Miután a megyei szervezet átvette a marosvásárhelyi RMDSZ vezetését, megjelent a virtuális térben, hogy a legnagyobb számú frakció ezentúl ténylegesen ellenzéki politizálást fog folytatni a Florea adminisztrációval szemben. Türelmetlenül vártam ezt a pillanatot, hiszen 2016-tól errefelé az egyetlen ellenzéke a 20 tagú pnlpsdrmdsz koalíciónak a POL három tanácsosa volt.

Miután a június 27-i soros tanácsülés elején az rmdsz-es tanácsosok kritizálták a városvezetést a kerékpárutak hiányáért (beleértve a saját alpolgármesterüket is, Makkai Grigoret, akitől megtudhattuk, hogy “szívvel-lélekkel” támogatja a környezetvédelmet, miközben folyamatosan gyilkolják a város fáit), eljutottunk a 18-as napirendi ponthoz, mely szerint a város megvásárolna egy telket a Segesvári út mentén.
A terv úgy szólt, hogy a város megvásárolja a kb 1900 négyzetméteres telket, melyen a Locativ majd tömbházat épít (nem ANL-s tömbházról beszélünk!). Másodszorra kerül napirendre, mivel a májusi ülésen elhalasztottuk bizonyos törvényes részletek tisztázása végett. Hozzászólásomban kiemeltem, hogy a Polgármesteri hivatalnak nem feladata ingatlanbizniszben utazni, főleg egy olyan lakónegyedben, ahol havonta nőnek ki az új tömbházak a földből.

Benyújtottam egy módosító inditványt, mely szerint a megvásárolandó telken építsünk bölcsödét és óvodát, mivel az idén is több mint két jelentkező van minden bölcsődei helyre, és az óvodoknál sem túl rózsás a helyzet.

A meglepetés a szavazás pillanatában érkezett. Mint a képen is látható, a javaslatomat nem fogadták el az RMDSZ-es tanácsosok tartózkodása illetve ellenszavazata miatt.

Megértettük tehát, az RMDSZ ellenzékisége (továbbra is) arról szól csupán, hogy a POL inditványait elgáncsolja.

Hogyan szavaztam az ülésen?

1. Határozattervezet Furó Judit helyi tanácsosi mandátumának jogszerinti megszűnéséről és Marosvásárhely helyi tanácsában egy tanácsosi hely megüresedetté nyilvánításáról.
Mellette, bár sajnálom, mert Fúró asszony többször is a POL javaslatok mellett voksolt igaz, hogy véletlenül.

2. Határozattervezet a városrendezési dokumentáció elfogadásáról „Térségi városrendezési terv (PUZ) – övezet funkcionális átminősítése autómosó építési szabályozásának meghatározása érdekében”, Segesvári út 72. szám, a helyi vonatkozású városrendezési szabályozással. Haszonélvező: Rîtea Daniela és Mureșan Claudiu- Daniel. Mellette.

3. Határozattervezet a városrendezési dokumentáció elfogadásáról „Térségi városrendezési terv (PUZ) – szabályozás meghatározása lakóház építéséhez”, Trébely utca 52. szám, a helyi vonatkozású városrendezési szabályozással. Kezdeményező-Tulajdonos-Haszonélvező: Decean Cristian és Decean Luminiţa- Emilia. Mellette.

4. Határozattervezet a 2018. november 29-ei 359-es számú helyi tanácsi határozat módosításáról, amely az átlagos havi fenntartási költség és a havi fenntartási hozzájárulás meghatározásáról szólt a 2019-es évre, a Marosvásárhelyi Idősotthon szolgáltatásait igénybe vevő idős személyek számára és azoknak a bevételkategóriáknak a meghatározásáról, amelyeket figyelembe vesznek az egy családtagra jutó havi bevétel meghatározásakor, ami alapján meghatározzák az idős személyek törvényes támogatói által befizetendő havi hozzájárulást.
Mellette, egy formaságról van szó, melyet a Prefektúra kért.

5. Határozattervezet arról, hogy a helyi költségvetésből valutában finanszírozzák a 2019. július 12-14. között a magyarországi Bajára utazó marosvásárhelyi küldöttség járandóságát.
Természetesen ismét ellene voltam a közpénzből fizetett halászlé kostolásnak.

6. Határozattervezet a 2019. március 28-ai 54-es számú helyi tanácsi határozat kiegészítéséről, amely a feltételrendszer elfogadásáról szólt, amely alapján meghatározzák a kizárólag rezidens orvosoknak és fiatal egészségügyi szakembereknek szánt lakásbérlési kérelmek elsőbbségi sorrendjét és a lakások kiosztását, az ANL-programban megépített tömbházlakásban, amely Marosvásárhelyen, a Gh. Marinescu utcában található.
Mellette, egy formaságról van szó, melyet a minisztérium kért.

7. Határozattervezet annak jóváhagyásáról, hogy Marosvásárhely Megyei Jogú Város helyi tanácsa visszalép a „Marosvásárhelyi nagyvárosi övezet” Egyesületből.
Ellene. Hozzászólásomban kiemeltem, hogy Florea polgármester azért kéri a város kilépését ebből az egyesületből, mert az nem csinál semmit. Miközben kb hat éve Florea az egyesületnek a társelnöke, tehát valójában ő nem volt képes semmi konkrétat felmutatni. Aláhúztam, hogy az egyesület által sokkal könnyebb lenne uniós projekteket leadni, melyből az infrastruktúrát lehetne fejleszteni, terelőutakat, új hidakat a Maros fölé, a közszállítás kiterjesztését a peremközségekre stb.

