Nem jön, hogy elhigyjék? Nekem sem jött, amikor elolvastam a főépítész szakvéleményét. Pillanatnyilag városunk nem rendelkezik semmiféle szabályozással az új építésü lakások esetében előírt minimális parkolóhelyek számát illetően. Létezik egy „szokás” mely szerint minden új lakásnak rendelkeznie kell egy parkolóhellyel. Azonkívül érvényben van egy több mint húsz éves országos rendelet, mely minimum három parkolóhelyet ír elő minden tíz lakásra. A gond az, hogy ha az ingatlanbefektetőnek nem tettszik a helyi szokás, törvényes úton csak arra tudod kötelezni, hogy minden harmadik lakás után hozzon létre egy parkolóhelyet is. Ezt elkerülendő, más városokban (Bukarestben, Brassóban, Kolozsváron, Konstancán stb) helyi tanácsi rendelettel vagy urbanisztikai előírással kötelezik a befektetőket, hogy saját telkén hozzon létre lakásonként 1 vagy 2 parkolóhelyet (a lakás felületének függvényében).

Miután átolvastam más városok szabályozását, megírtam egy helyi tanácsi határozattervezetet melybe átvettem mindent, ami szerintem városunk számára jó, hogy ezáltal megfelelő számú parkolóhelyet biztosítsunk az ingatlanbefektető telkén azok számára, akik új lakást vásárolnak és ezáltal ne súlyosbítsák az amúgy is kritikus parkolóhely hiányt. A tervezet itt olvasható.

Ahelyett azonban, hogy annak örvendezzen, hogy végre szabályozzuk ezt a témát, a Főépítészi Igazgatóság kiadott egy szakvéleményt, melyet a főépítész asszony mellett aláírt egy mérnök, egy jogász és egy urbanisztikai szakember, melyben szándékosan összekeverik a nyilvános parkolókat a magán parkolóhelyekkel, az éjszakát a zöldövezeten töltő autókat a napközben a főtéren parkolóhelyet keresőkkel és plussz forgalmat generálókkal. Miután felsorol néhány nemzetközi egyezményt és olyan elveket, melyekkel egyébként 100%-ban egyetértek, csak éppen a nyilvános parkolóhelyekre vonatkoznak, és nem a magán területen lévőkre, következik a mellékelt képen lévő következtetés, szabad fordításban: „…úgy gondoljuk, hogy a javaslat miszerint… az új építésü lakóingatlanok saját telken belül rendelkezzenek megfelelő számú parkolóhellyel… ellentmond a helyi, országos és nemzetközi politikáknak, és nem javasoljuk az elfogadását”.

Az RMDSZ javaslatára, mivel ők több éve dolgoznak egy hasonló szabályozáson, a tervezet megszavazását elhalasztottuk az áprilisi ülésre. Kiváncsian várom, miként fognak voksolni.

Elfogadtuk viszont a POL-nak egy másik tervezetét, ezúttal a fizetős parkolóhelyekkel kapcsolatban, melyért 2016 óta harcolunk. Ennek alapján, a parkolóhelyek végleg a város ügykezelésében maradnak, és nem adjuk ki őket magáncégnek, kevés pénzért. Részletek itt olvashatók.

Hogyan szavaztam a 48 napirendi pontnál:

1. Határozattervezet a városrendezési dokumentáció elfogadásáról a „Térségi Városrendezési Terv (PUZ) – telek felparcellázása és funkcionális övezeti szabályozás meghatározása családi lakásegyüttes építése miatt”, a helyi vonatkozású városrendészeti szabályozással, Alsóforduló utca szám nélkül. Kezdeményező: Puşcaş Maria. Mellette.

2. Határozattervezet a munkaköri jegyzék módosításáról a „Marosvásárhelyi idősotthonnál” – szociális szolgáltatás kódja: 8730CR-V-I
Mellette, néhány személy munkaköri besorolása változik.

3. Határozattervezet a feltételrendszer elfogadásáról, amely alapján meghatározzák a kizárólag rezidens orvosoknak és fiatal egészségügyi szakembereknek szánt lakásbérlési kérelmek elsőbbségi sorrendjét és a lakások kiosztását, az ANL-programban megépített tömbházlakásban, amely Marosvásárhelyen, a Gh. Marinescu utcában található.
Tartózkodtam, mivel hátrányosan megkülönböztetjük a többi fiatalt,főleg mióta jelentősen emelkedtek az egészségügyben dolgozók bérei.

