A februári ülésen nagyjából a POL szájaíze szerint alakultak a dolgok, legalábbis az igazán fontos ügyekben. Előszőr is, nem mentek át a sűrgősségileg beterjesztett javaslatok, melyeket szokás szerint néhány perccel a gyűlés kezdete előtt toltak az orrunk alá. Úgy néz ki, hogy a januárban sűrgősségi eljárásban megszavazott 90 milliós kölcsön után, melyet időközben a prefektus megtámadott, tehát megint igazunk volt – sem a Liberális Párt sem az RMDSZ nem hajlandó (köz)vita nélkül megszavazni fontos határozatokat.

Egy másik pont amit a kezdetektől elleneztünk, a közszállítás ingyenessé tétele. Valószínüleg a lakosság negatív hozzáállását látva, még az előterjesztő pártja, vagyis az Rmdsz is az elhalasztást kérte, amely jelen pillanatban egyenértékű a bukással. A vállalat meg is kezdte időközben a szokásos bérletek kiállítását. Érdekessége a dolognak, hogy tiszta véletlenül ugyebár, az ingyenességre szánt évi összeg (melynek nagy része a Maior család Siletinájába vándorolt volna) ugyanakkora, mint az Rmdsz szülte Városi Sportklub éves költségvetése, vagyis 27 millió lej.

A 26-os napirendi pontnál egy felfújható sátor tehnikai-gazdasági mutatóiról kellett volna szavaznunk. A város be szeretne fedni kettőt a három ligeti teniszpályából. Az ötlet jó, mondjuk addig is be voltak fedve, amíg privát ügykezelésben voltak, de azt a sátrat a Hivatal lebontatta. Az msnews hírportál még februárban jelezte, hogy Barlad városban hasonlóan fedtek be egy teniszpályát, 351 000 lejért, míg városunk ugyanerre 1,4 millió lejt szánt. Kicsit utánanéztem, valóban a vásárhelyi balon kétszer akkora, de az árkülönbség akkor is hatalmas, figyelembe véve, hogy a generátor ugyanakkora, 250 kW-os.
Gyűlés előtt emailen kértem egy árajánlatot egy helyi cégtől. A tanulmányban szereplő sátor felépítése náluk kb 610 000 lejbe kerül, 800 000 lejjel kevesebbe, mint a tervezetben. Ezeket hallva, az előterjesztő alpolgármester visszavonta a tervezetet. Maradnak azonban a kérdések:

  1. a Polgármesteri Hivatalban senkinek nincs rá öt perce, hogy kérjen egy árajánlatot vagy
  2. ismerik a valós árat, de szándékosan „felfújták” azt vagy 170 000 euróval?

Lássuk, hogyan szavaztam a napirendi pontoknál:

1. Határozattervezet a Marosvásárhely közterületén szabálytalanul parkoló/állomásozó gépkocsikat Felemelő, elszállító, tároló és kibocsátó közszolgálat Célszerűségi tanulmányának jóváhagyásáról.
Mellette. Hozzászólásomban felhívtam a figyelemet arra, hogy az 1-es pontnál jováhagyott tanulmány  a Közszállítási Vállalatot nevesíti erre a célra míg a 2-es pontnál a Közterület Kezelő Igazgatóságot (ADP) szavaztuk meg, így eltérés van a két pont között. Mindezek mellett megszavaztam, mert előszőr is nagy szükség van erre a szolgálatra, mivel napról napra egyre több tilosban parkoló autó van városunkban, másodsorban pedig véleményem szerint ez a szolgálat is, pont ógy mint a parkolók kezelése, a város fennhatósága alatt kell mőködjön.

2. Határozattervezet a 2019 során begyűjtendő/értékesítendő faanyag-mennyiségre vonatkozó Költségvetési bevételek és kiadások jóváhagyásáról, valamint a Marosvásárhely tulajdonában levő erdőalapban végrehajtandó szükséges munkálatokról. Tartózkodtam.

3. Határozattervezet a 2019 során a Marosvásárhely tulajdonában levő erdőalapból begyűjtendő faanyag-mennyiség meghatározásáról és a faanyag értékesítésének módjáról. Tartózkodtam.

4. Határozattervezet a 2019 során begyűjtendő, lábon értékesített faanyag eladására vonatkozó licit kikiáltási árának jóváhagyásáról, a Marosvásárhely tulajdonát képező erdőalapból.
Tartózkodtam. Ennél a három pontnál a tavaly is tartózkodtam, mivel nem értek a témához, de bizonyos pletykák szerint nincs minden rendben velük.

5. Határozattervezet egyes a marosvásárhelyi Maros Sport és Szabadidőközpontban levő területek 5 évre szóló direkt bérbeadásáról, Tutaj utca 2 szám.
Ellene, mert nem fogadták el a módosító inditványomat. Az eredeti javaslat szerint, az elmúlt tíz év inflációjára hivatkozva a gazdasági egységek számára évi 14-ről 26 euro/négyzetméterre nőne a koncessziós díj. Javasoltam, hogy csak 15-re emeljük, de a többség nem fogadta ezt el.

