Eltelt a második hónap, és lejárt a második tanácsülés is amióta letettem az esküt. Gondoltam elmesélek néhány történetet ebből az időszakból.

  1. Eljött az idei első költségvetés kiigazítás ideje. Úgy a költségvetési bizottság mint a többi szakbizottság tagjai a bizottsági ülés előtt kaptak egy több száz oldalas dossziét az igényelt változtatásokkal, de semmiféle indoklással alátámasztva. Például megjelent az eddigiek mellett (mintha nem lett volna elég eddig is) egy új koncert, melyre igényeltek fél millió lejt, anélkül, hogy a címén kivül bármi más részletet közöltek volna velünk. A bizottság arra a következtetésre jutoo, hogy elég lesz erre 300 000 lej. Csak úgy, teljesen hasból, úgy tűnt nekünk. De lehet, hogy elég lenne 100 000. Vagy talán nem kellene egyáltalán finanszírozni, nincs ahonnan tudnunk, nem áll semmiféle anyag a rendelkezésünkre.
    Mondok egy másik példát. Az idei költségvetésben szerepelt egy három ágú csúszda, 100 000 lejért. Nem tanulmány, csúszda. Most jött a kérés, hogy ne három ágú legyen a csúszda, hanem csak kettő. Viszont több mint egy millióba kerül. Miért kerül egy kétágú csúszda tízszer annyiba mint egy háromágú? Nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy 3 m mags lesz vagy 33. Nem tudunk semmi részletet. A bizottság tapasztalt tagjai számára korrektenk tűnt ez az összeg, úgyhogy megszavazták, bár én ellene voltam.
    Én ha vásárolok valamit, megnézem a leírását, árakat hasonlítok össze és igyekszem a legjobb ár-érték aránnyal rendelkező terméket beszerezni. Gondolom a tanácsos kollegák is így járnak el a magánéletben. Gondosan költik el a pénzüket. Ugyanezzel a gondossággal kellene a közpénzt is költeniük. Azért voltunk megválasztva, hogy a város érdekében hozzunk döntéseket.
  2. Szintén a költségvetési bizottságban eljutottunk a Városi Sportklubbal kapcsolatos tervezethez. Szerettem volna egy kiegészítést elfogadtatni melynek értelmében az Igazgató Tanácsban a helyi tanácsosok számára biztosított öt helyre a javaslatokat a tanácsülésen tegyük meg, és minden névről nyilvánosan szavazzunk, ahogy eddig minden hasonló esetben történt. De le voltam tácsolva egy olyan jelenlevő tanácsos kollega által, aki nem is tagja a bizottságnak (de tagja a klub igazgató tanácsának), mondván, hogy nem lehet véleményem és javaslatom, mivel a klub ellen szavaztam. Akkoriban nem is voltam még tanácsos, bár az igaz, hogy ellene szavaztam volna.
  3. Kihallgatáson voltam a Megyei Tanács vezetőségénél. Adott pillanatban szóba kerül a városnapok alkalmából szervezett díszvacsora. Mondom, hogy nem tudok részleteket, mi nem voltunk meghívva.Nagy a csodálkozás, elvégre minden városi tanácsos kapott meghívót. Igen, mindenik, kivéve a POL tanácsosait. Valószínű ugyanazon logika mentén, ha az ingyenkoncertek és közpénzből fizetett dinom-dánomok ellen vagyunk, akkor meg sem hívnak, mert biztosan nem mennénk (ami mondjuk igaz is). Így spórolnak egy kicsit a meghívókon. Meg a jóérzésen.
  4. Megszavaztuk a bölcsődék költségvetésének a változtatását. A gyűlés után felmerült bennem, hogy helyesen szavaztam-e, úgyhogy meglátogattam a bölcsődék igazgatóságát. Biztosítottak róla, hogy nem tévedtem a szavazáskor. Kellemesen meglepett amit tapasztaltam a helyszínen. Köztudott, hogy helyhiány van a város bölcsődéiben, viszont a meglévőket példásan adminisztrálják. Ezúton is szeretnék gratulálni az igazgató asszonynak.

Most meg lássuk mi történt és hogyan szavaztam a tanácsülésen:

1. Határozattervezet a Marosvásárhely területi-közigazgatási egység 2018-as évre vonatkozó költségvetésének kiegészítéséről.
Nemmel, a városi sportklub, az ingyenkoncertek, a közpénz elherdálása miatt

2. Határozattervezet a szociális központban – éjszakai menedékhelyen gondozott gyermekek családjainak nyújtandó kivételes pénzügyi támogatások maximális összegéről és odaítélési feltételeiről.
Igennel, mivel jó tervezetnek tartom. Az éjjeli menedékhely túlzsúfolt és, bár egyedülálló személyek számára tervezték, tele van gyerekes családokkal. Ezek számára irányoztak elő lakbér támogatást, öt hónapra összesen ötezer lejt, melyet egyben kellene kifizetni. A kollegák elfogadták a kiegészítő javaslatomat, hogy az összeget havi bontásban utalják, és hathavonta szociális ankét vizsgálja felül a helyzetet.

