Városunkban továbbra is hiánycikk a normalitás. Két tervezet is napirendre került a Belvedere lakónegyed kapcsán ugyanazon tanácsülés keretében. Az első szerint a Polgármesteri Hivatal egy kereskedelmi egységet épitene, mert szegény itt élőknek nincs egyetlen üzletük sem az utca sarkán, és egészen a Pandúrok sétányára kell lemenniük vásárolni.

Figyelembe véve, hogy munkahelyek sincsenek a negyedben, munkából hazajövet mindenki el tudná intézni a bevásárlását. De a legnagyobb gond nem ennek a kereskedelmi egységnek a szükségessége, hanem maga az az elgondolás, hogy ezt a befektetést a város kellene elvégezze. Úgy tűnik, hogy a koncertszervezés, közélelmezés, zöldség termelés és árúsitás után a Polgármesteri Hivatal pékárút és tejterméket is szeretne forgalmazni.

A második tervezet bölcsőde épitésére vonatkozik, ugyanebbe a negyedbe. Nagyon jól ismerem azt a krónikus helyhiányt, amellyel a város bölcsődéi évek óta kűzdenek, úgyhogy ez a befektetés nagyon is helyénvaló. Ez a város igazi feladata, hogy az oktatásba, infrastruktúrába, közszolgáltatásokba fektessen be.

Van azonban egy tragikus, mondhatnám cinikus “apróság”. Miközben a kereskedelmi egységet a város büdzséjéből fogják megépiteni, a bölcsőde európai alapokból fog elkészülni. Ha sikerül pályázatot nyerni rá. Mert például az idén egyetlen euró sem folyt be a városkasszába uniós forrásokból.

 

Hogyan szavaztam a szeptember 20.-i tanácsülésen

 

Sűrgősségi napirendi pontok

1. Határozattervezet egy, a Belvedere negyedben található 8043 nm-es telek Marosvásárhely megyei jogú város magántulajdonából a város köztulajdonába való átirására. Mellette.

2. Határozattervezet egy, a Dealului utca 22 szám alatti 3000 nm-es telek Marosvásárhely megyei jogú város magántulajdonából a város köztulajdonába való átirására.
Mellette, mindkét tervezetre azért van szükség, hogy befektetéseket lehessen eszközölni rajtuk.

3. Határozattervezet Marosvásárhely polgármestere szakapparátusának a tevékenységéhez szükséges gépkocsik számának jóváhagyására és ezek üzemanyagának az elszámolására.
Ellene, véleményem szerint a szakapparátus túlméretezett, s ebből kifolyólag az üzemanyagfogyasztás is túl nagy.

4. Határozattervezet a 223/2018-as Helyi Tanácsi Határozat I-es Függelékének a módositására
Ellene, mivel a szerkezeti struktúrára vonatkozik, és szerintem a Polgármesteri Hivatalnak túl sok (több, mint ezerkétszáz) alkalmazottja van.

5. Határozattervezet egy Kecskemét-i kiszállás költségeinek finanszirozására valutában.
Elvből ellene vagyunk mindenféle közpénzből finanszirozott kirándulásnak. Ez a kiszállás minden évben megismétlődik, gazdasági téren viszont még semmi konkrét hasznot nem hozott a városnak.

6. Határozattervezet egy Kisinyó-i kiszállás költségeinek finanszirozására valutában.
Természetesen ellene, lásd az előbbi pontot.

Napirendi pontok:

1. Határozattervezet a műszaki-pénzügyi mutatók elfogadásáról a „Megvalósíthatósági tanulmány óvoda és bölcsőde létrehozására a Belvedere lakónegyedben” elnevezésű beruházásra vonatkozóan. Mellette.

2. Határozattervezet a műszaki-pénzügyi mutatók elfogadásáról a „Megvalósíthatósági tanulmány kereskedelmi helyiség létrehozására” elnevezésű beruházásra vonatkozóan.
Ellene, ezekről írtam a bevezetőben.

3. Határozattervezet a 2018. július 26-i 191-es számú helyi tanácsi határozat módosításáról, amely a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal által protokolltevékenységre fordítható kiadások felső határára vonatkozott, a frissített, a 2015. évi 258-as számú törvény által módosított és kiegészített 2001. évi 80-as számú kormányrendelet előírásainak megfelelően, amely a helyi közigazgatási egységek és a közintézmények számára meghatároz bizonyos költségvetési normatívákat.
Tartózkodtam, erről már szavaztunk nem is olyan régen, de úgy néz ki, valaki megint tévedett, és azt kell javítanunk.

4. Határozattervezet a Marosvásárhely helyi költségvetéséből nyújtott vissza nem térítendő támogatási összegek elfogadásáról a 2018-ban benyújtott és a 2018. szeptember 1. – december 31. közötti időszakra tervezett kulturális programok, projektek, kezdeményezések megvalósítására.
Mellette, kulturális téren benyújtott pályázatok finanszírozásáról van szó.

