Miután évtizedek óta kizárólag a személygépkocsi tulajdonosok érdekeit tartották szem előtt, a Városi Tanács novemberi soros ülésén elfogadtunk egy tervezetet mely szerint átalakítják a Dózsa György utca szerkezetét, külön sávot hozva létre a közszállítás számára. Gyakorlatilag a Termés utca és az Állomás téri körforgalom között mindkét irányban lesz egy-egy, a másik kettőtől fizikailag is elválasztott buszsáv, amelyet majd használhatnak a kerékpárosok és a taxik is. Ezzel egyidőben természetesen megszünnek az út menti parkolóhelyek is. A Bodoni utca és a főtér között a buszsávokat csak festéssel fogják jelölni, az egész munkálatot pedig uniós forrásokból fogják finanszírozni, természetesen akkor, ha nyertesnek minősítik a város pályázatát. Ez a tervezet szorosan kapcsolódik ahhoz, amelyik hibrid autóbuszok beszerzéséről szól.

Üdvüzüljük a Hivatal szemléletváltását, miután évtizedeken keresztül egyáltalán nem vette figyelembe a forgalomban résztvevő gyalogosok és kerékpárosok igényeit és érdekeit. Reméljük, a szemléletváltás tartós lesz, és szépen lassan elhiszik a Hivatalban is, hogy minden egyes útszélesítés és útmenti parkolóhely plussz forgalmat generál. Ezt az új szemléletet képviseli a POL is megalakulása óta és ezt szeretné gyakorlatba ültetni.

Hogyan szavaztam?

Napirendi pontok

1. Határozattervezet Marosvásárhely területi-közigazgatási egységnek a 2018-as évre vonatkozó  költségvetésének módosításáról.  Ellene. Továbbra sem fogok megszavazni egy olyan költségvetést, amelyből milliókat költünk “ingyen” koncertekre, miközben számos problémát évről évre halasztunk, forráshiányra hivatkozva.

2. Határozattervezet bizonyos speciális illetékek jóváhagyásáról a 2019-es évre. Mellette.

3. Határozattervezet a Földalap és mezőgazdasági nyilvántartó közszolgálaton keresztül begyűjtött bizonyos speciális illetékek mértékének jóváhagyásáról 2019-re vonatkozóan.
Mellette, elfogadva a költségvetési bizottság azon javaslatát, hogy minden illeték egységesen 15 lejbe kerüljön (az eredeti változat szerint ezek 13 és 25 lej között mozogtak). Érdekes az utolsó illeték, melyet az arhívumban történő keresésre számolnak fel. Egy “normális” intézményben az irattár már réges rég digitalizálva kellene legyen, csak felénk nem hallottak a DMS-ről (document management system), miközben “okos” városról álmodozunk.

4. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Lakosságnyilvántartó Hivatalon keresztül begyűjtött speciális illetékek mértékének jóváhagyásáról 2019-re vonatkozóan.
Mellette, miután a bizottságban sikerült a házasodási díjat 100 lejre csökkentenem.

5. Határozattervezet a 2018. április 26-ai 109-es helyi tanácsi határozat módosításáról és kiegészítéséről, amely a Maros Sport- és Szabadidőközpont, illetve a Mircea Birău fedett uszoda szolgáltatásainak ellenértékét határozta meg a 2019-es évre vonatkozóan. Mellette, a változtatás értelmében ingyen léphetnek be azok, akik a telep területén vannak elszállásolva.

6. Határozattervezet a 2018. évi 108-as helyi tanácsi határozat módosításáról és kiegészítéséről, amely a Városi közüzemi igazgatóság szolgáltatásainak ellenértékét határozta meg a 2019-es évre vonatkozóan.
Ellene, mivel nem szavazták meg Radu Balas kollegám módosító inditványát. A tervezet tartalmazza a spotpályák használatának a szabályzatát is. Ezeket a klubok által elért pontszámok alapján ítélik oda. Az elérhető maximális pontszám 32, viszont az apróbetűs részben szerepel egy kitétel, miszerint a Városi Sportklub hivatalból kap 5 pontot, s ebből kifolyólag megengedhetetlen előnyt élvez az összes többi klubbal szemben. Ugyanakkor az én módosító inditványomat is elvetették, melyben kértem, hogy nyilvánosan függesszék ki, melyik klub mikor használja az illető sportpályát.