3. Határozattervezet az összes marosvásárhelyi iskola és óvoda felszerelésről defibrillátorokkal és újraélesztési próbababákkal.
Igennel, de a tanácsos kollegák nem értették meg a tervezet lényegét, így az – az RMDSZ-es kollegák tömeges tartozkodása miatt – nem ment át.

4. Határozattervezet a December 30. utca átnevezéséről I. Mihály király utcára.
Igennel, így a POL tervezete átment.

5. Határozattervezet a 2018-2019-es tanévben a bölcsődei szolgáltatásokat igénybe vevő gyerekekre vonatkozó havi átlagköltség jóváhagyásáról.
Igennel, a kollegák elfogadták a költségvetési bizottság javasolta módosítást, hogy a szülői hozzájárulás mértéke mardjon a 2018-as szinten.

6. Határozattervezet a marosvásárhelyi helyi tanács 2017.09.28-ai 261-es számú határozatának módosításáról, amely a helyi tanács képviselőinek az egyetemelőtti állami oktatási intézmények igazgatótanácsaiba való kinevezéséről rendelkezik.
Tartózkodtam, mivel érintett vagyok. A határozatban a Hermann Mark és Győrfi Júlia távozásával megüresedett helyeket töltöttük be Tatár Lehellel és velem. Eszközöltünk egy cserét is, így Lehel a Rebreanu iskolában jómagam pedig a Schillerben fogom képviselni a tanácsot.

7. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal és helyi tanács 2018. június 7-11. között a magyarországi Zalaegerszegre utazó küldöttsége járandóságának a helyi költségvetésből devizában történő kifizetéséről.
Ellene, de a szavazás előtt elmondtam, hogy: Tisztelt elnök úr, tisztelt alpolgármesterek, tisztelt tanácsos kollegák, ahogy a zalaegerszegi polgármester meghívójában olvashattuk, az eseményen az 1848-as Forradalomról fognak megemlékezni, kitörésének 170-ik évfordulója alkalmából. Kicsit megkésve, megjegyzem. A résztvevőknek fel is kell majd szólalniuk a témával kacsolatban. Figyelembe véve, hogy erről az évfordulóról megemlékeztek már szerte a Kárpát medencében, beleértve Marosvásárhelyt is, azt szeretném javasolni, hogy kizárólag olyan személyek lehessenek a küldöttség tagjai, akik kinyilvánították érdeklődésüket a téma iránt, és résztvettek március 15-én a postarért megemlékezésen. Természetesen, a küldöttség összetételétől függetlenül elvből ellene fogok szavazni, mert nem értek egyet a városkasszából pénzelt kirándulásokkal.
A tervezetet megszavazták, miután Makkai alpolgármester közölte, úgy döntöttek, csak a Hivatal képviselteti magát az eseményen, tanácsosok nem mennek

8. Határozattervezet a Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonát képező 2,27 négyzetméteres terület közvetlen haszonbérbe adásáról Sămărghiţan Gheorghénak és feleségének, Olimpiának.
Tartózkodtam, mivel nem voltam meggyőződve az igénylés helyességéről.

9. Határozattervezet a helyi tanács 24/30.01.2018 számú határozatának kiegészítéséről, amely a Compania Aquaserv Rt-vel a vízellátási szolgáltatások kezelésének átruházására vonatkozóan megkötött 22/202662/05.03.2010 számú szerződésbe belefoglalta a 22/30.03.2016 számú – „Ivóvíz- és szennnyvízcsatorna-hálózat a marosvásárhelyi Éden utcában” elnevezésű – munkaszerződés alapján megvalósított új ingóságokat. Igen.

10. Határozattervezet a város tulajdonát képező, nem lakás rendeltetésű bizonyos helyiségekre vonatkozó bérleti szerződések meghosszabbításáról.
Ellene szavaztam, mivel a kollegák nem fogadták el a módosító inditványom. A – nagyrészt a Hangya épületében működő – nemkormányzati szervezetek, egyesületek és politikai pártok bérleti szerződésének a meghosszabbításáról kellett döntenünk. Ez a dolog félévente megtörténik, az említett szervezetek minimális bérleti díjat fizetnek, és jól is van így. Igen ám, de a listában “elbújt” két magánvállakozás is. Megtudtam, hogy bár ezel “jóval magasabb” díjat fizetnek, annak értéke mégsem haladja meg a 6 lejt négyzetméterenként, miközben a piaci ár ennek 8-10-szerese. Javaslatomra a költségvetési bizottság kérte, hogy ebben a két esetben csak három hónapra hosszabbítsunk, időt adva ezzel a Locativnak, hogy újratárgyalja ezt a két szerződést, piaci áron. Szavazás előtt azonban Peti András ülésvezető elnök “megvédte” az eredeti vátozatot, mondván, hogy “az írott sajtót támogatni kell”.  Nem értem akkor, a többi újság miért nem részesül kedvezményes bérben? És azon sem csodálkozom, hogy az említett kiadványok (Népújság, Cuvântul Liber) mennyire “barátságosak” a városvezetéssel.