4. Határozattervezet a legeltetési szabályzat elfogadásáról a Marosvásárhelyi megyei jogú város magántulajdonát képező legelők esetében. Mellette.

5. Határozattervezet a marosvásárhelyi tanács 382/18.12.2018 számú határozatának kiegészítéséről, amely arról szól, hogy a SC Compania Aquaserv SA-val megkötött vízellátási és csatornázási szolgáltatások biztosításának átruházására vonatkozó 22/202662/05.03.2010 szerződésbe belefoglalják azokat az új vagyontárgyakat, amelyeket a 107/11.06.2014 szerződés során – „Bejárati út, víz- és csatornahálózat a székelykakasdi hulladékátrakó, szelektáló és komposztáló állomásnál” – és a 26/08.02.2018 szerződés során – „Bejárati út, víz- és csatornahálózat a hulladékátrakó, szelektáló, komposztáló, tömörítő-csomagoló állomásnál és a hulladéklerakótól származó szennyvíz tisztítóállomásánál – Szennyvíztisztító állomás és földalatti tűzcsapok felszerelése a marosvásárhelyi Határ utcában” – megvalósítottak.
Tartózkodtam, mivel többen is panaszkodtak a Határ utcában elvégzett munkálatokra.

6. Határozattervezet versenytárgyalás megszervezésének jóváhagyásáról, társegyesület kiválasztására filmművészeti tevékenységek végzésére.
Ellene, a Polgármesterti Hivatalnak nem az a dolga, hogy filmszínházat működtessen.

7. Határozattervezet a Marosvásárhelyen, a Vasile Săbădeanu utcában szám nélkül található 259 négyzetméteres telek átadásáról Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonába a S.C. MACO CONSTRUCT SRL-től. Mellette.

8. Határozattervezet a Marosvásárhelyen, a Constandin Hagi Stoian utcában szám nélkül található 27 négyzetméteres telek átadásáról Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonába Stăncioiu Iontól és Stăncioiu Corneliától. Mellette.

9. Határozattervezet a Marosvásárhelyen, az Alma utca 44. szám alatt található 18 négyzetméteres telek átadásáról Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonába Colcer Mihăilától és Colcer Mărioarától.
Mellette. Mindhárom esetben területet adnak át a városnak, hogy azon közműveket létesítsenek.

10. Határozattervezet a városrendezési dokumentáció elfogadásáról „Térségi Városrendezési Terv (PUZ) – telek felparcellázása és szabályozás meghatározása lakópark építéséhezi”, Szabadi út 222. szám, a helyi vonatkozású városrendészeti szabályozással. Kezdeményező: SC „Alfaconstruct” SA. Mellette.

11. Határozattervezet Horaţiu Lobonţ úr megbízásáról, hogy aláírja azt a Szerződést, amely a marosvásárhelyi oktatási intézmények orvosi és fogorvosi rendelőinek felszereltségi szintjéhez szükséges bizonyos gyógyszerek és egészségügyi anyagok költségeinek, illetve az orvosok, fogorvosok, ápolók személyzeti költségeinek biztosítására vonatkozik.
Mellette, hiszen a nevezett személy felel az iskolákért.

12. Határozattervezet tárgyalóbizottság felállításáról, bérleti szerződés megkötése céljából, a Marosvásárhelyen, a Bolyai utca 3. szám alatt található ingatlanra vonatkozóan.
A Bolyai Líceum épületéről van szó, melynek rég lejárt a bérleti szerződése, a város viszont fizeti havonta a kb 18 ezer lejes lakbért az egyháznak. Mivel felújítási munkák zajlanak az iskolában, szükségük van érvényes bérleti szerződésre. Az eredeti javaslat szerint a bizottságban két városi tanácsos kapott volna helyet. Javasoltam, emeljük ezt a számot négyre, amit a többiek el is fogadtak. Erre a négy helyre javasoltak három Rmdsz-es tanácsost és engem. Majdnem megszavazódott, mire valaki „észbekapott” és gyorsan javasoltak még egy személyt az Rmdsz részéről. Ennek nyomán titkos, urnás szavazást kellett szervezni, és természetesen a négy RMDSZ-es tanácsos lesz tagja a tárgyalóbizottságnak. A végén meg is köszöntem az RMDSZ frakciónak, hogy ennyire igyekeznek „házon belül” intézni a Bolyai ügyeit, nehogy valaki „idegen” is betekintést nyerjen. Természetesen ilyen körülmények között ellene szavaztam.