7. Határozattervezet a városrendészeti dokumentáció elfogadásáról „Térségi Városrendezési Terv (PUZ) – funkcionális övezet részleges újrakonfigurálása termelési csarnok átalakításához és bővítéséhez”, Prut utca 22. szám, a helyi vonatkozású városrendészeti szabályozás szerint, haszonélvező: Bodor Constantin. Mellette

8. Határozattervezet a városrendészeti dokumentáció elfogadásáról „Részletes Városrendezési Terv (PUD) – elhelyezési tanulmány lakóház építéséhez”, Csángó utca szám nélkül, tulajdonos-haszonélvező: Raţiu Doina. Mellette

9. Határozattervezet a városrendészeti dokumentáció elfogadásáról „Térségi Városrendezési Terv (PUZ) – övezet funkcionális átalakítása annak érdekében, hogy meghatározzák egy tömbház építéséhez szükséges városrendészeti szabályozást”, Margaréta utca 17/A szám, a helyi vonatkozású városrendészeti szabályozás szerint, haszonélvező: SC „ODBC CONS” SRL.
Tartózkodtam, szerintem a választott helyszín nem alkalmas tömbház építésére.

10. Határozattervezet a városrendészeti dokumentáció elfogadásáról „Térségi Városrendezési Terv (PUZ) – övezet újrakonfigurálása családi házak építése érdekében”, Jean Monnet utca szám nélkül, a helyi vonatkozású városrendészeti szabályozás szerint, haszonélvezők: Borsos Miklós, Borsos Lajos, Borsos András, Horváth Attila László, Strete Augustin, Strete Ramona Lucreţia. Mellette

11. Határozattervezet a 2018. augusztus 30-ai 253-as helyi tanácsi határozat 1-es cikkelyének módosításáról, amely Marosvásárhely helyi tanácsának elővásárlási jogának gyakorlására vonatkozik a Marosvásárhelyen, Rózsák tere 2. szám alatt található műemlék ingatlan egy részét érintően, kód LMI:MS-II-m-B-15549, ,,Görög ház”.
Ellene, elég ha a Margaréta utcában található műemlék épületekre tekintünk, hogy lássuk, miként kezeli a Hivatal ezeket az épületeket. Ebből kifolyólag semmi szükség arra, hogy újabb műemlék épületeket vásároljunk, főleg nem azért, hogy vendéglőt működtessünk benne.

12. Határozattervezet Marosvásárhely közigazgatási-területi egység polgármesterének szakapparátusi szervezeti felépítésének és tisztségi ábrájának jóváhagyásáról, a Helyi rendőrség igazgatóságának átszervezését követően.
Mellette. A Helyi Rendőrség igazgatója, költségcsökkentésre hivatkozva, kérte a két aligazgatói állás megszüntetését. személy szerint támogatom az ötletet de, ahogy Radu kollegám is elmondta, ugyanezen elv alapján meg kellene szüntessük az össze aligazgatói állást a Hivatalban.

13. Határozattervezet az Adósok kéréseit elemző és elbíráló szakbizottság megalakításáról, akik az adókövetelések megszűntetését kérik azáltal, hogy bizonyos ingatlani javakat átadnak Marosvásárhely megyei jogú város közvagyonába.
Ellene. Szerintem fölösleges erre bizottságot alakítani főleg, hogy egyik alpolgármester sem tudta megmondani, hány ilyen eset van egy évben.

14. Határozattervezet a 2013. évi 349-es helyi tanácsi határozat módosításáról és kiegészítéséről, amely a Marosvásárhely területén taxi rendszerben működtetett szállítási szogláltatás engedélyeztetési, szervezési, kiszervezéssel ügykezelésre odaítélési és végrehajtás-ellenőrzési szabályzatra vonatkozik.
Elhalasztva. Egyetértettem az RMDSZ halasztási kérelmével, miután a 2013-as szabályzatot akarták újra megszavaztatni anélkül, hogy a 2018-as valósághoz igazították volna. Például pontszámokat osztanak az autók környezetszennyezési normája alapján, a legtöbb pontot az Euro 5-ös kategória kapja, miközben a városban több tucat Euro 6-os motorral rendelkező taxi furikázik. Nem beszélva arról, hogy meg sem említi az elektromos vagy a hibrid autókat.