11. Határozattervezet bizonyos marosvásárhelyi egyházközségeknek a 2018-as évre vonatkozó támogatásának jóváhagyásáról, a 82/2001 számú kormányrendelet és az újraközölt 1470/2002 számú kormányhatározat értelmében.
Ellene, mivel a működésre kért összegek mellett (amivel egyetértünk) több százeszer lej volt előirányozva festményekre. A tervezet átment a többi párt szavazatával.

12. Határozattervezet a városrendészeti dokumentáció elfogadásáról a Térségi Városrendezési Terv (PUZ) – a területek átkonfigurálása, valamint a közös lakások és multifunkcionális terek elhelyezkedésének szabályozása, a Szabadi út 109; 109/A; 111; 113 számoktól a Cdin Hagi Stoian utcáig érvényes helyi vonatkozású városrendészeti szabályozás szerint. Kezdeményező: SC Fusion Construct SRL. Igen

13. Határozattervezet a városrendészeti dokumentáció elfogadásáról a Térségi Városrendezési Terv (PUZ) – lakópark építésére vonatkozó szabályozás megállapítása, a marosvásárhelyi tanács által elfogadott 103/2016 számú PUZ módosítása, Gyümölcsfa utca szám nélkül. Kezdeményező: SC Arcoflor Construct SRL.
Igen, mindkét tervezetre, mivel Lehel kollégám, aki otthon van a témában, egyetértett velük

14. Határozattervezet a Şcoala Ardeleană szoborcsoport és Bethlen Gábor fejedelem szobra helyszínének jóváhagyásáról.
Tartózkodtam. A tervezet szerint a Şcoala Ardeleană szoborcsoport a mostani Nicolae Bălcescu szobor helyére kerül, annak további sorsáról pedig majd később dönt a tanács. Kértem, hogy hozzunk egy olyan határozatot, hogy az említett szobor a Nicolae Bălcescu utcába vagy annak közvetlen közelébe kerüljön, de a kollegák nem szavazták meg.

15. Határozattervezet a Năvodari utca 18. szám alatti, 772 négyzetméteres telek 19/351 részének Marosvásárhely megyei jogú város magántulajdonába tartozásának megállapításáról és betelekeléséről. Igen

16. Határozattervezet a Dicoi Cristian és felesége, Dicoi Emilia Maria tulajdonát képező 49 négyzetméteres telek megvásárlásának jóváhagyásáról Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonába, a „Ivóvíz- és szennyvízcsatorna-hálózat bővítése, és a szennyvíz-szivattyúállomás elhelyezése az Éden utcában” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében. Igen

17. Határozattervezet a marosvásárhelyi Constandin Hagi Stoian utcában található 58 négyzetméteres terület áttelekeléséről Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonába, Rauca Şerbantól és feleségétől, Rauca Ioana-Roxanától. Igen

18. Határozattervezet a marosvásárhelyi Dózsa György úton, szám nélküli területen, található 2036 négyzetméteres telek Marosvásárhely megyei jogú város magántulajdonába tartozásának megállapításáról és betelekeléséről, és a helyi tanács 252/28.09.2017 számú határozatának visszavonásáról. Igen

19. Határozattervezet a marosvásárhelyi Rózsa utca 1A szám alatt található telek-ingatlannak Marosvásárhely megyei jogú város magántulajdonába tartozásának megállapításáról és betelekeléséről, és a helyi tanács 323/28.11.2017 számú határozatának visszavonásáról. Igen

20. Határozattervezet a marosvásárhelyi Jeddi úton, szám nélküli területen, található 153 négyzetméteres telek Marosvásárhely megyei jogú város magántulajdonába tartozásának megállapításáról és betelekeléséről, a SC Regional Business Solutions SRL-től. Igen

21. Határozattervezet a Rózsák tere 19. szám alatti ingatlan III-as helyiségének és 42/950 négyzetméternyi részének Marosvásárhely megyei jogú város magántulajdonába tartozásának megállapításáról.
Igen, mind a hét előbbi tervezetre, mivel Lehel kollégám, aki otthon van a témában, egyetértett velük