8. Határozattervezet Marosvásárhely Megyei Jogú Város Közvilágítási szakszolgálatának létrehozásának jóváhagyásáról.
Mellette, a már leadott uniós projektnek ez az egyik feltétele.

9. Határozattervezet Marosvásárhely Megyei Jogú Város Közvilágítási szakszolgálatának kezelésére vonatkozó célszerűségi tanulmány jóváhagyásáról.
Elhalasztva, a célszerűségi tanulmány enyhén gyanús.

10. Határozattervezet annak az eljárásnak a jóváhagyásáról, amely meghatározza a Marosvásárhely szintjén létrehozott mobilegység közbeavatkozási módját sürgősségi esetekben családi erőszak esetén. Mellette.

11. Határozattervezet az idős személyeknek nyújtott otthongondozási szolgáltatások módszertanának elfogadásáról, az idős személyeknek nyújtott otthongondozási szolgáltatások típusának frissítéséről és ezek díjszabásáról, amelyeket a 60/2003-as helyi tanácsosi határozatban és a 199/2001-es helyi tanácsi határozatban rögzítettek.
Mellette, éppen folyamatban van a szociális szolgáltatások rendszerének frissítése.

12. Határozattervezet bizonyos helyi szintű urbanisztikai szabályozások elfogadásáról a gépkocsik parkolóhelyeinek méretére vonatkozóan. Elhalasztva.

13. Határozattervezet a 2019. március 28-ai 70-es számú helyi tanácsi határozat kiegészítéséről, amely arról szól, hogy a SC Compania Aquaserv SA-val megkötött vízellátási és csatornázási szolgáltatások biztosításának átruházására vonatkozó 22/202662/05.03.2010 szerződésbe belefoglalják a Marosvásárhely Megyei Jogú Város Vízellátási szakszolgálatának vagyontárgyait, amelyeket a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal 2013-2015 közötti beruházásai során eszközöltek.
Mellette, bizonyos “elfelejtett” beruházások átvételéről van szó.

14. Határozattervezet a Marosvásárhelyen, az Éden utca 34. szám alatt található 51 négyzetméteres telek átadásáról Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonába Oltean Vasile-Danieltől. Mellette.

15. Határozattervezet az Együttműködési megállapodás jóváhagyásáról Marosvásárhely Megyei Jogú Város – Helyi rendőrség igazgatóság és S.C. Administrator Imobile și Piețe S.R.L. között, annak érdekében, hogy kivitelezzék Marosvásárhely Megyei Jogú Város helyi tanácsának 93/2019-es számú határozatát, miszerint Marosvásárhely parkolóit közvetlenül a közterületfelügyelő szakigazgatóság kezeli. Mellette.

16. Határozattervezet kutatási projektverseny megszervezéséről a versenyképesség és kutatási-innovációs képesség növelése érdekében Marosvásárhelyen.
Tartózkodtam, mivel nem fogadták el a javaslatomat, hogy az előirányzott öszeget inkább iskolai laboratóriumok felszerelésére fordítsuk. Tolmácsoltam dr Adrian Muresan kollégánk véleményét, aki évek óta kutatással foglalkozik, és aki szerint az előirányzott összegek túl kicsik, és egyébként is sehol a világon nem az önkormányzatok finanszírozzák a kutatást. Ugyanis a megtérülés esélye 5% alatt van. A tervezet eredeti formájában ment át.

17. Határozattervezet az Együttműködési megállapodás jóváhagyásáról az Alpha Transilvană Alapítvánnyal.
Mellette, szociális szolgáltatások kiszervezéséről van szó.

18. Határozattervezet arról, hogy Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonába megvásárolnak egy telket, amely a Méhész és a Segesvári utca között található.
Ellene, lásd a bevezető szöveget.

19. Határozattervezet a jó gazdálkodásra, a tisztaságra, a higiéniai szabályok betartására és Marosvásárhely Megyei Jogú Város megszépítésére vonatkozó bizonyos intézkedések meghozataláról.
Mellette, az erre vonatkozó szabályok frissítéséről és egy határozatba való összegyűjtéséről van szó.

20. Határozattervezet a Marosvásárhely Megyei Jogú Város területén, a Meggyesfalvi lakónegyedben található lakóhelyi parkolóhelyek szervezési és működési szabályzatának elfogadásáról.
Hosszas vitát szült ez a tervezet, melynek keretében én is elmondtam, hogy kizárólag úgy értek egyet a tömbházak körüli parkolóhelyek koncesszióba adásáról (melyre reális igény van), ha maximum 50%-át adjuk ki ezeknek. Ezt nem fogadták el, úgyhogy ellene szavaztam, a tervezet pedig elbukott.

Pápai László Zsolt, helyi tanácsos

Mellette 12, ellene 5, 1 tartózkodás és 2 elhalasztva/visszavonva

Szólj hozzá

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>