Kitalálták, senki. Sem a Polgármesteri Hivatal, sem a tanácsosok többsége. Az április tanácsülés napirendjén szerepelt a Szabademberek Pártjának egy három tervezetből álló csomagja mellyel a főtéri akut parkolóhelyhiányt szerettük volna orvosolni. Az első a tervezett mélygarázsról való lemondásról szólt, a másik kettő pedig tárgyalóbizottság felállításáról, melyek a Nemzeti Színház mögötti magánterületek valamint a Maros Mall melletti “gödör” megvásárlását kellett volna lebonyolítsák.

Az első tervezet nagy többséggel átment, ami nem is meglepő, figyelembe véve a városlakok felháborodását a főtérre tervezett építőtelep kapcsán. A másik két tervezetet viszont nem szavazta meg az RMDSZ mondván, hogy azokat a területeket “nem lehet megvásárolni”. Az igazság az, hogy mi megkerestük a színház mögötti egyik telek tulajdonosát, aki hajlandó lenne eladni a parcelláját, és a másik tulajjal is lehetne beszélni, vagy éppen ki is lehetne sajátítani. Ugyanúgy megkerestük a Maros Mall tulaját aki megerősítette, úgy a gödör mint maga az üzlet is eladó.

Tényleg nem értem az Rmdsz-es tanácsosk hozzáállását főleg annak fényében, hogy a Hosszútávú Mobilitási Tervet megszavazták, abban pedig kiemelt helyen szerepel a Színház mögé építendő emeletes parkolóház. Bár szerintem el sem olvasták mielőtt szavaztak róla.

Egy másik érdekes napirendi pont, az Éjjeli menedékhely elköltöztetéséről szóló 49-es ékes példája annak, mennyire semmibe veszi a Polgármesteri hivatal a városlakók véleményét. Előkészítettek egy tervezetet, a transzparenciát teljesen mellőzve, mely szerint elköltöztetik a Rozmaring utcából az éjszakai menhelyet, mivel zavarja a szomszédokat. Erre a célra meg akartak vásárolni egy ingatlant Meggyesfalván (a faluban), anélkül, hogy az ottlakókat megkérdezték volna. Miután felszólalt az egyik jövendőbeli szomszéd, és a tervezet heves vitát kavart, visszavonták “újragondolásra”.

Hogyan szavaztam a tanácsülésen?

Sűrgősségileg:

Bár nem értek egyet az indokolatlan sűrgősségi beterjesztésekkel, mindkét tervezetet megszavaztam, egyik a fedett műlyégpálya átadásáról szól, melyet így be tud fejezni a Nemzeti Befektetési Társaság, a másik a “Marosvásárhely támogatja a fiatalokat” program keretében érkező pályázatok benyújtási határidejét szabja meg.

Napirendi pontok

1. Határozattervezet a 2018 IV. negyedévi végrehajtási kimutatás és a pénzügyi helyzet elfogadásáról, Marosvásárhely megyei jogú város Közigazgatási Területi Egységre vonatkozóan. Ellene. Nem értek egyet a Hivatalnak azzal a szokásával, hogy a befektetésekre szánt összegeknek csak egytöredékét költi el, miközben a koncertekre és bulikra szánt összegek nagyrészének a végére jár.

2. Határozattervezet a 2019 I. negyedévi végrehajtási kimutatás és a pénzügyi helyzet elfogadásáról, Marosvásárhely megyei jogú város Közigazgatási Területi Egységre vonatkozóan.
Tartózkodtam, ugyanezen okokból.

3. Határozattervezet mobil egység létrehozásáról a sürgősségi beavatkozásokhoz családon belüli erőszak esetén.
Mellette, mivel városunkban gyakori a családon belüli erőszak.

4. Határozattervezet a 2020-ra vonatkozó helyi adókról és illetékekről.
Mellette, miután elfogadták a módosító javaslatomat, hogy a járművekre kiszabott adót csökkentsük 10%-al a Hivatal javaslatához képest.

