Romania

CEI BUNI. A JÓK.

Ungaria

MIT CSINÁLTUNK MI?

2016-2020

Mindössze három tanácsossal a 23-ból, és ELLENZÉKBEN többet értünk el, mint azt reméltük, dacára annak, hogy egy képviselőnk sem volt a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal vezetésében.

Több határozati javaslatkezdeményezésünk volt, mint az összes többi párt, az RMDSZ, a PNL (ALDE) és a PSD tanácsosainak együttvéve.

A POL-NAK VOLTAK ROMÁNIÁBAN A LEGHATÉKONYABB KÉPVISELŐI

Nyolcvanszor hatékonyabbak voltunk, mint az USR bukaresti tanácsosai, akiknek 15 tanácsosa, 30 határozati javaslatot nyújtott be (2/tanácsos), és ebből két javaslat került elfogadásra (0,13/tanácsos).

A romániai települések 95 százalékában a megválasztott tanácsosok egy javaslatot sem kezdeményeznek!

3helyi tanácsos

52határozati javaslat kezdeményezés (17,3/tanácsos)

31javaslat került elfogadásra (10,3/tanácsos)

1000+módosító javaslat és felszólalás

OKTATÁS

PREMIER – a POL javaslatának köszönhetően a marosvásárhelyi bölcsődék, óvodák és gimnáziumok az utóbbi 30 évben először kaptak támogatást oktatási segédanyagok beszerzésére. A megítélt összeg: 1.200.000 lej.

A POL nyomására az oktatásra fordított költségvetési összeg több mint 50 százalékkal emelkedett az utóbbi három évben, a kezdeti 18.000.000 lejről a jelenlegi 27.000.000 lejre. A POL tanácsosai kezdeményezték és szavazták meg azokat a javaslatokat, amelynek értelmében a diákok ösztöndíjat kapnak, illetve a tantermeket ingyenesen használhatják az iskola utáni programok lebonyolítására.

SZÁLLÍTÁS ÉS KÖZLEKEDÉS

A POL-nak fontos szerepe volt abban a három projektben, amely 126 új autóbusz megvételét (47 elektromos, 41 dízel, és 38 hibrid) és 140 megállót felújítását célozza helyi és uniós forrásokból – ez a folyamat már elindult, a befejezési határidő 2022-es esztendő.

A POL javasolta, hogy 30 gyalogátjárót LED-lámpákkal világítsanak meg, ennek kivitelezése még folyamatban van. Hasonlóképp, a Közlekedési Bizottságban elemzik a POL azon javaslatát, hogy a kétsávos széles sugárutakon bevezessék az egyirányú forgalmat, amelynek köszönhetően gördülékenyebbé válhat a közlekedés.

A POL tanácsosai minden olyan javaslatot megszavaztak, amely a közlekedési infrastruktúrát, az utak felújítását vagy az azokba történő egyéb befektetéseket célozta.

Autobus

KÖRNYEZETSZENNYEZÉS

Az egyetlen kézzelfogható ökológiai intézkedés, amely az utóbbi négy évben történt az a POL-hoz köthető. Határozati javaslatban kértük, hogy minden harmadik parkoló után kötelező legyen egy fát ültetni. Minden építési engedély csak ezen szabály betartásával adható ki. Sajnálatos módon a döntés csak a 2018 után kialakított parkolókra vonatkozik.

Szintén a POL vezette be a „fogadj örökbe egy zöld területet” című kezdeményezést, ennek érdekében nyújtottuk be javaslatunkat, amelynek értelmében minden gazdasági szereplő karbantarthat egy parkot/zöld területet, cserébe pedig közterületen elhelyezhető reklámfelületet kap.

Sport

A POL tanácsosai döntő módon járultak hozzá a Sportprojektek Szabályzatának módosításához, ezzel a város összes magánklubjának nyújtottunk segítséget: 30 százalék előleg a szerződés aláírásának pillanatában, és elszámolás 30 napon belül.