13. Határozattervezet az értékmutatók frissítéséről az „Energiahatékonyságot célzó munkálatok az Argeș utca 16. szám alatti tömbháznál, I. szakasz” célberuházásra vonatkozóan. Ellene.

14. Határozattervezet az értékmutatók frissítéséről az „Energiahatékonyságot célzó munkálatok a Moldva utca 12. szám alatti tömbháznál, I. szakasz” célberuházásra vonatkozóan. Ellene.

15. Határozattervezet az értékmutatók frissítéséről az „Energiahatékonyságot célzó munkálatok a Moldva utca 10. szám alatti tömbháznál, I. szakasz” célberuházásra vonatkozóan. Ellene.

16. Határozattervezet az értékmutatók frissítéséről az „Energiahatékonyságot célzó munkálatok a Magura utca 16., 18., 20., 22., 24. szám alatti tömbháznál, I. szakasz” célberuházásra vonatkozóan. Ellene.

17. Határozattervezet az értékmutatók frissítéséről az „Energiahatékonyságot célzó munkálatok a Dózsa György út 60. szám + Állomás tér 5 A B C alatti tömbházaknál, I. szakasz” célberuházásra vonatkozóan. Ellene.

18. Határozattervezet az értékmutatók frissítéséről az „Energiahatékonyságot célzó munkálatok a Cernavodă utca 5. szám + Erdély utca 29. szám alatti tömbházaknál, I. szakasz” célberuházásra vonatkozóan.
Ellene. Mind a hat tervezet esetében nemmel szavaztam, mivel nem átlátható a feltételrendszer, és az árak esetében is felvetődtek bizonyos kérdések. Arról nem is beszélve, hogy egyébként sincs pénz rájuk.

19. Határozattervezet annak jóváhagyásáról, hogy Marosvásárhely megyei jogú város megvásárolja Sipos Adalbert úr 24 négyzetméteres telkét, amely a Bodoni út felületének kiszélesítési projektjének megvalósításához szükséges.
Ellene, mivel nem fogadták el a javaslatomat, hogy a területet kisajátítsuk. Tehát ki fogunk fizetni 11 ezer eurót érte, miközben a márciusi ülésen megszavaztuk, hogy egy ugyanekkora telket kisajátítunk a Furnica mellett, kb 500 euróért. Állítólag a Bodoni utca esetében nincs minden rendben az engedélyekkel…

20. Határozattervezet arról, hogy a SC Compania Aquaserv SA-val megkötött vízellátási és csatornázási szolgáltatások biztosításának átruházására vonatkozó 22/202662/05.03.2010 szerződésbe belefoglalják a Marosvásárhely megyei jogú város vízellátási szolgáltatásához tartozó új vagyontárgyakat, amelyek Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala által megvalósított beruházások révén keletkeztek, és 2013-2015-ben vették át.
Tartózkodtam, ugyanazért, mint az 5-ös napirendi pontnál.

21. Határozattervezet a műszaki-pénzügyi dokumentáció (SF szakasz, a 907/2016 kormányrendelet értelmében) és a műszaki-pénzügyi mutatók elfogadásáról, beleértve a beruházás leírását tartalmazó mellékletet, a „Forgalommenedzsment rendszer Marosvásárhelyen” projektre vonatkozóan, amelyet a POR 2014-2020 4-es főtengelyének 4.e prioritási tengelyének 4.1-es célberuházásán keresztül, A széndioxid-kibocsátás csökkentése a megyeszékhelyeken a városi mobilitási terven alapuló beruházások révén, kívánnak finanszírozni. Mellette.

22. Határozattervezet a műszaki-pénzügyi dokumentáció (SF szakasz, a 907/2016 kormányrendelet értelmében) és a műszaki-pénzügyi mutatók elfogadásáról, beleértve a beruházás leírását tartalmazó mellékletet, a „Marosvásárhelyi tömegközlekedési korszerűsítése” projektre vonatkozóan, amelyet a POR 2014-2020 4-es főtengelyének 4.e prioritási tengelyének 4.1-es célberuházásán keresztül, A széndioxid-kibocsátás csökkentése a megyeszékhelyeken a városi mobilitási terven alapuló beruházások révén, kívánnak finanszírozni. Mellette.

23. Határozattervezet az értékmutatók frissítéséről, beleértve a beruházás rövid leírását tartalmazó 1-es mellékletet is, a „Marosvásárhely megyei jogú város belterületén található elhagyatott és használaton kívüli területek és felületek funkcionális átalakítása és/vagy újrahasznosítása” célberuházásra vonatkozóan.
Mellette. Mindhárom esetben uniós pénzek lehívását céloztuk meg.

