A Városi Tanács idei első soros ülésén nagy többséggel elfogadtuk Tatár Lehel kollégánk javaslatát, melynek értelmében a város harminc gyalogátjáróját “többletkivilágítással látják okos világítórendszerek felszerelése által, LED-fényforrásokkal és távvezérléssel”. Figyelembe véve, hogy az elmúlt napokban több súlyos baleset (halálos is!) történt a gyalogátjárókon, ezek jobb kivilágítására sűrgösen szükség van.

Bár a városban már léteznek többletvilágítással ellátott gyalogátjárók, ezek csak sima világítótestek, és nem intelligens megoldások. Az a két legfőbb gond velük, hogy a városi világítással egyidőben kapcsolják le meg fel őket, emiatt szürkületben ki vannak kapcsolva, és a széles utak esetében nem képesek megfelelően megvilágítani a belső sávokat is.

Papuc alpolgármester más tehnikai megoldást javasolt, a Nagyváradon is használt LED-függönyt. Végül elfogadtuk azon módosító inditványomat, hogy mindkét tehnikai megoldás használható, és minden egyes gyalogátjáró esetében a körülményeket figyelembe véve lesz kiválasztva a megfelelőbb módszer. Mindezt azért, hogy ne halasszuk el a tervezetet.

Időközben ülésezett a Közlekedési Bizottság is február negyedikén, és ott is beszéltünk a témáról. A Közlekedési Rendőrség képviselői támogatják a gyalogátkelők többletkivilágítását, és megígérték, hogy rendelkezésünkre bocsájtják a legveszélyesebb helyek listáját, hogy ennek alapján állítsuk össze a sűrgősségi listát. Elmondták, hogy Szászrégenben már két évvel ezelőtt többletvilágítással látták el a gyalogátkelőket, és azóta nem történt rajyuk halálos baleset.

Tehát türelmetlenül várjuk, hogy a Polgármesteri Hivatal életbe léptesse az elfogadott tanácsi határozatot.

 

Hogyan szavaztam a Tanácsülésen:

1. Határozattervezet Marosvásárhely Megyei Jogú Város – közigazgatási-területi egység 2019-re vonatkozó helyi költségvetésének kiegészítéséről, a 971/20.12.2019 kormányhatározatnak megfelelően, a 2.898/23.12.2019 számú polgármesteri rendelet jóváhagyásával.
Szokás szerint ellene szavaztam, mivel a kormány által az év végén kiutalt 2 millió lej elosztásáról van szó, melyből több mint 900 ezer lej a Siletina fele, több mint 750 ezer pedig a Salubriserv fele ment.

2. Határozattervezet a városrendezési dokumentáció elfogadásáról „Részletes Városrendezési Terv – elhelyezési tanulmány közös lakóházak építéséhez pentru P+E+M”, Éden utca szám nélkül. Haszonélvező-tulajdonos: SC „Serafo Construct” SRL. Mellette.

3. Határozattervezet a prioritási sorrend elfogadásáról az állami lakásalapból történő lakások kiutalása céljából, szociális lakások, a visszaszolgáltatott lakásokból kilakoltatott bérlőknek szánt lakások és lakások nyugdíjasoknak, bérbeadási szándékkal 2020-ra vonatkozóan.
Mellette szavaztam, annak a néhány (10-15) lakásnak a kiutalásáról van szó, melyek felszabadulnak az év során. Igénylő természetesen több száz van, a bizottság pontozta ezeket a kéréseket.

4. Határozattervezet bizonyos bérleti szerződések meghosszabbításáról az önkormányzat tulajdonát képező, nem lakás rendeltetésű helyiségekre.
A nemkormányzati szervezetek által bérelt irodahelységek szerződédének a meghosszabításáról szavaztunk, természetesen mellette.

5. Határozattervezet az iskolahálózat jóváhagyásáról a Marosvásárhely Megyei Jogú Város területén található, egyetem előtti állami és magán oktatási intézményekre vonatkozóan, a 2020-2021-es tanévre.
Mivel a hidegvölgyi roma gyerekek oktatására használt épület nincs megfelelő állapotban, a Divers Egyesület elnöke kérte, hogy vegyük azt ki az iskolahálozatból. Ezt az épületet egyébként a város meg kellene vásárolja, erre létezik érvényes tanácsi határozat. Hosszas vita után végül a tervezetet elhalasztottuk.