A POL tanácsosai voltak annak a projektnek a kezdeményezői, amely alapján az iskolaudvarok kinyithatták kapuikat, de a többi tanácsos által benyújtott „kiegészítésnek” köszönhetően ez csak néhány iskola tehette meg végül.

A POL tanácsosai mindvégig a kettős mérce ellen küzdöttek, és azt követelték, hogy az összes városi sportklubot azonos szabályok alapján finanszírozzák (versenykiírások alapján), és ellenezték a direkt finanszírozást, valamint az állami klubokat.

Sport

SZOCIÁLPOLITIKA

Két éven keresztül egy mozgáskorlátozott személy volt a POL tanácsosa. Neki köszönhetően sikerült a mozgáskorlátozottak és a hátránnyal élők számára nyújtott támogatást javítanunk. A POL egy másik projektje arra vonatkozott, hogy azon személyek is kapjanak támogatást, akik gyereket fogadnak örökbe.

A POL tanácsosai aktívan részt vettek a szociális tevékenységet folytató civil szervezetek által benyújtott pályázatok elbírálásában, és közvetítettünk közöttük és a helyi hivatal között. A marosvásárhelyi egyházak által indított összes szociális tevékenységet támogattuk. Kezdeményeztük továbbá, hogy más városokhoz hasonlóan Marosvásárhelyen se kelljen a polgároknak megfizetni az esővíz-adót, de ezt a javaslatunkat az RMDSZ-PNL-PSD többség elutasította.

Social

ÜZLETI KÖRNYEZET, GAZDASÁG

A POL tanácsosai mindvégig azért küzdöttek, hogy a Polgármesteri Hivatal a vállalkozói szféra megbízható partnerévé váljon. Sajnálatos módon viszont a Hivatal végül megmaradt a legnagyobb átverő gazdasági szereplőjeként, lévén nem fizeti ki időben a munkálatokat, és évekre előre elnyúló adósságot halmozott fel 30.000.000 lej értékben. Ugyancsak a POL tanácsosai voltak az egyetlenek, akik tiltakoztak a Polgármesteri Hivatal által folyatott, magánszférát hátrányosan érintő, vendéglőket, hoteleket, mozikat és melegházakat sajátjaként működtető nem tisztességes versenyhelyzet miatt.
A POL tanácsosai nyújtották be a részvételi költségvetésre irányuló javaslatukat, amely előírta volna, hogy Marosvásárhely polgárai javasoljanak és megszavazzanak várost érintő projekteket évi 1.500.000 euró értékben, de ezt az RMDSZ-PNL-PSD többség elutasította.

mediul de afaceri

PARKOLÓK

4.500.00 lej/év a városi költségvetésnek – köszönhetően a POL javaslatának a parkolók visszakerültek a város adminisztrálásába, ennek köszönhetően a város évi 5.000.000 lej bevételre tesz szert. Az utóbbi 15 évben, amíg a parkolókat a város koncesszióba adta, csak 500.000 lej/év bevétele volt belőle a városnak.

A POL tanácsosai tették le azt a határozati javaslatot, amelynek értelmében a város megkezdhetné a tárgyalásokat a Színház mögötti terület, illetve a Maros Mall mögötti terület megvásárlásáról, abból a célból, hogy itt felszíni parkolókat alakítsanak ki.

KÉTNYELVŰSÉG

A POL keményen harcolt a multikulturalizmus értékeiért, és azért, hogy Marosvásárhely két közössége, a magyar és a román békében élhessen egymással. A POL tanácsosai kezdeményezték a kétnyelvű utcanévtáblák kihelyezését, mindvégig síkra szálltak a Helyi Tanács ülésének szinkrontolmácsolásáért, több olyan kezdeményezést is benyújtottak, amely a Római Katolikus Teológiai Líceum körüli feszült helyzet megoldását célozták. A POL tanácsosai kezdeményezték azt is, hogy a 7. számú Általános Iskola (az egyetlen, amelynek még nincs neve) egy magyar személyiségről legyen elnevezve, ez a javaslatunk még folyamatban van, valamint a Rovinari utca nevének megváltoztatását Ady Endre utcára.