24. Határozattervezet a 216/2014 számú helyi tanácsi határozattal haszonbérbe adott helyszínek egyes felületeinek kiegészítéséről.
Mellette. Néhány négyzetméteres telkeket adunk haszonbérbe, a már kibérelt területek szomszédságában.

25. Határozattervezet a műszaki-pénzügyi mutatók frissítéséről a „Victor Babeş utca korszerűsítése” célberuházásra vonatkozóan.
Tartózkodtam. A tipikus „eső után köpönyeg” hozzáállása a hivatalnak, előszőr elvégzi a munka 80%-át, majd engedélyezteti azt.

26. Határozattervezet az értékmutatók frissítéséről az „Energiahatékonyságot célzó munkálatok az Állomás tér 1 A szám alatti tömbháznál, II. szakasz” célberuházásra vonatkozóan. Ellene.

27. Határozattervezet az értékmutatók frissítéséről az „Energiahatékonyságot célzó munkálatok az Állomás tér 2 A szám alatti tömbháznál, II. szakasz” célberuházásra vonatkozóan. Ellene.

28. Határozattervezet az értékmutatók frissítéséről az „Energiahatékonyságot célzó munkálatok a Kárpátok sétánya 47. szám alatt található tömbháznál, II. szakasz” célberuházásra vonatkozóan. Ellene.

29. Határozattervezet az értékmutatók frissítéséről az „Energiahatékonyságot célzó munkálatok a Raktár utca 7. szám alatti tömbháznál, II. szakasz” célberuházásra vonatkozóan. Ellene.

30. Határozattervezet az értékmutatók frissítéséről az „Energiahatékonyságot célzó munkálatok a Constantin Romanu-Vivu utca 2. szám alatt található tömbháznál, II. szakasz” célberuházásra vonatkozóan. Ellene.

31. Határozattervezet az értékmutatók frissítéséről az „Energiahatékonyságot célzó munkálatok a Kosárdomb/Kornisa sétány 32. szám alatti tömbháznál, II. szakasz” célberuházásra vonatkozóan. Ellene.

32. Határozattervezet az értékmutatók frissítéséről az „Energiahatékonyságot célzó munkálatok a Mimóza köz 2. szám alatti tömbháznál, II. szakasz” célberuházásra vonatkozóan.
Ellene. Lásd a 12-18-as napirendi pontokat.

33. Határozattervezet a helyi tanács 2018. május 30-ai 138-as számú határozatának módosításáról.
Mellette, a prefektus kérésére megváltoztattuk a bevezető szöveget.

34. Határozattervezet az orvostudományi, élettudományi és orvosi informatikai „LIFETECH SCIENCE PARK” Tudományos és Technológiai Park létrehozásáról Marosvásárhelyen.
Tartózkodtam. Előszőr a város főépítésze tartott egy 15 perces szónoklatot, majd a PNL képviselőjével kezdett vitázni. A lényeg az, hogy valami „nem tiszta” a tervezettel kapcsolatban. 

35. Határozattervezet a pénzügyi mutatók frissítéséről a „Parkrendezés a marosvásárhelyi Belvedere lakónegyed központjában – 1. szakasz” célberuházásra vonatkozóan.
Tartózkodtam, nem tartom helyesnek, hogy parkrendezésre van pénz, bölcsőde építésére ugyanott viszont nincs.

36. Határozattervezet a frissített általános költségelőirányzat és a főbb műszaki-pénzügyi mutatók jóváhagyásáról a „Főjavítási munkálatok a Déda – Marosvásárhely – Lovasság/Călăraşilor utca vasúti felüljárót is képező Maros-hídnál” célberuházásra vonatkozóan. Mellette.

37. Határozattervezet annak jóváhagyásáról, hogy a Compania Aquaserv SA kiadásai közé kerüljön a 4.024.243,17 lej értékű adósság, amelyet Marosvásárhely megyei jogú várossal szemben felhalmozott, illetve a részvényesek közgyűlésének képviseletében Bakos Levente megbízása, hogy jóváhagyja a napirendi pontokhoz tartozó dokumentumokat a SC Compania Aquaserv SA részvényesi közgyűlésének 2019.05.07-ei rendkívüli ülésén.
Ellene, nem mehetünk szembe a számvevőszék döntésével.