6. Határozattervezet bizonyos bérleti szerződések meghosszabbításáról nem lakhatási felhasználtságú helyiségek esetében, amelyek a város közvagyonát képezik.
Mellette. Több egyesület és szervezet bérleti szerződéséről van szó, melyet hathavonta újra hosszabítunk.

7. Határozattervezet a 2019-re vonatkozó Prioritási lista elfogadásáról, a nem lakhatási felhasználtságú helyiségek kiosztására vonatkozóan, amelyek a város közvagyonát képezik.
Mellette. Új kérések rangsorolásáról beszélünk.

8. Határozattervezet a Marosvásárhelyen, az Éden utcában található 70 négyzetméteres telek átadásáról Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonába Páll Elvirától. Mellette.

9. Határozattervezet a Marosvásárhelyen, a Jeddi út 69G szám alatt található 3150 négyzetméteres telek átadásáról Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonába Pintea Iulian Călintől és feleségétől, Pintea Iuliana Adinától
Tartózkodtam, mivel a levelezési mappánkban volt egy levél a szomszédok panaszával.

10. Határozattervezet a 2018.12.18-ai 391-es számú helyi tanácshatározat 5-ös cikkelyének módosításáról, amely telekcsere jóváhagyására vonatkozik Niţu Ioan Marcel és Marosvásárhely megyei jogú város között és a 2011.06.30-ai 268-as számú helyi tanácshatározat 4-es cikkelyének visszavonásáról.
Ellene. Ez az ügy 2011 óta folyik, azóta nem volt képes a város megfelelőképpen rendezni. Jelen verzió szerint egyenértékűnek könyvelik el a Segesvári út mellett fekvő telkeket a November 7 negyedbeli, városi tulajdonban levő, nagyjából ugyanakkora telekkel. Természetesen ezzel nem tudtam egyet érteni. 

11. Határozattervezet a Marosvásárhelyen, az Alma utca 35. szám alatt található 11 négyzetméteres telek átadásáról Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonába Guţă Ioantól és feleségétől, Guţă Mariától. Mellette.

12. Határozattervezet a Marosvásárhelyen, a Szotyori József utca szám nélküli, 61 négyzetméteres telek átadásáról Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonába Kiss Domokostól. Mellette.

13. Határozattervezet a Marosvásárhelyen, a Horea utca 23. szám alatt található ingatlannak Marosvásárhely megyei jogú város köztulajdonába vételéről.
Ellene. Túlzottnak tartottam az erre szánt 600 000 eurót, mert ez a volt 4-es iskolának csak egyik részére vontakozik, miközben a Hivatal sem jött semmi konkrét tervvel a jövőbeni hasznosítást illetően. Végül a tervezetet nem szavazták meg.

14. Határozattervezet a tulajdonosok és a kisajátítás alá eső földterületekre valódi jogot formálók listájának jóváhagyásáról, a kártérítéssel kapcsolatos egyedi összegekről és az ezek átutalására vonatkozó határidőről, a „Marosvásárhelyi Tudor Vladimirescu utca bővítése” célberuházás megvalósítása érdekében
Egy utolsó telek kisajátításáról van szó, ami után meg lehet nyitni a Tudor Vladimirescu utca (hiányzó) jobb oldalát is a Budai negyedben. Tartózkodtam, mivel túl kicsinek tartottam a kb 20 euró/négyzetméter árat.

15. Határozattervezet a Marosvásárhelyen érvényes köztisztasági illeték módosításáról.
Ellene, mert hamarosan lejár a szerződés a szolgáltatóval amely amellett, hogy drágán dolgozik, még fizetésképtelen is, pedig bárhol a világon a hulladékkezelés egy kifizetődő vállalkozás.

16. Határozattervezet a 2018. évi 245-ös helyi tanácsi határozat, valamint a 2018. évi 269-es helyi tanácsi határozat módosításáról és kiegészítéséről.
Ellene. Ez a tervezet is a Városi Sportklúb menedzsmentjének a „profizmusát” bizonyítja, már n-edszer változtatjuk a klub szabályzatát.

17. Határozattervezet bizonyos helyi közszállítási kedvezmények nyújtásáról  az állandó marosvásárhelyi lakhellyel rendelkező személyeknek.
Első  pillanattól elleneztük, lásd a bevezetőben. Elhalasztva.

18. Határozattervezet a SC Locativ SA – az állami lakásalap kezelőjének – megbízásáról, hogy adja át Maros megyének a Maros megyében, Marosvásárhelyen, a Rózsák tere 5. szám alatt található ingatlan C1 épületszárnyának 1-es számú pincehelyiségét.
Mellette, mivel bírósági határozat írja elő.