15. Határozattervezet bizonyos marosvásárhelyi egyházközségek anyagi támogatásának jóváhagyásáról 2018-ra vonatkozóan, a 2001. évi 82-es kormányrendelet és a 2002. Évi 1470-es kormányhatározat alapján.
Mellette, mivel javításra kértek összegeket, és a büdzsében még van erre elkülönített, el nem költött keret.

16. Határozattervezet az értékelő jegyzőkönyvek mértékének elfogadásáról, amelyek alapján számolják ki a 2019-ben megkötendő koncessziós szerződésekre vonatkozó járadékot, valamint a járadékok kiszámítási módszertanát.
Mellette. Miután tavaly módosították a módszertant, felébredtünk, hogy ugyanarra a telekre sokkal kevsebb járadékot fizetnek, és a város bevételei is jelentősen csökkentek. Gyakorlatilag visszatértünk a régi módszertanra, így igazságos mindenkivel szemben.

17. Határozattervezet annak jóváhagyásáról, hogy nyilvános árverésen eladják a Marosvásárhelyen, a Közlegelő utca 2. Szám alatt található ingatlant (telek és építmény).
Tartózkodtam, mivel szerintem valami sunyiság lapul a háttérben, az iratokban más szerepel mint a valóságban.

18. Határozattervezet a román állam tulajdonát képező 120 négyzetméteres telek közvetlen koncesszióba adásának jóváhagyásáról a SC Palas Com  SRL számára.
Tartózkodtam, mivel szerintem nem rendelkezhetünk olyan telek fölött, mely nem a város tulajdona.

19. Határozattervezet a 2018.09.20-ai 268-as helyi tanácsi határozat 1-es cikkelyének módosításáról, amely a marosvásárhelyi oktatási intézmények ügykezelésébe tartozó sporttermek használati bérének meghatározására vonatkozik.
Mellette. Hosszas vita után elfogadtuk, hogy a legkisebb és leggyengébben felszerelt tornatermek bérleti díja egységesen 45 lej legyen óránként.

20. Határozattervezet a marosvásárhelyi egyetem előtti oktatási intézmények iskolahálózatának újraszervezésére vonatkozó terv elfogadásáról, a 2019-2020-as tanévre.
Mellette. Jövő évtől megszünik az a gyakorlat, hogy az óvódákat iskolák alá tagolják, ezentúl egy vagy két óvoda fog egy jogi személlyel rendelkező másik óvoda alá tartozni. A Kövesdombon a Fecske óvodának lesz jogi személyisége, alája fog tartozni a másik kettő.

21. Határozattervezet a HŐSZIGETELÉSI ILLETÉK bevezetéséről, 3 évre, bizonyos apartmanok tulajdonosai számára a Rózsák tere 27–30. szám, a Pandúrok sétánya 5–7. szám és a Kárpátok sétánya 43. szám alatti tömbházakban, amelyek hőszigetelési felújításon estek át.
Tartózkodtam. Szerintem ezeket a munkálatokat csak akkor kellene elvégezni, ha minden lakó beleegyezett, és nem útólag, illeték formájában behajtani egyeseken a munkálatok ellenértékét.

22. Határozattervezet a műszaki-pénzügyi mutatók elfogadásáról „Az energiahatékonyság növelését célzó beavatkozási munkálatok Marosvásárhely 14 tömbházánál” elnevezésű beruházásra vonatkozóan.
Ellene. Sok pletyka kering a városban a “hőszigetelési bizniszről”.

23. Határozattervezet a műszaki-pénzügyi mutatók elfogadásáról „Az energiahatékonyság növelését célzó beavatkozási munkálatok Marosvásárhely 13 tömbházánál” elnevezésű beruházásra vonatkozóan.
Ellene, lásd 22-es pont.