38. Határozattervezet a Részvényesek közgyűlése (A.G.A.) képviselőjének, Bakos Leventének a megbízásáról, hogy jóváhagyhassa a SC Compania Aquaserv SA 2019.05.07-ei részvényesi közgyűlésének rendes ülésén napirenden szereplő dokumentumokat. Mellette.

39. Határozattervezet a műszaki-pénzügyi dokumentáció és a műszaki-pénzügyi mutatók jóváhagyásáról a „Az egészségügyben dolgozó fiatal szakembereknek bérbeadásra szánt Gheorghe Marinescu utcai tömbház villamosenergia-ellátása” célberuházásra vonatkozóan. Mellette.

40. Határozattervezet a D.A.L.I. elemeket tartalmazó megvalósíthatósági tanulmányban szereplő műszaki-pénzügyi mutatók jóváhagyásáról a „A Mihai Viteazu általános iskola felújítása és manzárdosítása, Munka utca 17. szám, Marosvásárhely” célberuházásra vonatkozóan. Visszavonva.

41. Határozattervezet arról, hogy a turbina-árok két hídját összekötő, a Margaréta utca és a Lovasság/Călăraşilor utca közötti név nélküli utca a Pasajul Bürger Albert köz nevet viselje.
Mellette, bár szerintünk Bürger Albert megérdemelte volna, hogy a volt Sörház, mostani Szinaja utcát nevezzük el róla.

42. Határozattervezet arról, hogy a vasúttal párhuzamos, a Kárpátok sétányának főútját a Friedrich Schiller általános iskolával összekötő utca a Pasajul Friedrich Schiller köz nevet viselje. Mellette.

43. Határozattervezet kedvezmény bevezetésének jóváhagyásáról a marosvásárhelyi fedett úszómedencék belépési díjainál, amelyet a diákok vehetnek igénybe a testnevelési órák során.
Mellette, javaslatomra nem pontos összeget szabtunk meg, hanem a mindenkori beléptidíj 50%-át.

44. Határozattervezet a helyi tanács 2019. január 31-ei 13-as határozatának módosításáról, amely a közterületfelügyelő hivatal 2019-re vonatkozó speciális adóinak és díjainak mértékét, valamint az ezekre vonatkozó bírságokat és szankciókat határozta meg.
Mellette. Kollégám javaslata arra vonatkozott, hogy a választási törvénynek megfelelően, a város területén 30 napig lehessen aláírást gyűjteni. Az érvényben levő szabályzat öt napot tesz lehetővé. A tervezet nem ment át.

45. Határozattervezet Marosvásárhely turisztikai márkájának (brandjének) kidolgozásáról. Elhalasztva, RMDSZ javaslatra.

46. Határozattervezet a minimálisan szükséges parkolóhelyek normamegállapításáról, a Marosvásárhelyen épülő új lakásegyüttesek esetében.
Elhalasztva, RMDSZ javaslatra. Lásd a bevezető szöveget.

47. Határozattervezet a marosvásárhelyi parkolóhelyek közvetlen ügykezeléséről a közterületfelügyelő hivatal által.
Mellette. Ez az a téma, amiért első perctől harcol a POL. Remélhetőleg most már végleg a város ügykezelésében maradnak a fizetéses parkolók, bár nem a közterületfelügyelő hivatalnál, hanam a piacokat kezelő, városi tulajdonban levő kft-nél.

48. Határozattervezet a helyi tanács 2019. január 31-ei 8-as számú határozatának visszavonásáról, amelyben jóváhagyták a műszaki-pénzügyi mutatókat a Marosvásárhelyen található „Földalatti parkoló, Rózsák tere központi része” elnevezésű beruházás B változatához, illetve a helyi tanács 2011. február 24-ei 92-es számú határozatának visszavonásáról, amelyben jóváhagyták a „Földalatti parkoló megvalósíthatósági tanulmánya, központi övezet – Rózsák tere” elnevezésű dokumentációt, amelynek haszonélvező Marosvásárhely megyei jogú város.
Halasztást kértünk, mert a titkár sem tudta biztosan, hogy a tervezetnek kellett-e harminc napot ülnie közvitán, vagy sem. szerintünk csapda volt, hogy felkerült a napirendre, hogy később a prefektus meg tudja támadni. Remélhetőleg az áprilisi ülés során elfogadásra kerül, és végleg elfelejtjük ezt a rémálmot.

21 mellette, 17 ellene, 6 tartózkodás, 4 elhalasztva vagy visszavonva

 

Pápai László Zsolt

helyi tanácsos

Szólj hozzá

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>