Először a polgármester személyes tanácsadójának, Claudiu Maiornak a FB oldalán majd az egész vásárhelyi írott sajtóban megjelent az a hír, melyben a Polgármesteri Hivatal eldicsekszi a főtér alá tervezett mélygarázs tehnikai-pénzügyi mutatóinak elfogadását 16 év után. Szerintük a „felelősségteljes” Tanács megszavazta, egyedül a POL három képviselője nem támogatta (egy tartozkodással és két nem szavazattal).

Ez a tervezet vitát kavart már a tavaly is, amikor is minden tiltakozásunk ellenére a Tanács megszavazta egy 33 millió lejes bankkölcsön felvételét erre a célra. Január 31-én csak a beruházás értékének a növeléséről döntöttünk kb 10 millió lejjel.

Ellene szavaztam, mert nem értek egyet azzal, hogy hosszú évekre építőteleppé váljon a főtér.

Ellene szavaztam, mert a Polgármesteri HIvatal bebizonyította, hogy nem képes felhúzni egy emeletes parkolóházat, bár a Tanács kb 7 éve hozott egy határozatot egy emeletes parkolóróház megépítéséről a Tudor lakónegyedben.

Ellene szavaztam, mert ez a terv tökéletesen illeszkedik a Flore&Maior adminisztráció megalomán tervei sorába: libegő, fogaskerekű vasút, parkolók a Poklos fölött, a vasútállomás elköltöztetése stb.

Ellene szavaztam, mert eddig is következetesen elleneztem mindenféle aberrációt: ebédlőt a Somostetőn 400 000 euróból, bankkölcsön felvételét magán tömbházak manzárdosítására, park létesítését a Belvedere negyedben szintén bankkölcsönből stb stb

Ellene szavaztam, mert nem értek egyet azzal, hogy a következő generációk fizessék meg a városvezetők inkompetenciáját amiért nem képesek európai pénzeket elnyeri a befektetésekhez

Ellene szavaztam, vállalom és nyilvánosan kijelentem, hogy ezentúl is ellenezni fogok minden olyan tervezetet, mellyel az adófizetők pénzét pazarolják nem arra való dolgokra.

Lássuk most, hogyan és miért szavaztam a tanácsülésen:

Sürgősségileg:

1. Határozattervezet „Új autóbuszok vásárlása 3 éves lízingben” című befektetés gazdasági-tehnikai mutatóinak elfogadásáról
Mellette. Bár ezekre a buszokra már elő volt irányozva a megfelelő összeg a múlt évi költségvetésben, de a Polgármesteri Hivatal nem volt képes összeállítani egy életképes feladatfüzetet, pedig a rendelkezésére áll az a feladatfüzet, aminek alapján 2016-ban hasonló buszokat vásároltak.

2. Határozattervezet bankkölcsön elfogadásáról helyi érdekeltségű beruházások megvalósítására.
Ellene. Nem értek egyet azzal, hogy a gyűlés előtt néhány perccel az orrunk elé dugjanak egy tervezetet, mely alapján csaknem húsz millióval adósítjuk el a várost olyan beruházásokért, mint például néhány tömbház manzárdosítása vagy park létrehozása az erdő szélén fekvő Belvedere negyedben. Semmi sem indokolja ezeknek a sűrgősségét, nyugodtan meg lehet(ne) tárgyalni őket a szakbizottságokban. Ez a módszer a tanácsosok teljes semmibevételét jelenti.

