elegendő, ezért a zsüri azt javasolta, minden nyertes pályázatnak fizessék ki a megítélt összeg 65%-át. Ez egyáltalán nem korrekt, ezért megoldást kerestünk. Végülis a következő költségvetés kiegészítéskor fogunnk kiutalni erre kb 650 000 lejt.

22. Határozattervezet anyagi támogatás jóváhagyásáról az oktatási intézmények tevékenységei számára a 2018 második félévére vonatkozó projektverseny alapján.
Természetesen mellette, a POL mindent támogat, ami az oktatást segíti.

23. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Szépművészeti Akadémia ötletpályázat megszervezéséről.
Elhalasztva, bár a sajtóban úgy jelent meg, mintha megszavaztuk volna ezt a tervezetet, mely a város tulajdonába visszakerült területre (a Maros és a Romgaz között) tervez – a Művészeti Líceummal és a Művészeti Egyetemmel közösen – kampuszt építeni. Meglátásunk szerint ez a hely tökéletesen megfelelne egy igazi városi park számára, az iskolai kampuszt pedig az Ócskapiac helyére kellene felépíteni.

A három sűrgősségi tervezet közül az egyik a Schiller Gimnázium kibővítéséről szólt uniós pénzekből, amit természetesen támogattam.

A másik a Városi Sportklub létrehozását szabályozó határozat módosításáról szólt, ami ellen szavaztam.

Az utolsó pedig a költségvetés módosításáról, és szintén ellene szavaztam. Érdekes, hogy a “többi” sportklub számára nem találunk 650 000 lejt, de a Városi Sportklub simán kaphat majdnem 9 milliót.

 

Pápai László
városi tanácsos

 

Szólj hozzá

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>