5. Határozattervezet bizonyos speciális illetékek jóváhagyásáról 2020-ra vonatkozóan. Mellette

6. Határozattervezet a gazdasági tevékenységek folytatásához szükséges működési engedélyek, a közétkeztetési egységek működési engedélyeinek, valamint a taxi-rendszerű szállítási szolgáltatás engedélyeztetésének kibocsátására, kiegészítésére és módosítására vonatkozó díjak mértékének jóváhagyásáról 2020-ra. Mellette

7. Határozattervezet bizonyos speciális illetékek mértékének meghatározásáról, amelyeket a Főépítész igazgatósága hajt be a 2020-as pénzügyi évben. Mellette

8. Határozattervezet a bizonylatok, jóváhagyások és engedélyek kibocsátására vonatkozó helyi illetékek mértékének meghatározásáról a 2020-as pénzügyi évben, a Főépítész igazgatóságnak tevékenységével kapcsolatosan.
Mellette. Az előbbi tervezetek mind arról szólnak, hogy a törvény értelmében a tavalyi infláció mértékével emelni kell az összes helyi adót és illetéket.

9. Határozattervezet bizonyos közterületfoglalási illetékek bevezetéséről a Marosvásárhelyi Napok rendezvénysorozaton és egyéb 2019-ben megszervezett eseményeken.
Mellette, és támogatva az RMDSZ kezdeményezését, miszerint a helyi cégeknek csökkentsük felére ezeket az illetékeket.

10. Határozattervezet a Városi közüzemi szolgáltatások igazgatósága (SPUM) által nyújtott szolgáltatások ellenértékére vonatkozóan 2020-ra. Mellette.

11. Határozattervezet a »Maros« Sport- és Szabadidőközpont és az »ing. Mircea Birău« fedett uszoda által nyújtott szolgáltatások ellenértékének jóváhagyásáról a 2020-as évre.
Mellette, elfogadták azon javaslatomat, hogy hozzuk összhangba a díjszabást a márciúsban megszavazott határozattal, mely szerint a tornaórán résztvevő diákok 50%-os kedvezményben részesülnek.

12. Határozattervezet arról, hogy Birău Hortensia Iuliana asszony ingyenesen vehesse igénybe az »ing. Mircea Birău« fedett uszoda összes szolgáltatását. Mellette.

13. Határozattervezet a S.C. Locativ S.A. Marosvásárhely 2019-es bevételi és kiadási költségvetésének elfogadásáról.
Tartózkodtam, mivel nem értek egyet azzal, ahogy ezt a céget vezetik.

14. Határozattervezet a SC „Transport Local” SA Marosvásárhely 2019-es bevételi és kiadási költségvetésének elfogadásáról.
Tartózkodtam, mivel nem értek egyet azzal, ahogy ezt a céget vezetik.

15. Határozattervezet a S.C. „ADMINISTRATOR IMOBILE ȘI PIEȚE” S.R.L. Marosvásárhely 2019-es bevételi és kiadási költségvetésének elfogadásáról. Mellette.

16. Határozattervezet 2019.05.14-től számított 90 (kilencven) napos mozgósítási haladék biztosításáról a szükséges intézkedések megtételére, annak érdekében, hogy Marosvásárhely megyei jogú város közparkolóinak közvetlen kezelését a SC Administrator Imobile și Piețe SRL Marosvásárhely vegye át.
Mellette, bár szerintem kicsit sok ez a 90 nap, de mivel addig is a város ügykezelésében maradnak a fizetéses parkolók, nem probléma.

17. Határozattervezet a SC Administrator Imobile și Pieţe SRL alapító okiratának kiegészítéséről a céltevékenységeknél az 5221-es CAEN-kóddal, amely szárazföldi közlekedéshez köthető kiegészítő tevékenységekre vonatkozik.
Mellette, bár a márciusi ülés során úgy az Rmdsz frakció mint Papuc alpolgármester azt hangoztatták, hogy a cég már rendelkezik a megfelelő CAEN kóddal…így szoktak minket hülyiteni.

18. Határozattervezet a közművek becsült értékének jóváhagyásáról a „Lakások fiataloknak, bérbeadásra, Maros megye, Marosvásárhely, Raktár utca szám nélkül – 1. szakasz” célberuházásra vonatkozóan.
Ellene. Hozzászólásomban felhívtam a figyelmet arra, hogy az elektromos energiával történő ellátásra előirányzott összeg erősen el van túlozva. Mivel a telek mellett halad el a villanyvezeték, csupán néhány transzformátor állomásra van szükség, ami messze nem kerül az előirányzott összegbe. Természetesen, a többség megszavazta a tervezetet.

19. Határozattervezet Marosvásárhely megyei jogú város tanácskozó hatósága képviselőjének felhatalmazásáról, hogy az A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” részvényesi közgyűlésén megszavazza a Víz- és csatornaszolgáltatási szabályzat módosítását, azaz a fizikai és jogi személyek számára vízellátási és csatornázási szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződésekét, a S.C. „Compania Aquaserv” S.A. által lefedett övezetben. Visszavonva.

20. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal és helyi tanács 2019. május 16-18. között a magyarországi Szegedre utazó küldöttségének jóváhagyásáról.
Tartózkodtam, ez egy újabb kirándulás közpénzből. 

21. Határozattervezet egy kutatási projektverseny megszervezéséről a marosvásárhelyi kutatási-innovációs versenyképesség ösztönzése és a kapacitásnövelés érdekében.
Javaslatomra elhalasztva, mivel a legújabb változatot néhány perccel az ülés kezdete előtt kaptuk kézhez.

22. Határozattervezet a marosvásárhelyi Ion Vlasiu Technológiai Líceum ügykezelési jogának megvonásáról a marosvásárhelyi volt Emil Dandea Technológiai Líceum felett, Dózsa György út 250. szám és az A1.1 és A1.3 épület ügykezelési jogának átadása, azonosító szám 130476 Marosvásárhely, a Marosvásárhelyi Kulturális és Tudományegyetem részére.
Miután hosszas vita alakult ki az úgynevezett Egyetem tevékenységéről, a tervezetet végül elhalasztották.

23. Határozattervezet a Marosvásárhelyen, a Rózsák tere 1. szám, Posta utca 1. szám alatti ingatlan C3 építményének felvásárlási árának jóváhagyásáról. Elhalasztva.

24. Határozattervezet a Marosvásárhelyen, az Alma utcában található 52 négyzetméteres telek átadásáról Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonába Suciu Melintétől. Mellette.

25. Határozattervezet a Marosvásárhelyen, a Horea utca 23. szám alatt található ingatlan megvásárlásáról Marosvásárhely megyei jogú város köztulajdonába. Elhalasztva.

26. Határozattervezet a megvalósíthatósági tanulmány és a műszaki-pénzügyi mutatók jóváhagyásáról a „Teniszpályák befedési munkálatai a Ligetben, tanulmányokkal és projektekkel”.
Elhalasztva. Kértem, hogy a tanulmányban válasszák szét a teniszpályák befedésének a költségét a tervezett rendezvénysátor költségétől. Erről a tervezetről bővebben írtam itt.

27. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság szervezeti felépítésének és tisztségi ábrájának elfogadásáról.
Tartózkodtam, mivel a kezdeti igéretekkel ellentétben, a tisztségi ábra folyamatosan bővül.

28. Határozattervezet a járadékfizetési kötelezettség felfüggesztéséről a Marosvásárhelyen, Tutaj utca 2. szám alatti telek haszonbérlése esetében és a bérleti és szolgáltatói díjak alóli mentességről a SC RESTAURANT QUEEN SRL részére.
Mellette, mivel elfogadták a kiegészítésemet mely szerint a felfüggesztésnek szabjunk meg egy maximális határidőt.

29. Határozattervezet a területek bérbeadásának szabályozásáról közélelmezési teraszok működtetése céljából a Maros Sport- és Szabadidőközpontban. Mellette.

30. Határozattervezet a Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonát képező 119 négyzetméteres telek közvetlen haszonbérbe adásáról a SC ALEXCOM IMPEX SRL részére. Mellette.

31. Határozattervezet a Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonát képező 32 négyzetméteres telek közvetlen haszonbérbe adásáról CIOBAN NICOLAE DUMITRU részére. Mellette.

32. Határozattervezet a Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonát képező 40 négyzetméteres telek közvetlen haszonbérbe adásáról AMZA MĂRGĂRIT-CONSTANTIN részére. Mellette.

33. Határozattervezet a Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonát képező 45 négyzetméteres telek közvetlen haszonbérbe adásáról SARCHIZ CARMEN részére. Mellette.

34. Határozattervezet a Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonát képező 60 négyzetméteres telek közvetlen haszonbérbe adásáról SARCHIZ CARMEN részére. Mellette.

35. Határozattervezet a Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonát képező 53,30 négyzetméteres telek közvetlen haszonbérbe adásáról BENEDEK ISTVÁN részére. Mellette.

36. Határozattervezet a Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonát képező 60 négyzetméteres telek közvetlen haszonbérbe adásáról SALA IOANA részére. Mellette.

37. Határozattervezet a Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonát képező 40 négyzetméteres telek közvetlen haszonbérbe adásáról HAJDU ANA-VIORICA részére. Mellette.

38. Határozattervezet a Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonát képező 24 négyzetméteres telek közvetlen haszonbérbe adásáról HAJDU BÁMBÓ CSABA részére. Mellette.