Napirendi pontok:

1. Határozattervezet a 2018. április 26-ai 105-ös helyi tanácsi határozat mellékletének kiegészítéséről, amely a Műszaki Igazgatóság által a 2019-es évben nyújtott szolgáltatások ellenértékének jóváhagyására vonatkozik.
Tartózkodtam, mivel nem értek egyet azzal, ahogy a Műszaki Igazgatóság illetéket vesz el a magánterületen folyó munkálatokért

2. Határozattervezet a Marosvásárhely belterületén található épületeknek a gondozatlan épület kategóriába történő besorolására vonatkozó kritériumok elfogadásáról, amelyek esetében megnövekedett adót alkalmaznak.
Mellette, mivel a rengeteg gondozatlan épület rontja a városképet. A Helyi Rendőrség felméri a rossz állapotban levő ingatlanokat, majd pontozza őket a határozatban elfogadott kritériumok alapján. A lista majd a Tanács elé kerül, amely megszavazza minden ingatlan esetében a 300, 400 vagy 500 %-os többletadó kiszabását.

3. Határozattervezet a Marosvásárhely belterületén található telkeknek a gondozatlan telek kategóriába történő besorolására vonatkozó kritériumok elfogadásáról, amelyek esetében megnövekedett adót alkalmaznak. Mellette, lásd az előzőt.

4. Határozattervezet a városrendészeti dokumentáció elfogadásáról  „Térségi Városrendezési Terv (PUZ) – telek felparcellázása és szabályozás meghatározása lakásépítés miatt”, Éden utca szám nélkül és Éden utca 19. szám, a helyi vonatkozású városrendészeti szabályozással. Kezdeményező: Gabor Vasile Dorel. Mellette.

5. Határozattervezet a városrendészeti dokumentáció elfogadásáról „Részletes Városrendezési Terv (PUD) – helyszíni tanulmány két lakrészes lakóház építéséhez”, Csángó utca szám nélkül. Tulajdonosok – haszonélvezők: Cheteleș Gheorghe- Liviu és Cheteleş Elena-Elisabeta. Mellette.

6. Határozattervezet a műszaki-pénzügyi mutatók elfogadásáról a Marosvásárhelyen található „Földalatti parkoló, Rózsák tere központi része” elnevezésű beruházás B változatához.
Ellene, mivel rengeteg érv szól a tervezet ellen, egy részüket felsoroltam a bevezetőben. Bár a város lakóinak nagy része ellenzi a beruházást, a Tanácsban egyedül a POL nem támogatta azt

7. Határozattervezet az állami lakásalap lakásainak, szociális lakások, lakások a visszaszolgáltatott lakásokból kilakoltatott bérlők számára és lakások nyugdíjasok számára, odaítélési sorrendjét meghatározó kritériumok jóváhagyásáról, amelyeket bérbe adnak a 2019-es évre.
Mellette, már nagyon ideje volt frissíteni a listát, a Hivatal több éve adós ezzel. A sorrendet az ezzel foglalkozó szakbizottság szabta meg.

8. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal és helyi tanács 2019. február 18-24. között a németországi Köln városába utazó küldöttsége járandóságának a helyi költségvetésből devizában történő kifizetéséről.
Ellene, erre a kiállításra minden évben sor kerül, a város küldöttsége sorozatosan részt vesz rajta, minden konkrét haszon nélkül.

9. Határozattervezet a marosvásárhelyi Năvodari utca 18. szám alatti 42 négyzetméteres telek nyilvános árverésen történő értékesítésének jóváhagyásáról. Mellette.

10. Határozattervezet a 2018.07.26-ai 208-as helyi tanácsi határozat módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról.
Ellene. Ez egy újabb „érdekes” határozat mely eldönti egy telek megvásárlását a volt téglagyár területén, amit a város majd építkezésből származó hulladékok tárolására fog használni, csekély 400 000 euróért. Júliusban sikerült elérnem, hogy a határozat szövegébe bekerüljőn az „elviekben megvásárolja” kifejezés, mivel a város értékbecslője csupán 160 000 eurora saccolta a telket. Az akkori határozatot megtámadta a prefektus, mivel a hivatal elfelejtette a címbe is betenni az „elviekben” kifejezést, a törvény pedig elöírja, hogy a cím azonos kell legyen a határozat szövegével. És itt jön a városvezetés „zsenialitása”, nem a címet változtatjuk meg, hogy találjon, hanem egy már elfogadott határozatból kivesszük az „elviekben” szót. Minden tiltakozásom ellenére átment, úgyhogy várhatóan kidobunk 400 000 eurot egy gödörért és egy omladozó barakkért, ami a saját felmérőnk szerint is kevesebb mint a felét éri. És mindezt teljesen törvényesen, mert ugyebár tanácsi határozat van rá.