22. Határozattervezet a marosvásárhelyi tanács 2016.08.30-ai 27-es számú határozata 1-es cikkelyének frissítéséről, amely a helyi tanács 2005.11.30-ai 297-es számú határozata által létrehozott marosvásárhelyi közlekedési szakbizottság összetételéről rendelkezik, és a helyi tanács 2014.11.14-ei 300-as számú határozatának 1-es cikkelyének frissítéséről, amely kiegészíti a közlekedési szakbizottság összetételét.
Mellette, mivel Radu Bălaș javaslatára Tatár Lehel és jómagam foglalhattuk el a megüresedett helyeket (ezek egyébként is a POLt illették)

23. Határozattervezet bizonyos javak átminősítéséről Marosvásárhely megyei jogú város köztulajdonából a magántulajdonába, valamint ezeknek a javaknak a használaton kívül helyezését és megsemmisítését. Mellette.

24. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Városi Sportklub igazgatótanácsi tagjainak kinevezéséről.
Ellene, két okból is. Először is a POL mindig is állást foglalt a Városi Sportklub ötlete és létrehozása ellen, másodsorban eddig minden esetben a tanácsülésen javasoltuk és szavaztuk meg az érintett személyeket, most viszont egy előre kitöltött listát nyújtottak be, ezen négy RMDSz-es és egy PNL-s tanácsos nevével. Természetesen, a tervezet átment.

25. Határozattervezet a háromoldalú megállapodás jóváhagyásáról (vitarendezési megállapodás) Marosvásárhely megyei jogú város haszonélvező részéről, valamint a CAD (vitarendezési bizottság) egységes elbírálójának honoráriumát képező összegek kifizetéséről.
Tartózkodtam, a tervezetet elfogadták a költségvetési bizottság kiegészítésével (mellyel én is egyetértettem), miszerint az elbírálónak maximum évi 20 napra fizessünk tiszteletdíjat, és eennek első felét a beruházó állja.

26. Határozattervetzet a városrendészeti dokumentáció elfogadásáról a Térségi Városrendezési Terv (PUZ) – funkcionális terület újrakonfigurálása lakónegyed építési szabályainak meghatározásához, a lakóparkokra vonatkozó felszereltséggel (nyilvános eszközök, általános érdekű szolgáltatások), a Băneasa utca 2. szám, a Cukorgyár térsége, a Szabadság utca, a Băneasa utca, a I.H. Rădulescu utca térségének helyi vonatkozású városrendészeti szabályozása szerint. Kezdeményező: SC MAURER IMOBILIARE SRL.
Mellette, mivel a városnak szüksége van erre a lakónegyedre, és szüksége van egy komoly ingatlanbefektetőre. Sajnos a városrendészeti bizottság módosító inditványát – melyet a költségvetési bizottság is elfogadott – miszerint az infrastruktúrát (bekötőutak, körforgalmak) az építkezés megkezdése előtt építsék ki – érdekes módon Furó Judit visszavonta.

27. Határozattervezet PÁLYÁZAT megszervezéséről Marosvásárhely belvárosára vonatkozóan – Győzelem tér – Rózsák tere – Petőfi tér – Bernády tér – Vár sétány, „MY CITY Tîrgu Mureş/Marosvásárhely/Neumarkt”.
Mellette. Sajnos Tatár Lehel kollégámnak két módosító inditványát is elutasították. Annyit kért, hogy az anyagot angolul is hírdessék meg, és ha nem érkezik minimum öt pályamunka, toljuk ki a határidőket. Kár, mert ez egy fontos, a város jövőjét meghatározó terv, és több időt kellett volna hagyni rá.

28. Határozattervezet a marosvásárhelyi tanácsnak a Marosvásárhely megyei jogú város és a SC Transport Local SA közötti, járműjavítási, járműtakarítási és időszakos műszaki ellenőrzési szolgáltatásokat érintő együttműködésre vonatkozó 49/27.02.2018 számú határozatának visszavonásáról.
Mellette. Bemutatkozó felszólalásomban (a Közszállítási vállalat felügyelőbizottságában) jeleztem, hogy ez a tervezet amatőr módon volt összeállítva. Magamra is haragítottam Makkai urat és Fúró Juditot. Íme, igazam volt, kár az elpazarolt hónapokért.

29. Határozattervezet a 2018-ra benyújtott kulturális programok, projektek, események vissza nem térítendő támogatására vonatkozó összegek elfogadásáról Marosvásárhely helyi költségvetéséből, amelyek a 2018.06.01.-09.01. közötti időszakban valósulnak meg.
Mellette. Mindig is támogatni fogjuk a kultúrát, ha ez pályázati úton történik.

 

Pápai László

helyi tanácsos

 

Szólj hozzá

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>