Városunk modernkori történetének ez az első politikai dokumentuma, amely nemzetiségi toleranciára szólít fel bennünket. Hivatalos formában eddig még egyetlen politikai szervezet sem fogalmazott meg egy ilyen állásfoglalást. Ezen a téren a POL most történelmet ír, és bizonyosak vagyunk afelől, hogy az idő is minket fog igazolni.


Mi, a marosvásárhelyi Szabad Emberek Pártjának magyar és román tagjai, egyhangúlag elfogadtuk ma, 2016. március 7-én a

Tolerancia Kiáltványát

Meggyőződéssel állítjuk: itt az ideje annak, hogy véget vessünk a nemzetiségek közötti torzsalkodásnak, lezárva a múltat és tiszta lappal indulva el egy új úton. Marosvásárhely két többség városa, a magyaroké és románoké, akik mellett romák, szászok, zsidók és más nemzetiségűek is élnek. Ez a mi legnagyobb kincsünk, ez tesz bennünket egyediekké az ország többi városához képest.

Marosvásárhely a magyar és román emberek közös városa, és Erdélyt is a rá jellemző nemzetiségi sokszínűség teszi különlegessé. Mindannyian büszkélkedünk erdélyi és marosvásárhelyi gyökereinkkel, azt azonban sokszor nem tudatosítjuk magunkban, hogy büszkeségünk alapja éppen ez az etnikai sokszínűség, amely megkülönböztet bennünket az ország többi történelmi régiójától. Mert kölcsönösen átvesszük egymástól a jó dolgokat, együtt dolgozunk, együtt tanulunk, és igen, gyakran előfordul, hogy egymásba szeretünk és összeházasodunk.

Határozottan kimondjuk: jócskán megérett az idő arra, hogy végérvényesen eltekintsünk mindkét tábor szélsőséges hangjaitól. Ezek kizárólagos célja ugyanis nem más, mint folyamatosan azt szajkózni, ami megkülönböztet és elválaszt bennünket egymástól. Hisszük, hogy mindannyiunk számára fontos népünk történelmének ismerete, ugyanakkor azonban természetellenesnek tartjuk a múltbeli feszültségek folyamatos felemlegetését, ezzel ugyanis csak átemeljük a jelenbe a feszültséget; márpedig mi, Marosvásárhely jelenleg élő nemzedékei nem vagyunk vétkesek azért, amit elődeink elhibáztak egykoron.

A kétnyelvűséget nem szabad többé politikai csatározások tárgyává tenni! A marosvásárhelyi Szabad Emberek Pártja mindig is támogatni és ösztönözni fogja a kétnyelvűséget, mert ez külön érték egy olyan városban, ahol több ezer szájból hangzik el nap mint nap, hogy „Tessék/Poftiți!”. Messzemenően támogatjuk a Marosvásárhelyen élő különféle nemzetiségek hagyományainak, kulturális identitásának ápolását, megőrzését, de ösztönözzük a kultúraközi kommunikációt és együttműködést is. Mert minél jobban sikerül megismernünk egymást, annál elfogadóbbak, annál toleránsabbak leszünk! Ezért nyilvánítjuk ki itt és most:

Marosvásárhely a nemzetiségek közötti testvériség városa!