24. Határozattervezet Marosvásárhely megyei jogú város és az olaszországi Pistoia városa közötti Gazdasági és kulturális együttműködésre vonatkozó megállapodás jóváhagyásáról.
Mellette, csak azért, hogy ne vádolják folyamatosan azzal a POL-t, hogy nem támogatja a külföldi kapcsolatokat. Egyébként a megállapodás semmi konkrétumot nem tartalmaz.

25. Határozattervezet a műszaki-pénzügyi mutatók elfogadásáról a „Somostetői csillagászati megfigyelő” elnevezésű beruházás megvalósíthatósági tanulmányára vonatkozóan.
Ellene, mivel utánanéztem, és ennyi pénzből nem lehet komoly felszerelést vásárolni. Nem beszélve arról, hogy akkora a fényszennyezettség a Somostetőn, hogy alkalmatlan csillagászati megfigyelésre. Egyébként Erdély egyetlen csillagászati megfigyelője Nagybányán működik, és megnyitása óta veszteséges.

26. Határozattervezet a Részvényesek közgyűlése (A.G.A.) képviselőjének, Bakos Leventének a megbízásáról, hogy jóváhagyhassa a SC Compania Aquaserv SA 2018.12.18-ai részvényesi közgyűlésének rendkívüli ülésén napirenden szereplő dokumentumokat. Mellette.

27. Határozattervezet a Közterületfelügyelő közhivatal szervezési és működési szabályzatának frissítéséről.
Tartózkodtam, mivel nem közölték velünk, miben is áll a módosítás.

28. Határozattervezet a Rózsák köz 1A. szám alatti ingatlan önkéntes megosztásának jóváhagyásáról. Mellette.

29. Határozattervezet a Marosvásárhelyen található 294 négyzetméteres telek 60/294 részének átadásáról Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonába Bugnar Ion–Adriantól és feleségétől, Bugnar Alexandra–Danielától. Mellette.

30. Határozattervezet a Marosvásárhelyen található 12 négyzetméteres telek átadásáról Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonába Bugnar Ion–Adriantól és feleségétől, Bugnar Alexandra–Danielától. Mellette.

31. Határozattervezet a Marosvásárhelyen, a Rózsák tere 1. szám, Posta utca 1. szám alatti C3 építmény Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonába történő megvásárlásáról.
Ellene, ugyanazon oknál fogva, mint a 11-es napirendi pontnál. Mellesleg azt az érvet hozták fel a megvásárlás indokául, hogy a mellette levő épület is a városé, és üres (!)

32. Határozattervezet a műszaki-pénzügyi dokumentáció elfogadásáról (D.A.L.I. szakasz a 2016. évi 907-es kormányhatározatnak megfelelően) és a műszaki-pénzügyi mutatók elfogadásáról, beleértve a beruházás leírását tartalmazó mellékletet, „A kórház térségében található, intenzív gyalogosforgalmú utcák átalakítása gyalogos- és kerékpáros-barát útvonalakká”, amelyet a 2014-2020 közötti POR-program 4-es főtengelyének 4.e. beruházási prioritásának 4.1. célberuházási kiírásából valósítanak meg.
Mellette. Az első olyan, kerékpárutak létrehozására vonatkozó tervezet, mely valószínüleg életbe is lesz ültetve. Azért választották ezt a környéket, mert az Orvosi Egyetemnek már van egy működő kerékpár bérlési programja.

