A. Sürgős intézkedések Maros Megye Tanácsának menedzsmentjét illetően:

– A megyei adminisztráció politikamentessé tétele, főként az alárendelt településekkel és közösségekkel való kapcsolattartást illetően.

– A Maros Megye Tanácsa keretében működő európai uniós osztály teljes megreformálása.

– A Maros Megye Tanácsának, és az alárendeltségbe tartozó intézmények menedzseri pozícióinak megreformálása, politikamentessé és elérhetővé tétele.

– Maros Megye Tanácsának, és az alárendeltségébe tartozó intézmények működési költségeinek legkevesebb 20%-kal való csökkentése négy év alatt, az így felszabaduló összegek átirányítása az oktatás és egészségügy területeire.

– Pontos célok meghatározása az uniós alapok lehívásánál, az alárendelet intézmények menedzserei jelentésben számoljanak be a projektetek állásáról.

– A POL által alkotott Transzparencia, Részvételi demokrácia és költségvetés, illetve Maros megye intézményes Digitalizálása projektek megvalósítása Maros megye településen.

https://oameniliberi.com/alegeri-2020-mures/transparenta-bugetara/

https://oameniliberi.com/alegeri-2020-mures/biroul-pentru-informare-si-drepturi-versiunea-2-0/

https://oameniliberi.com/alegeri-2020-mures/orasul-destept-frumos-si-bogat/

B. Maros megye prioritásai:

1. Víz, Levegő, Talaj

– Az ívóvízhálózat kiterjesztése ott, ahol ez hiányzik, és felújítása ott, ahol elhasználódott, veszélyeztetve ezzel a lakosság egészségét.

– A nagy ipari szennyezők törvényes ellenőrzésének fokozása és szabályozása.

– Az erdők Civil Gárdájának megszervezése Maros megye területén.

– A marosvásárhelyi POL köztisztasági projektben foglat elvek megvalósítása Maros megye többi településén is.

https://oameniliberi.com/proiecte/un-oras-mai-curat/

2. A Maros megyeiek lakhatása, hulladéka és napi kosara

Az elektromos áram bevezetése ott, ahol ez még nem történt meg.

– Az ivóvízhez való hozzáférés biztosítása azokon a településeken, ahol a polgároknak nincs ivóvize.

– A megújuló energiához való szabad és bürokráciamentes hozzáférés, a magáningatlanok számára.

– A rablás megállítása az Integrált Hulladékkezelő Rendszer és az ADI Ecolect menedzsmentéjének átszervezése által, végső célként a lakossági számlák csökkenését tartva szem előtt.

– A Maros megyei Termék (Made in Maros) projekt megvalósítása, amely által egyenesen a helyi termelőtől, elérhető áron kerül majd a lakosság napi kosarába a Maros megyében előállított termék.

– A POL mezőgazdasági és élelmezési projektjének megvalósítása Maros megye többi településén is.

https://oameniliberi.com/proiecte/agricultura/

3. A Maros megyeiek egészsége

– A Megyei Kórház problémáinak megoldása, tisztaság, és egyenlő esélyek a szolgáltatások hozzáféréséhez, valamint az engedélyezési eljárások felgyorsítása.

– Az orvosi rendszer decentralizációja, és a SJU Mures és SJ Mures egyesítése, a kórházi menedzsmenthatékonyságának növelése, a régi épületek költségeinek kiiktatása által.

– Politikai-adminisztratív lobbi, és egyéb tevekénység elindítása, annak érdekében, hogy megvalósuljon a Maros megyei Regionális Sürgősségi Kórház felépítése.

– Maros megyei egészségügyi szolgáltatások összességéhez való korlátlan hozzáférés, a közegészségügy és a magánegészségügy megszervezése és összehangolása, az intézményi kapcsolatok erősítése által.

– Folyamatos befektetések az orvosi szolgáltatások minőségének javításába, az alárendelt kórházi egységekben.

– A POL egészségügyi projektjében foglaltak megvalósítása maros megye minden településén.

https://oameniliberi.com/proiecte/sanatate/

4. A Maros megyeiek oktatása.

– A politikai-adminisztratív tevekénység elindítása az oktatás decentralizációjának érdekében, valamint a hangsúly áthelyezése a helyi szokásokra, illetve a Maros megyei gazdasági környezethez igazodó duális képzésre.

A romák, és minden leszakadó, vagy súlyosan hátrányos csoport beemelése az oktatási rendszerbe.

Antidiszkriminációs Zöld szám létrehozása, és Antidiszkriminációs osztály megalakítása.

– „Meleg ebéd az iskolában” és „Iskola az iskola után” program elindítása annak érdekében, hogy megelőzzük az iskolák idő előtti elhagyását.