6. Határozattervezet a HŐSZIGETELÉSI ILLETÉK bevezetéséről, 3 éves időtartamra, azon lakástulajdonosok számára, akiknek elmaradásuk van 3 marosvásárhelyi tömbháznál végzett munkálatok költségeiből a rájuk eső rész törlesztésénél.
Tartózkodtam, mivel nem értek egyet azzal, ahogy az (állítólag túlszámlázott) tömbházszigetelési programban adósságot felhalmozó lakók tartozását illetékké alakítják.

7. Határozattervezet a 2019.11.28-ai 320-as számú helyi tanácsi határozat 1-es cikkelyének módosításáról, amely arról szólt, hogy Marosvásárhely Megyei Jogú Város magántulajdonába kerüljön a Dózsa György út 264. szám alatt található 1641 négyzetméteres telek.
Mellette, egz fogalmazási hibát javítunk ki.

8. Határozattervezet arról, hogy töröljék a 135902-es számú telekkönyvből a 399 négyzetméter összefelületből a 200 négyzetméteres részt, amely a Közlegelő-szél utca 4. szám alatt található.
Mellette, egy hibás helyzetet orvosolunk.

9. Határozattervezet a 9327 négyzetméter összefelület 700 négyzetméteres részének széttagolásáról, a marosvásárhelyi Jegenyesor utcában.
Ez a tervezet tökéletesen rávilágít arra, mennyire nincs a városnak jövőképe és elképzelése arról mire is lehetne használni egy majdnem egy hektáros területet. Egy magánszemély azzal fordult a hivatalhoz, hogy megvenne egy 700 négyzetméteres telket a Jegenyesor utcában. A Hivatal válaszként benyújtotta a fenti anyagot, mely szerint a város saját költségén feldarabolja a telkét és ebből elad 700 négyzetmétert.
Arra bíztattam tanácsos kollegáimat, hogy ne szavazzák meg ezt a tervezetet, mert ott lehetne parkot létesíteni, vagy játszóteret vagy akár kutyafuttatót, bármit, ami hasznára lenne a város lakóinak. Én is
ellene szavaztam, és az anyag nem ment át.

10. Határozattervezet a Marosvásárhelyen, a Halmok köze utca 1. szám alatt található 63 négyzetméteres telek átadásáról Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonába a SC Dolemn Trade SRL-től. Mellette.

11. Határozattervezet a Marosvásárhelyen, a Szabadi út 196. szám alatti 1666 négyzetméteres telek átadásáról Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonába Brandiburu Mariától, Vale Elisabetától, Vasilescu Veronicától, Sobieschi Emiliától.
Mellette, mindkét tervezetben magánszemélyek adnak át területetket a városnak, hogy ezeken utakat létesítsünk.

12. Határozattervezet a műszaki-pénzügyi dokumentáció (S.F. szakasz D.A.L.I.-elemekkela 907/2016-os kormányhatározatnak megfelelően) és a műszaki-pénzügyi mutatók elfogadásáról a „Kerékpársáv létesítése a Poklos-csatorna mentén”, amelyet a helyi költségvetésből javasolnak finanszírozni, a prioritásoknak megfelelően.
Bár 100 százalékig híve vagyok a kerékpárutaknak, felszólalásomban arra kértem a kollegákat, hogy halasszuk el ezt a több sebből vérző tervezetet. Kértük, hogy széleskörű közvitát szervezzünk a témában. Végül a tervezetet elhalasztottuk.

13. Határozattervezet a Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonát képező 26 négyzetméteres telek haszonbérbe adásáról Ábrám Zoltán Samoilnak.
Mellette, egy Weekend-telepi nyaraló alatti telket adtunk haszonbérbe.

14. Határozattervezet az átlagos havi eltartási költség és a havi eltartási hozzájárulás értékének meghatározásáról, a 2020-as évre vonatkozóan, a marosvásárhelyi idősotthon szolgáltatásaiban részesülő időskorúak számára.
Mellette szavaztam, a költségek a tavalyi szinten maradtak.