39. Határozattervezet a Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonát képező 320 négyzetméteres telek közvetlen haszonbérbe adásáról a SC RAUL & SANDA SRL részére. Mellette.

40. Határozattervezet a Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonát képező 88 négyzetméteres telek közvetlen haszonbérbe adásáról a SC RAUL & SANDA SRL részére. Mellette.

41. Határozattervezet a Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonát képező 26 négyzetméteres telek közvetlen haszonbérbe adásáról PÉTERFI MIRCEA részére. Mellette.

42. Határozattervezet a Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonát képező 65 négyzetméteres telek közvetlen haszonbérbe adásáról AVRAM MONALISA DOINA részére. Mellette.

43. Határozattervezet a Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonát képező 103 négyzetméteres telek közvetlen haszonbérbe adásáról SZŐCS MIHÁLY és BENEDEK MÁTYÁS részére. Mellette.

44. Határozattervezet a Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonát képező 32 négyzetméteres telek közvetlen haszonbérbe adásáról KISS IMOLA részére. Mellette.

45. Határozattervezet a Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonát képező 202 négyzetméteres telek közvetlen haszonbérbe adásáról az ORVOSI, GYÓGYSZERÉSZETI, TUDOMÁNY- ÉS MŰSZAKI EGYETEM részére. Mellette.

46. Határozattervezet a Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonát képező 93 négyzetméteres telek közvetlen haszonbérbe adásáról COZOȘ IOAN ANDREI részére.
Mellette.
Az összes tervezet 31 és 46 között olyan weekend-telepi telkek haszonbérbe adásáról szól, melyeknek épp lejárt a szerződésük.

47. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Kulturális és Tudományegyetem 327/28.11.2017 helyi tanácshatározattal jóváhagyott szervezeti felépítésének és tisztségi ábrájának módosításáról.
Ellene, mivel még a létezésével sem értek egyet ennek az úgynevezett egyetemnek.

48. Határozattervezet a részvényesi közgyűlés képviselője, Bakos Levente felhatalmazásáról, hogy hagyja jóvá a SC Compania Aquaserv SA 2019.05.07-én 14 órakor kezdődő rendes részvényesi közgyűlésének napirendjén szereplő dokumentumokat. Mellette.

49. Határozattervezet a Maros megyében, Marosvásárhelyen, a Vasile Lupu (volt Úttörök) utca 1. szám alatt található ingatlan megvásárlásáról, a „Szociális központ – Éjjeli menedékhely” szociális közszolgáltatás székhelyéül.
Elhalasztva, lásd a bevezetőt.

50. Határozattervezet a műszaki-pénzügyi mutatók jóváhagyásáról a „Javítások és a forgalmi rend megváltoztatása a Cuza Vodă utcában” célberuházásra vonatkozóan. Elhalasztva.

51. Határozattervezet anyagi támogatás nyújtásáról a marosvásárhelyi szülészetek újszülöttjeinek.
Tartózkodtam, mivel a szabályzat hátrányosan különböztet meg több szociális kategóriát.

52. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Városi Sportklub szervezeti felépítésének, tisztségi ábrájának, valamint szervezési és működési szabályzatának módosításáról és kiegészítéséről.
Ellene.

53. Határozattervezet a 2019. január 31-ei 8-as számú helyi tanácshatározat visszavonásáról, amely a műszaki-pénzügyi mutatók elfogadásáról szólt a Marosvásárhelyen található „Földalatti parkoló, Rózsák tere központi része” elnevezésű beruházás B változatához, valamint a 2011. február 24-ei 92-es számú helyi tanácshatározat visszavonásáról, amely a dokumentáció jóváhagyásáról szólt a „Megvalósíthatósági tanulmány a földalatti parkolóra, központi övezet – Rózsák tere”, haszonélvező Marosvásárhely megyei jogú város.
Mellette, lásd a bevezetőt.

54. Határozattervezet a finanszírozás értékének frissítéséről az Országos Helyi Fejlesztési Programon keresztül finanszírozott „A Marosvásárhelyi Művészeti Líceum felszerelése speciális oktatási és laboratóriumi eszközökkel és bútorzattal” célberuházásra vonatkozóan.
Mellette.
Ugyanilyen központi alapokból újítják fel a Maros hídat és szereli fel a Traian Savulescu középiskolát.