5. Határozattervezet a 2018. március 22-i 86-os számú helyi tanácsi határozat elnevezésének módosításáról, amely a marosvásárhelyi Tutaj utca 2. szám alatti Maros Sport- és Szabadidőközpont területén található, haszonbérbe vagy bérbe adott telkekre vonatkozó adókedvezményekről szól.
Mellette, egy hiba kijavításáról beszélünk.

6. Határozattervezet a műszaki-pénzügyi mutatók és a műszaki dokumentáció elfogadásáról a következő öt célberuházásra vonatkozóan: a marosvásárhelyi 1989. December 22. út 16. szám alatti; a Ştefan Cicio Pop utca 21-23. szám alatti; a Ştefan Cicio Pop utca 25-27. szám alatti; a Béke utca 72. szám alatti és az Asztalos sétány 7. szám alatti tömbházak manzárdosítása.
Ellene, mert nem a Hivatal dolga kereskedelmi tevékenységet folytatni, fúleg olyan felfújt árakon, melyek a tervezetben szerepelnek.

7. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Városi Tanács képviselőinek kinevezéséről, a vonatkozó hatáskörökkel, a Marosvásárhelyen található oktatási intézmények igazgatótanácsaiba a 2018-2019-es tanévre.
Mellette, ez a kinevezés minden iskolai év elején megtörténik.

8. Határozattervezet a műszaki-pénzügyi mutatók elfogadásáról az ajándék- és játékboltot illetően a marosvásárhelyi állatkertben.
Mellette, a tervezet az RMDSZ kiegészítésével ment át, mely szerint Rend Lászlóról, az Állatkert alapítójáról fogják elnevezni ezt az épületet.

9. Határozattervezet a műszaki-pénzügyi mutatók elfogadásáról a széna- és faraktár létrehozását illetően a marosvásárhelyi állatkertben.
Mellette, támogatom az Állatkert fejlesztésést.

10. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal és helyi tanács 2018. október 18-22. között a bulgáriai Strumyani városába utazó küldöttsége járandóságának a helyi költségvetésből devizában történő kifizetéséről.
Ellene, mert a meghívás egy népi ének és táncfesztiválra vonatkozik, és mivel nem hiszem, hogy fellépnének a színpadon, csupán az odautazó tanácsosok és városi alkalmazottak szórakoztatását szolgálja.

11. Határozattervezet az 1998. évi 34-es törvény alapján benyújtott támogatási projektek elbírálását és kiválasztását végző bizottság összetételének aktualizálásáról, aminek értelmében olyan romániai székhelyű jogi személyiséggel rendelkező egyesületeknek és alapítványoknak nyújtható anyagi támogatás, amelyek szociális gondozó egységet hoznak létre és adminisztrálnak, valamint az elbíráló és kiválasztó bizottság szervezési és működési szabályzatának, munkafolyamatának és projektértékelési módszertanának időszerűsítéséről.
Mellette, a bizottság összetételét frissíteni kell a Városi Tanácsban történt személycserék következtében.

12. Határozattervezet a pénzbeli különbségek kifizetésének jóváhagyásáról sportesemények támogatására 2018 II. félévében, amit a 2018. évi 182-es helyi tanácsi határozattal hagytak jóvá.
Mellette, mivel az elmúlt pályázaton elfogyott az előirányzott pénz, és emiatt a megitélt összegnek csak bizonyos százalékára lett volna elég. Ezt az igazságtalanságot javítja jelen határozat.

13. Határozattervezet a 2018.07.26-i 218-as helyi tanácsi határozat módosításáról és kiegészítéséről, amely hetente kétszer teljes menü biztosítására vonatkozik a kis jövedelmű nyugdíjasok számára, a Gondoskodjunk nagyszüleinkről program keretében.
Ellene mert, mint azt elmondtam a felszólalásomban is, hetente kétszer ebédet adni a nyugdíjasoknak (a  többi öt napon éhezzenek?) tisztán populista, választási célú intézkedés. Azonkívül jelen határozat fejenként 1500 lej alatt határozza meg a kis jövedelmet, miközben sok gyerekes családban, ahol mindkét szülő dolgozik, ennél kisebb az egy főre eső jövedelem.

14. Határozattervezet bizonyos szabályozás elfogadásáról a Marosvásárhelyen található közoktatási intézmények adminisztrálásában levő osztálytermek és laboratóriumok használatára vonatkozóan iskola utáni oktatási tevékenységre.
Ezt a tervezetet elhalasztották, mivel hiányzott az előterjesztője, Bakos Levente, aki éppen Makkai alpolgármesterrel együtt Dél-Koreában harcolt a világbékéért.