15. Határozattervezet a szociális szolgáltatás megnevezésének módosításáról, „Szociális központ – Éjjeli menedékhely”-ről „Éjjeli menedékhely”-re.
Tartózkodtam, a tavalyi cirkusz után, amikor a tél beállta előtt tették utcára a menedékhely lakóit, egyáltalán nem bízok a szociális osztály (DAS) vezetőségében.

16. Határozattervezet az azonosítási módszertan jóváhagyásáról a szociálisan hátrányos helyzetű marosvásárhelyi személyek és családok esetében és a társadalmi marginalizáció megelőzésére és leküzdésére irányuló intézkedési terv elfogadásáról a 2020-as évre.
Felszólalásomban rávilágítottam, hogy a mellékelt intézkedési terv semmi konkrétumot nem tartalmaz, se számokat se határidőket. A 2020-as terv arra az ötéves stratégiára kellene támaszkodjon, melyet újragondolásra visszaküldtünk szeptemberben és amivel azóta is adós a szociális osztály. Akkor kértem, hogy a stratégia összeállításánál kérjék ki a partner nemkormányzati szervezetek véleményét is, ami azóta sem történt meg. Kérésemnek eleget téve, az anyagot elhalasztottuk.

17. Határozattervezet az odaítélési módszertan elfogadásáról a Marosvásárhely Megyei Jogú Város helyi költségvetéséből sportprojektekre vonatkozó nem visszatérítendő támogatások esetében.
Mellete. Hosszas viták után és több módosító indítvány elfogadása után – beleértve a sajátomat is, melyben  maximum harminc napban szabtuk meg az elfogadott elszámolások alapján a támogatások kifizetésének a határidejét, a tervezetet elfogadtuk.

18. Határozattervezet a műszaki-pénzügyi mutatók frissítéséről a „Felszabadulás utca korszerűsítése” célberuházásra vonatkozóan.
Kérésemre az anyagot elhalasztottuk, mivel a megadott adatok alapján a tervezett kerékpárutaknak vagy nem lesz meg a kellő szélessége, vagy nem fogják lefedni az utca teljes hosszát.

19. Határozattervezet felépítményi jog képzéséről terhelési jogcímmel a S.C. Qualiplant S.R.L. és Marian Liliana – Felicia javára, bizonyos Marosvásárhelyen található telkek esetében, a Méh utcában, 6828 négyzetméteren, illetve 458 négyzetméteren. Visszavonva.

20. Határozattervezet az „Útmutató Marosvásárhely védett történelmi övezeteiben található homlokzatok rehabilitációjához” elnevezésű útmutató kidolgozásával és kommunikációjával kapcsolatban.
Mellette. Tatár Lehel kollegám tervezete, melynek alapján könnyebbé tennénk azon háztulajdonosok helyzetét, akik műemlék épületeiket szeretnék helyesen felújítani. Ilyen útmutatókat sikeresen használnak például Szászrégenben.

21. Határozattervezet arról, hogy 30 gyalogátjárót többletkivilágítással látnak okos világítórendszerek felszerelése által, LED-fényforrásokkal és távvezérléssel, a közlekedés összes résztvevője, de főként a gyalogosok biztonságának növelése érdekében.
Mellette szavaztam, az anyag átment, beleértve a kiegészítő inditványomat, mely szerint a Tatár Lehel által javasolt tehnikai megoldás mellett lehetőség van a Papuc alplgármester által javasolt tehnikai megoldásra is.

22. Határozattervezet a marosvásárhelyi helyi tanács ülésvezetőjének megválasztásáról a 2020. február – 2020. április időszakra vonatkozóan.
Mellette, a következő két tanácsülést Papuc alpolgármester fogja vezetni.

+

Megszavaztam azt a sűrgősségileg beterjesztett anyagot, mely szerint a tömegközlekedést uniós pénzekből felújító projektben jelentősen csökken az önrész mértéke (és nő az európai pénzek aránya).

 

Pápai László zsolt, helyi tanácsos

14 mellette, 2 ellene, 2 tartózkodás, 5 elhalasztva/visszavonva

A kept forrása:www.traffictechnologytoday.com

Szólj hozzá

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>