55. Határozattervezet a műszaki-pénzügyi mutatók frissítéséről – az 1-es mellékletnek megfelelően, beleértve a beruházás leírását tartalmazó 2-es mellékletete is – az „Infrastruktúra átalakítása a helyi közszállítás által kiszolgált folyosón Marosvásárhely nyugati-központi övezetében” projektre vonatkozóan, amelyet a POR 2014-2020 4-es főtengelyének 4.e prioritási tengelyének 4.1-es célberuházásán keresztül, A széndioxid-kibocsátás csökkentése a megyeszékhelyeken a városi mobilitási terven alapuló beruházások révén, kívánnak finanszírozni.
Mellette. Buszsáv létrehozásáról van szó a Dózsa György utcában.

56. Határozattervezet a részvényesi közgyűlés képviselője, Bakos Levente felhatalmazásáról, hogy hagyja jóvá a SC Compania Aquaserv SA 2019. május 7-ei/2019. május 16-ai rendkívüli részvényesi közgyűlésének napirendjén szereplő dokumentumokat. Mellette.

57. Határozattervezet a városrendezési dokumentáció jóváhagyásáról a „Térségi Városrendezési Terv (PUZ) – szabályozás meghatározása lakóház építéséhez kereskedelmi földszinttel és kereskedelmi szolgáltatásokkal”. Haszonélvező: SC “BOSTAN JUNIOR” SRL. Mellette.

58. Határozattervezet a Közösségi ötletpályázat megszervezéséről, „10 ötlet a Városunkért” témakörben.
Tartózkodtam. Tavaly a tanács leszavazta Radu Bălaș kollegám tervezetét, mellyel beleszólást szeretett volna biztosítani a közpénzek elköltésébe, most elénk került egy sokkal gyengébb tervezet ugyanabban a témában.

59. Határozattervezet a tárgyalások megkezdéséről a Tudor Vladimirescu utca és a Liviu Rebreanu utca találkozásánál (a Maros Mall mellett) levő telek és építmény megvásárlása érdekében, amely földalatti/felszíni parkolóház megépítéséhez szükséges Marosvásárhelyen.
Mellette, lásd a bevezetőt.

60. Határozattervezet a tárgyalások megkezdéséről a „Földalatti/felszíni parkolóház építése a Színház tér mögött” elnevezésű célberuházás megvalósításához szükséges telkek megvásárlása érdekében – projektleírás: Al 2 Marosvásárhely Megyei Jogú Város Fenntartható Városi Mobilitási Tervéből.
Mellette, lásd a bevezetőt.

61. Határozattervezet a városrendezési dokumentáció jóváhagyásáról a „Térségi Városrendezési Terv (PUZ) – övezetbesorolás módosítása autószalon átalakítása, részleges megszűntetése és bővítése, jel-szimbólum és reklámzászlók kihelyezése érdekében” elnevezésű célberuházásra vonatkozóan, Dózsa György út 304. szám, a helyi vonatkozású városrendészeti szabályozással. Kezdeményező-Tulajdonos-Haszonélvező: S.C. „MURI BENZ OIL” S.R.L. Mellette.

62. Határozattervezet anyagi támogatás nyújtásáról a marosvásárhelyi lakhellyel rendelkező állapotos nőknek a gyógyszerek és orvosi szolgáltatások kifizetésére, a Materna Marosvásárhely utalvány (Voucher) elnevezés alatt. Elhalasztva.

63. Határozattervezet anyagi támogatás nyújtásáról a marosvásárhelyi állandó lakhellyel rendelkező meddő pároknak, akik orvosi javallattal rendelkeznek az in-vitro megtermékenyítési eljárás elvégzéséhez – FIV – Esély a meddő pároknak. Elhalasztva.

64. Határozattervezet a minimálisan előírt parkolóhelyek normamegállapításáról, a Marosvásárhelyen épülő új lakásegyüttesek esetében.
Mellette, de az Rmdsz-es tanácsosok tartózkodása miatt nem ment. Miután a márciusi ülésen elhalasztották, most simán leseperték az asztalról, időközben az is kiderült, miért. Mert végre elkészült a saját tervezetük ugyanebben a témában, ami majd júniusban fog napirendre kerülni. 

65. Határozattervezet Marosvásárhely turisztikai márkájának (brandjének) kidolgozásáról.
Mellette. Ez is Radu Bălaș kollegám tervezete, mely át is ment.

 

Mellette: 44+2, ellene: 3 szavazat, 8 tartózkodás, 10 tervezet elhalasztva vagy visszavonva

Pápai László Zsolt, helyi tanácsos

 

Szólj hozzá

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>