19. Határozattervezet a 2018.11.29-ei 342-es számú helyi tanácshatározat 6-os cikkelyének módosításáról, amely az értékelési lapok mennyiségének jóváhagyására vonatkozik, amelyek a 2019 folyamán megkötendő koncessziós szerződések járandóságainak kiszámítási alapját képezik, a szerződések időtartamáról, valamint a járandóság kiszámításának módjáról.
Mellette. Remélhetőleg sokadik nekifutásra végre egy jó szabályzat született, mely alapján 25 évre koncesszióba lehet venni telkeket, az eddigi 10 és 15 helyett.

20. Határozattervezet a járandóság módosításáról a Pop Ioana által koncesszióba vett terület esetében, a telek Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonát képezi, Marosvásárhelyen, a Tutaj utca 2. szám alatt.
Mellette. Az eredeti javaslat ellentmond az 5-ös pontnak. Ott meghatároztunk bizonyos értékeket, ez a határozat viszont kivételesen kisebb értéket számolna az említett hölgynek. Tipikus példája a kettős mércének. A tervezet végül a költségvetési bizottságban általam tett módosító inditvánnyal ment át.

21. Határozattervezet az elhelyezés megváltoztatásáról, amely a 219/27.05.2004 számú koncessziós szerződés tárgyát képezi és a koncessziós jog átruházásáról a SC RAUL&SANDA SRL-nek, a 2018.06.20-ai kétoldalú megállapodás alapján.
Tartózkodtam, mivel többszöri nekifutásra sem érteyyem meg a szakigazgatóság magyarázkodását a csere mikéntjéről.

22. Határozattervezet az értékmutatók aktualizálásáról a „Az energiahatékonyság növelését célzó beavatkozási munkálatok Marosvásárhely 13 tömbházánál” beruházásra vonatkozóan. Ellene.

23. Határozattervezet az értékmutatók aktualizálásáról a „Az energiahatékonyság növelését célzó beavatkozási munkálatok Marosvásárhely 14 tömbházánál” beruházásra vonatkozóan.
Ellene szavaztam mindkét tervezetnek, mivel a gazdasági osztály negatívan véleményezte ezeket. Mikor ezt szóvá tettem kiderült, hogy a teremben senki nem olvasta el a szakvéleményt. Utána elkezdtek magyarázkodni, és végül a tervezetek átmentek.

24. Határozattervezet a Marosvásárhely megyei jogú város részéről 2019. március 9-15. között a németországi Brandenburg tartományba utazó küldöttség jóváhagyásáról.
Tartózkodtam. Véleményem szerint semmi konkrét haszna nem lesz ennek az útnak sem, de azért nem szavaztam ellene, mert reménykedem, tévedtem.

25. Határozattervezet az urbanisztikai dokumentáció jóváhagyásáról „Térségi városrendészeti terv – övezet funkcionális átminősítése „LV2”-ből „LV1″-be duplex típusú lakóházépítés szabályozásának meghatározása érdekében részleges D + P”, Kishegyszőlő utca, a helyi vonatkozású városrendészeti szabályozás szerint. Haszonélvező: Pogăcean Adrian-Ioan. Mellette.

26. Határozattervezet a megvalósíthatósági tanulmány és a műszaki-pénzügyi mutatók jóváhagyásáról „A Ligetben található teniszpályák befedési munkálatai, tanulmányokkal és projektekkel” beruházás esetében.
Visszavonva, lásd a bevezetőt.

27. Határozattervezet lakóházak felhúzását célzó utcai hálózat kiépítésére, valamint a közművesítésre vonatkozó a 285/2013-as helyi tanácsi határozat által módosított  Bodoni utcában levő házszám nélküli terület felosztására vonatkozó övezeti városrendezési terv elfogadásáról. Haszonélvező: Maco Construct Kft. Mellette.

28. Határozattervezet a hozzávetőlegesen 10 méter hosszú elektromos autóbuszok beszerzéséért létrejövő társulási szerződés és a projekt műszaki-gazdasági mutatóira vonatkozó 2018 07 26-i 220-as helyi tanácsi határozat módosításáról és kiegészítéséről. Mellette.

29. Határozattervezet a hozzávetőlegesen 12 méter hosszú elektromos autóbuszok beszerzéséért létrejövő társulási szerződés és a projekt műszaki-gazdasági mutatóira vonatkozó 2018. 07 26-i 221-es helyi tanácsi határozat módosításáról és kiegészítéséről.
Mellette. Ez a két tervezet már egyszer átment a Tanácson, a kormány által európai alapokból központilag megvásárolandó elektromos autóbuszokra vonatkozik. Újra meg kellett szavazni, mert kiderült, két városba (rajtunk kivül Pitestire), a domborzati viszonyok miatt erősebb motorú buszok kellenek.

*a fénykép az msnews.ro oldalról származik

Mellette: 12, ellene 8, tartózkodás 7 és visszavonva és elhalasztva 2

Pápai László, helyi tanácsos

 

Szólj hozzá

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>