33. Határozattervezet a célszerűségi (opportunitási) tanulmány jóváhagyásáról, az „Ökológiai autóbuszok beszerzése, amelyek a marosvásárhelyi tömegközlekedést szolgálnák” elnevezésű projektre vonatkozóan, a beruházáshoz tartozó műszaki-pénzügyi mutatók és a beruházás teljes értékének elfogadása.
Mellette. A tanácsülést megelőző vitán az érdekelt tanácsosok választ kaptunk minden kérdésünkre, remélhetőleg sikerül megnyerni a pályázatot és Marosvásárhely autóbuszparkja kiegészül 38 hibrid járművel (leghamarabb 2-3 éven belül)

34. Határozattervezet a 2019. január 1. – december 31. közötti időszakra vonatkozó  költségvetési előirányzat jóváhagyásáról a szociális szolgáltatások végzésére engedélyezett egyesületek és alapítványok számára, amelyeket az utólag módosított és kiegészített 1998. évi 34-es törvény és az utólag módosított és kiegészített 2001. évi 1153-as kormányhatározat alapján választottak ki.
Mellette. Ezzel biztosítjuk, hogy a jövő évi költségvetés elfogadása előtt se maradnak pénz nélkül a szociális szolgáltatásokat végző szervezetek.

35. Határozattervezet az átlagos havi fenntartási költség és a havi fenntartási hozzájárulás meghatározásáról, a 2019-es évre, a Marosvásárhelyi Idősotthon szolgáltatásait igénybe vevő idős személyek számára és azoknak a bevételkategóriáknak a meghatározásáról, amelyeket figyelembe vesznek az egy családtagra jutó havi bevétel meghatározásakor, ami alapján meghatározzák az idős személyek törvényes támogatói által befizetendő havi hozzájárulást.
Tartózkodtam. A tervezet szerint a havi hozzájárulás mértéke 505 lejről 650 lejre nő, ami szerintem egy elfogadhatatlan 24%-os drágítást jelent. Természetesen hozzászóláson nem hatotta meg a többi kollegát, és a drágítást megszavazták.

36. Határozattervezet a nyilvános belső ellenőrzés biztosításáról a marosvásárhelyi SC ADMINISTRAŢIE şi TURISM SRL-nél, a hierarchikusan felette álló nyilvános belső ellenőrző struktúra által.
Ellene, mivel a SRL meglétével sem értünk egyet.

37. Határozattervezet a Legelő utcában található 781 négyzetméteres területnek ideiglenesen Marosvásárhely megyei jogú város köztulajdonába telekelésnek szabályozásáról. Mellette.

38. Határozattervezet a Segesvári úton található 581.621 négyzetméteres telekből 38.450 négyzetméteres felületnek ideiglenesen Marosvásárhely megyei jogú város köztulajdonába telekelésnek szabályozásáról.
Ellene. Egy hatalmas telekből akarunk betelekelni egy kisebb részt, miközben több tulajdonosa is van a földterületnek, ebből még sok gondja származhat a városnak.

39. Határozattervezet a frissített általános költségbecslés és a frissített főbb műszaki-pénzügyi mutatók jóváhagyásáról a közbeszerzési szerződések megkötését követően, a „Főjavítási munkálatok a Maros-hídnál a Déda-Marosvásárhely vasútvonal és a Lovasság/Călărașilor utca feletti felüljárónál” elnevezésű beruházásra vonatkozóan, amit a Helyi Fejlesztési Országos Program keretében finanszíroznak a 2017-2020-as időszakban és a helyi költségvetésből finanszírozzák a frissített általános költségbecslésben szereplő kiadásokat; és a 2013. évi 1851-es miniszteri rendelet 8-as cikkelyében meghatározott előírások jóváhagyásáról, amelyek a Helyi Fejlesztési Országos Program módszertani normáit tartalmazza. Mellette.

40. Határozattervezet a műszaki-pénzügyi mutatók elfogadásáról a marosvásárhelyi „Földalatti parkoló, Rózsák tere központi része” elnevezésű beruházásra vonatkozóan – B változat.
Elhalasztva, RMDSZ kérésre, mivel nem tudták eldönteni, hogy támogassák-e vagy sem. Mi mindenképpen ellene szavaztunk volna. Egyébkét a POL által indított szavazáson a megkérdezettek 62%-a ellenzi a főtéri mélygarázst.

41. Határozattervezet a 2018. szeptember 20-ai 256-os helyi tanácsi határozat módosításáról és kiegészítéséről, amely a műszaki-pénzügyi dokumentáció (SF szakasz) és a műszaki-pénzügyi mutatók elfogadására vonatkozik, beleértve a megvalósításra javasolt beruházás vázlatos leírását tartalmazó mellékletet, az „Óvoda és bölcsőde létesítése a Belvedere lakónegyedben” elnevezésű beruházásra vonatkozóan.
Tartózkodtam, de véletlenül. Természetesen támogatom a tervezetet.