11. Határozattervezet a 2018. április 26-ai 111-es helyi tanácsi határozat 1-es és 2-es melléklete módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról, amely „a Közterületfelügyelő hivatal 2019-es évre vonatkozó speciális illetékeire és díjaira, valamint az ezekre alkalmazandó bírságokra és szankciókra” vonatkozik.
Mellette, mivel Radu Bălaș kollegámnak sikerült eltöröltetni egy előírást mely szerint kizárólag fehér, felirat nélküli sátrakban szabad aláírásokat gyűjteni a város területén.

12. Határozattervezet az Üvegházakat, Parkokat és Zöldövezeteket kezelő igazgatóság Szervezési és működési szabályzatának elfogadásáról.
Tartózkodtam, mivel nem értek egyet azzal, ahogy az igazgatóság „gondozza” a város fáit.

13. Határozattervezet a 2009. évi 18-as sürgősségi kormányrendelet előírásainak megfelelően, a lakóépületek energiahatékonyságának növelése érdekében megvalósított többéves helyi program elfogadásáról.
A tervezet egy listát tartalmaz melyen felsorolták azt a 84 tömbházat, melyet hőszigetelni fognak az elkövetkező években. Tartózkodtam, mivel kettős mércét alkalmazunk a tömbházlakókkal szemben.

14. Határozattervezet a HŐSZIGETELÉSI ILLETÉK bevezetéséről, 3 évre, a hőszigetelési felújításon átesett Moldva utca 26. szám alatti lakóház egyik apartmanjának tulajdonosa számára. Mellette.

15. Határozattervezet a műszaki-pénzügyi mutatók elfogadásáról a „9 marosvásárhelyi lakóház energiahatékonyságát célzó munkálatok” elnevezésű beruházásra vonatkozóan.
Tartózkodtam. A 13-as pontnál elfogadott lista első 9 helyéről van szó, bár sok értelme nincs, mivel már elfogadtunk novemberben egy 24 poziciós listát, és egyelőre azokra sincs pénz.

16. Határozattervezet a 2018. október 25-ei 293-as helyi tanácsi határozat visszavonásáról, amely a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház támogatásának jóváhagyására vonatkozott, a „Centenar Româno-Basarabean” (Román-besszarábiai centenárium) elnevezésű projekt megvalósítása érdekében.
Tartózkodtam. A prefektúra azért támadta meg ezt a határozatot, mert úgy vélte, hogy a színház előnyben volt részesítve mivel nem pályázott erre az összegre. Ez nem egészen igaz, mivel a kulturális támogatások között minden évben szerepel 100 000 lej a Nemzeti Színház támogatására. Az általános álláspont az volt, hogy nem teszünk eleget a prefektúra felkérésének, megvárjuk a bíróság döntését.

17. Határozattervezet egy személy kinevezéséről, aki a Marosvásárhelyi Helyi Tanács érdekeit képviselje a Maros Megyei Törvényszéken zajló 1883/102/2016-os számú bűnvádi eljárásban.
Mellette. A polgármester ellen folyó „Trans-Sil dossziéról” van szó, és a Tanács részéről kellene valaki képviselje a város érdekeit. Mivel egyetlen jogi végzettséggel rendelkező tanácsos sem vállalta, megszavaztuk, hogy felkérünk egy ügyvédi irodát a képviseletre.

18. Határozattervezet a Marosvásárhelyen, a Horea utca 23. szám alatti ingatlannak Marosvásárhely megyei jogú város köztulajdonába vételéről.
Bár Makkai alpolgármester kezdeményezte, az ülés elején a PNL frakció kérte és elérte ennek elhalasztását.

