Mi, a Szabad Emberek Pártja hiszünk:

Marosvásárhely municípium multietnikus és multikulturális hagyományainak tiszteletében

Egy multietnikus városban élünk, ahol a román és a magyar lakósok aránya relatív egyforma (mely egyedülálló jelenség Romániában), és ehhez még hozzáadódik a romák, a zsidók és a szászok stb. létszáma is. Hisszük, hogy ennek a közösségnek legnagyobb kincse éppen ebből a sokszínűségből fakadó multikulturális és multietnikus hagyomány. Ragaszkodunk ezekhez, és tiszteletben tartjuk a város minden etnikai csoportjának hagyományait.

az innovatív közigazgatási, polgári és vállalkozói szellemben

Az innováció a haladás motorja. Meggyőződésünk, hogy szükség van innovációra, és tudjuk, hogy élnek a közösségünkben olyan emberek, akik egyedül vagy csapattársként újszerű szemléletmódjuknak köszönhetően, korszerű megoldásokat képesek ajánlani a közösségnek.
Meg kell teremtenünk számukra a fejlődésükhöz való lehetőségeket, és ösztönöznünk kell őket arra, hogy vállalkozókként, a civil társadalomban és a közigazgatásban egyaránt karolják fel az innovációt és korszerűsítésre törekedjenek. Egy modern közösséget és egy hatékonyabb helyi közigazgatást szeretnénk. A helyi vállalkozókat tisztelni és becsülni kell, hiszen ők azok, akik a legnagyobb mértékben járulnak hozzá a helyi költségvetéshez.

az oktatásban, mint a közösségi jólét alappillérében

Meggyőződésünk, hogy a helyi oktatás támogatása prioritás. Támogatjuk az oktatásra kiírt, helyi költségvetés növelését, minden iskola és óvoda didaktikai eszközzel való felszerelését, az oktatási intézmények felújítását, és új, a nyugati sztenderdeknek megfelelő iskolák építését. A mai gyerekek a holnap felnőttjei lesznek, akik egy plusz értéket és jólétet képesek adni a közösségnek.

az embertársaink iránti szolidaritásban és az emberi jogok tiszteletében

Az emberek természetüktől fogva igencsak különbözőek. Felkaroljuk ezt a sokszínűséget, esélyegyenlőséget, egyenértékű és non-diszkriminatív bánásmódot biztosítva, ahogyan ezt az Alkotmány előírja. Bármilyen jogsértés olyan helyzeteket és szokásokat eredményezhet, amely holnap mindannyiunk ellen fordulhat. Együttérzőnek kell lennünk azokkal, akiknek megsértették alapvető emberi jogaikat, nemzeti hovatartozástól, vallástól, fajtól és szexuális orientáltságtól függetlenül. Hiszünk az egyéni szabadságban, a szabad gondolkodásban, és szükségét érezzük, hogy ezt a jogunkat megvédjük.

a deliberatív és részvételi demokráciában

Hiszünk a szavazáson alapuló többségi döntéshozatalban, azaz a demokrácia alapszabályában. Meggyőződésünk, hogy az embereket ösztönözni kell arra, hogy éljenek a szavazati jogukkal. Ugyanakkor nagyon fontosnak tartjuk a polgároknak a szavazásban való részvételét, és a közösségre vonatkozó döntések folyamatába való beleszólásának jogát.