42. Határozattervezet bizonyos helyes magatartási szabályozás bevezetésének jóváhagyásáról Marosvásárhelyen, katalógusok, szórólapok és reklámanyagok terjesztésére vonatkozóan.
Ellene. Hiába érveltem, a tanács elfogadta Peti András javaslatát, mely több sebből is vérzik. Egyet értek azzal, hogy a tömbázakba ne engdjenek be akárkit, de azt nem így kell megoldani. Nem tudom elfogadni, hogy közpénzből vásároljunk postaládákat és Stop Pub lehúzósokat a lakótársulások számára, ezt mindenki meg tudja maga oldani. Nem nagy összeg egy lakótársulásnak, viszont város szinten szép summa gyűlik ki. De a legnagyobb gond azzal van, hogy az egyes pont előírja, hogy csak akkor lehet valakinek a postaládájába reklámlapot tenni, ha a lakás tulajdonosa (!) erre előzőleg írásbeli engedélyt adott. Ez így kivitelezhetetlen, az erdeménye az lesz, hogy tönkreteszi azokat a helyi vállakozásokat amelyek ezzel foglalkoznak, a reklámlapok pedig azokhoz sem jutnak el, akik igényt tartanak rá.

43. Határozattervezet 17 panel kihelyezésének jóváhagyásáról szabadtéri fotográfiai tárlathoz és a térség megfigyelését szolgáló videokamera felszereléséről.
Mellette. Ez egy jó kezdeményezés, és remélhetőleg turisztikai látványosság lesz belőlük.

44. Határozattervezet az utcai művészeti előadások megvalósítási szabályzatának jóváhagyásáról Marosvásárhelyen.
Mellette. Épp idee volt szabályozni ezt a témát, mivel szépen lassan Marosvásárhely maradt az egyetlen város ahol a Helyi Rendőrség hajkurászta az utcai művészeket.

45. Határozattervezet a 2017. június 29-ei 209-es helyi tanácsi határozat kiegészítéséről, amely a „Marosvásárhely támogatja a fiatalokat” elnevezésű, Marosvásárhely helyi költségvetéséből fiataloknak szóló nonprofit tevékenységek számára nyújtott vissza nem térítendő támogatási program jóváhagyására vonatkozik. Mellette.

Sűrgősségi eljárással:

1. Határozattervezet A SC THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS SA 2018üas költségvetésének kiigazításáról.
Ellene. Hozzászólásomban felhívtam a figyelmet, hogy létezésének öt éve alatt az elért eredmény egy nagy nulla. Megtudhattuk, hogy 11 témakörben pályáztak, de sajnos egyetlenben sem nyertek. de majd az elkövetkezőkben!
Egyébként azért kellett változtani a költségvetésen, mert a Számvevőszék szerint sem lehet alkalmazni azt az előírást, hogy a Tehnológiai Parkok nem fizetnek helyi adót – mivel a parkot nem hozták létre. Így visszamenőleg majdnem 10 ezer eurót kell lepengetni.

2. Határozattervezet a város infrastruktúrájának átszervezésére vonatkozó tehnikai és pénzügyi mutatók elfogadásáról, a helyi közszállítás által használt folyosón a város nyugati fele és a Központ között.
Mellette. Lásd a bevezető szöveget.

3. Határozattervezet egy Kisinyóba tartó küldöttség kiszállási költségeinek a helyi büdzséből való finanszírozásáról.
Ellene, mivel autópálya építésekkel kapcsolatos tapasztalatcseréről van szó, ebben a témában viszont sem Marosvásárhely sem Kisinyó nem jeleskedik, tehát fölösleges a kiszállás. Az eredeti huza vona után végül csak került jelentkező.

 

Mellette – 26, Ellene – 13, Tartózkodás – 7, Elhalasztva – 2

 

Pápai László

városi tanácsos

Szólj hozzá

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>