ÁTLÁTHATÓSÁG

PREMIER – a Polgármesteri Hivatal összes szerződése és számlája a nyilvánosság számára is elérhető, megtekinthető a Hivatal honlapján – mindez a POL tanácsosai által benyújtott javaslatnak köszönhető. Hasonlóképp, szintén premierként, elértük azt, hogy a Helyi Tanács összes ülését élőben közvetíthessük, és arra kényszerítettük a Polgármesteri Hivatalt, hogy ő is tegye meg ugyanezt. Marosvásárhelyiek tízezrei értesülhettek arról, hogy miről vitáznak a város törvényhozó testületében.

KULTÚRA, TÖRTÉNELEM, TURIZMUS

A POL tanácsosainak sikerült módosítaniuk a Kulturális Szabályzatot úgy, hogy az utcai művészet finanszírozhatóvá váljon. Így jelenhettek meg az utóbbi években azok az eredeti alkotások a közterületeken, mint például a „medvés” festmény az Egyesülés negyedben, vagy a Színház téri mozaik-pad.

A POL tanácsosai aktívan részt vettek a kulturális projektek zsűrizésében, valamint az Erdélyi Iskola és a Bethlen Gábor szobrok felállítására előírt verseny elbírálásában.

A POL tanácsosai kedvezményezték azt a határozatot, amely a Margaréta utcai műemléképületek felújítását célozzák.

Április 29. a Város Napja lett, ugyancsak a POL kezdeményezésének köszönhetően, így ünnepleve meg azt, hogy 1616 óta városunkat Marosvásárhelynek hívják. A Város Napja lakalmából csakis tudományos és pedagógiai rendezvények mutatkoznak be, hogy a diákjaink jobban megismerjék városunk történelmét.

A POL tanácsosai kezdeményezték a város bejáratánál felállítandó szimbólumok projektversenyét, amelyre az ország minden pontjából több tucat művész jelentkezett – ezek a szimbólumok a közeljövőben kerülnek kihelyezésre Ugyancsak a POL tanácsosai indították útjára azt a határozati javaslatot, amelyet a Helyi Tanács is elfogadott, és amelyek a turisztikai útmutatókra és a város turisztikai brandjére vonatkoznak.

EGÉSZSÉGÜGY

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalának semmilyen kórház nem tartozik az alárendeltségébe, csak az iskolai rendelők, amelyek felszereléséért a POL szívósan harcolt, és sikerült elérnie azt, hogy anyagi támogatásban részesüljenek. Az „orvosi város” stratégia jegyében a POL tanácsosai benyújtottak egy határozati javaslatot, amelynek értelmében a város iskoláit defibrillátorral szereltük volna fel, így elsősegély-nyújtó központként működhettek volna, de javaslatunkat az RMDSZ-PNL-PSD többség elutasította.

KÜLÜGYI KAPCSOLATOK

Az utóbbi négy év testvérvárosokba irányuló külföldi delegációinak 99 százaléka bulizási célból történt anélkül, hogy ezekből a város bármit is profitált volna. Ennél az oknál fogva a POL képviselői mindig az ilyen, közpénzből zajló bulik és kirándulások céljából létrejövő utazások ellen szavaztak. Ugyancsak egyedüliként tiltakoztunk és szavaztunk ellene a dél-koreai Man Hee Lee, egy világbéke harcos hamis színében tündöklő veszélyes szektavezetőnek írott Memorandum ellen – az idő nekünk adott igazat, a koronavírus-járvány ideje alatt Lee ellen vizsgálatot indított országának hatósága, amiért emberek ezreinek a megfertőzéséért felelős.

Relatii Externe

POL
POL
Romania

CEI BUNI. A JÓK.

Ungaria