19. Határozattervezet a Részvényesek közgyűlése (A.G.A.) képviselőjének, Bakos Leventének a megbízásáról, hogy jóváhagyhassa a SC Compania Aquaserv SA 2019.02.18-ai részvényesi közgyűlésének rendkívüli ülésén napirenden szereplő dokumentumokat.
Hosszas vita alakult ki, mivel arról kellett volna szavazzon Bakos Levente, hogy az Aquaserv elengedi a város tartozását, mely a késedelmi kamatokkal együtt több mint 4 millió lejre rug. Természetesen ezzel nem tudok egyetérteni főleg, hogy a Számvevőszék levélben fordult a tanácsosokhoz, melyben kéri a tartozások behajtását. Végül a tervezetet elhalasztották, így senki nem fogja képviselni a várost a részvényesi közgyűlésen, ami így nem lesz döntőképes.

20. Határozattervezet a városrendészeti dokumentáció elfogadásáról  „Térségi Városrendezési Terv (PUZ) – telek felparcellázása és szabályozás meghatározása lakásépítés miatt az Egyesülés/Unirii lakónegyedben” – III. szakasz, a Vasile Săbădeanu utca szám nélküli telken, a helyi vonatkozású városrendészeti szabályozással. Kezdeményező: SC”MACO CONSTRUCT” SRL. Mellette.

21. Határozattervezet a városrendészeti dokumentáció elfogadásáról  „Részleges Városrendezési Terv (PUD) – helyszíni tanulmány lakóház építéséhez és bejáratok szabályozásához”, Hídvég utca 66. szám. Tulajdonos: Goron Dorel és Goron Lucia. Mellette.

22. Határozattervezet a „Műemlékmentés – Margaréta utca 17-18. szám” tematikájú tervpályázat megszervezéséről szóló, 2018.12.18-ai 393-as számú helyi tanácsi határozat kiegészítéséről és módosításáról.
Mellette. Tatár Lehel kollegám tervezetéről van szó, melyet bár elfogadtunk decemberben, egy elszámozási hiba miatt a Locativ nem volt hajlandó végrehajtani. Ez került most javításra.

23. Határozattervezet bizonyos intézkedésekről, amelyek a 2014. december 13-án a marosvásárhelyi Nagydisznód utca 13. szám alatti tömbháznál bekövetkezett gázrobbanás által érintett apartman-tulajdonos családok megsegítését célozzák.
Mellette. Ez egy évről évre visszatérő határozat, mivel a város képtelen megjavítani a tömbházat, minden évben elengedi a károsultak adóját.

24. Határozattervezet a marosvásárhelyi helyi tanács 2018. november 29-ei 365-ös számú határozatának módosításáról, amely bizonyos helyes magatartási szabályozás bevezetésének jóváhagyásáról rendelkezett Marosvásárhelyen, katalógusok, szórólapok és reklámanyagok terjesztésére vonatkozóan.
Mellette. Ez egy általam beterjesztett határozattervezet, mivel a novemberi határozat előírta, hogy a reklámanyagot terjesztő cégek minden lakástulajdonostól írásbeli engedélyt kérjenek. Ez gyakorlatilag kivitelezhetetlen, ezért jöttem ezzel a tervezettel, miután egyeztettem az érintett cégekkel. Sajnos a többi tanácsost ez nem érdekelte és lesöpörték az asztalról a javaslatomat.

25. Határozattervezet a marosvásárhelyi helyi tanács ülésvezetőjének megválasztásáról a 2019. február – április időszakra.
Mellette, a következő három ülést Bakos Levente fogja vezetni.

Összesen 16 mellette, 5 tartózkodás és 4 ellene szavazat, két tervezetet pedig elhalasztottunk

 

Pápai László Zsolt

helyi tanácsos

 

Szólj hozzá

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>