15. Határozattervezet arról, hogy a 0-IV. osztályos diákok iskola utáni (after school) programjai számára az osztálytermeket ingyenesen rendelkezésre bocsátja és a közköltségeket fedezi Marosvásárhely megyei jogú város.
Mellette, mivel Radu Balas kollégám azt szerette volna elérni ezzel a tervezetével, hogy tanácsi határozat mondja ki, az after school programok számára a tantermek bérleti díját és a felmerülő közköltségeket a város állja. Sajnos a többi tanácsos ezt nem tartotta fontosnak, emiatt a határozat nem ment át.

16. Határozattervezet a Marosvásárhelyen található állami közoktatási intézmények adminisztrálásában levő sporttermek díjszabásának (tarifáinak) elfogadásáról. Tartózkodtam, mivel a javasolt kiegészítések nem mentek át.

17. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Városi Sportklub (CSM) munkakörábrájának elfogadásáról, valamint a szervezési és működési szabályzat, a belső eljárási szabályzat, illetve a szervezeti felépítés módosításáról.
Ellene. Mint kiemeltem a hozzászólásomban, az a tény, hogy menet közben toldozzuk-foltozzuk a klub összetételét, szabályzatát stb – az elműlt hat hónapban minden tanácsülésen változtattunk rajta valamit – amatőrizmusra vall.

18. Határozattervezet a városrendezési dokumentáció elfogadásáról: „Térségi Városrendezési Terv (PUZ) – a Maros Megyei Sürgősségi Kórház térségének fejlesztése, a Gheorghe Marinescu utca – Hősök parkja övezet”, a helyi vonatkozású városrendezési szabályozás szerint. I. szakasz, haszonélvező: Marosvásárhely megyei jogú város.
Mellette, ez egy jó terv, mely végre egy többfunkciójú épületet – benne emeletes parkolóházzal – képzel el a nagykorházzal szembe, a gödörbe. Ha elkészül, uralni fogja a November 7 negyedet.

19. Határozattervezet a „Térségi Városrendezési Terv (PUZ) – övezet funkcionalitásának átalakítása lakásépítésre, és utca kiiktatása, amelyet a Térségi Városrendezési Terv (PUZ) – Somostető írt elő” városrendezési dokumentáció elfogadására vonatkozó határozattervezet fenntartásáról, Trébely utca 95-97. szám, a helyi vonatkozású városrendezési szabályozás szerint. Haszonélvezők: Puskás Attila és Puskás Boróka. Tartózkodtam, mivel nem kaptunk elég információt..

20. Határozattervezet a 2017. július 27-i 220-as helyi tanácsi határozat 2. cikkelyének módosításáról, amely a városrendezési dokumentáció elfogadásáról szólt a „Térségi Városrendezési Terv (PUZ) – PUZ aktualizálása a Dolomiti lakóparkra vonatkozóan, Jeddi út, szám nélkül”, amit a 2007.09.06-i 303-as helyi tanácsi határozattal hagytak jóvá, a helyi vonatkozású városrendezési szabályozás szerint. Haszonélvezők: Dolomiti Invest Kft., Fomco 2006 Kft., Borşan Rita Simona.
Tartózkodtam, mivel ez egy évek óta húzódó ügy, ahol nehéz igazságot tenni. A magán telektulajdonosok érdeke ütközi a magán ingatlanbefektető érdekével, de semmi képpen sem az a megoldás, hogy a szóban forgó befektetést a város végezze el, közpénzből. Mivel a POL nem vett részt az előző határozatok meghozatalában, nem szeretné a végkifejletet sem befolyásolni.

21. Határozattervezet a 2006.06.29-i 227-es számú helyi tanácsi határozat 1. cikkelyének aktualizálásáról és 3. cikkelyének módosításáról, amely az ANL-program keretében a Máramaros és a Munténia utcákban épült lakásokhoz tartozó telkek jogi besorolására vonatkozik. Tartózkodtam, megfelelő információk hiányában.

22. Határozattervezet annak jóváhagyásáról, hogy nyilvános árverésen értékesítsék a Marosvásárhelyen, a Közlegelő utca 2. szám alatt található ingatlant (telek és építmény). Tartózkodtam, megfelelő információk hiányában.

23. Határozattevezet annak jóváhagyásáról, hogy közvetlen haszonbérbe adják a Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonát képező 37,10 négyzetméteres telket Miclea Sorin Ioannak és feleségének, Zsuzsánna Tündének.

24. Határozattervezet bizonyos haszonbérbe adott területek kiegészítéséről a Munka utca és a Testvériség utca sarkán. Mellette.

25. Határozattervezet bizonyos szabályozás felállításáról a Marosvásárhelyen található lakóhelyi (lakónegyedbeli) parkolók használatára vonatkozóan.
Mivel ez a tervezet sok vitát és hozzászólást szült, végül elhalasztották egy következő ülésre. Hallottunk olyan véleményt is, hogy további parkolóhelyeket kell létrehozn a lakonegyedekben, a kevés megmaradt zöldövezet helyén. Ezzel természetesen nem tudok/tudunk egyetérteni.

Pápai László Zsolt

városi tanácsos

 

Szólj hozzá

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>