– Az oktatásra és inkluzív pedagógiára specializált uniós alapok osztályának létrehozása.

– A POL oktatásra és innovációra vonatkozó projektjeiben foglaltak megvalósítása Maros megye településein.

https://oameniliberi.com/alegeri-2020-mures/educatia-prioritatea-nr-1/

https://oameniliberi.com/proiecte/educatie/

https://oameniliberi.com/proiecte/reducerea-birocratiei-din-scoli-prin-digitalizare/

https://oameniliberi.com/proiecte/inovare/

5. Maros megyei környezetvédelem.

– Az intézmények mentesítése a bürokrácia alól, és egy hatékony környezet megteremtése, a környezetvédelmi európai uniós stratégia megvalósítása érdekében.

– Környezetvédelmi, és a nagy infrastrukturális uniós alapok osztályának létrehozása.

– A POL környezetvédelmi projektjében foglaltak megvalósítása Marosvásárhelyen és a megye többi településén.

https://oameniliberi.com/proiecte/mediu/

https://oameniliberi.com/proiecte/proiect-energie/

6. Szociális védelem és támogatás Maros megyében.

– A szükségletek kielemzése, és a szociális területen szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások feltérképezése.

– Költséghatékony menedzsment a szociálpolitika intézményeinek terén. Négy év alatt 20 százalékkal csökkentjük a működési költségeket.

– A Maros Megye Tanácsa alá tartozó intézmények által nyújtott szociális szolgáltatások fejlesztése, empatikus és humánus rendszert!

– Maros megye közintézményeinek bejáratainak akadálymentesítése a mozgássérültek számára.

– Megyei Idősgondozó Központ megalakítása – uniós forrásokból finanszírozott projekt célja, hogy megoldjuk az idősotthonokban csökkenő helyek számából fakadó problémákat.

7. Szállítási infrastruktúra és urbanizmus Maros megyében.

– A Maros megyei úthálózat térképnek digitalizálása, így valós időben követhető az utak állapota.

A megyei úthálózat decentralizációja: a jelenlegi CNAIR-től a Maros Megye Tanács hatáskörébe delegálni az utak adminisztrálását, majd ezen nagyon rossz állapotban levő utak teljes felújítása az átvételtől számított 4-8 éven belül.

– A megyei utak alapjainak, és föld feletti részeinek felmérése, és egy 4-12 éves javítási terv elkészítése.

A magasforgalmú utak teljeskörű felújítása.

A CNAIR-al és a településekkel közösen felvállalni a Master Plan-ban Maros megye számára előírt fejlesztések megvalósítását, 4-12 év alatt.

A Transilvania Repülőtér menedzsmentjének kiszervezése.

A POL forgalomkönnyítő és urbanizmus projektjében foglaltak megvalósítása Maros megye többi településén is.

https://oameniliberi.com/alegeri-2020-mures/pietonalizarea-centrului-istoric-si-fluidizarea-traficului/

https://oameniliberi.com/proiecte/urbanism/

8. Kultúra, sport és a kreatív Maros megyeiek.

– A megyei tanács alárendeltségbe tartozó kulturális entitások menedzserszemléletű újjászervezése.

– A köz- és magánszféra kulturális szereplői számára egyenlő esélyek megteremtése.

– A kultúra és sport támogatási szabályozásának alapos reformja, a hatékonyság és eredményeség szempontjai szerint.

A településekkel, és a kulturális szféra magánszereplőivel együtt egy olyan ökoszisztéma kialakítása, ahol az ember alkothat, olyan rendszer létrehozása, ahol az alkotását értékesítheti, és 4-8 éven belül megvalósítani a Marosi Kreatív Közösség koncepcióját.

https://oameniliberi.com/alegeri-2020-mures/orasul-creativ/

https://oameniliberi.com/alegeri-2020-mures/orasul-cartilor/

https://oameniliberi.com/alegeri-2020-mures/sport/

9. Turizmus Maros megyében

– A Maros-Erdély Turisztikai Brand kialakításához kapcsolódó közvita megkezdése, és a Marosvásárhely – Dicsőszentmárton – Segesvár által határolt terület középpontjában felépítendő tematikus mozipark tervének bemutatása. A Transylvania Vampires Land a Los Angelesben található Universal Studios City tematikus szórakoztatópark mintájára épül majd fel.

A Maros megyei Turizmusfejlesztési Egyesület megalapítása és működtetése, és az összes Maros megyei szereplő bevonása, amely a Transilvania Repülőtér forgalmának növekedésre is hatást gyakorol.

– A POL „Turistákat akarunk!” projektjének megvalósítása 4-8 éven belül Maros megye összes kreatív közösségén belül.

https://oameniliberi.com/proiecte/turism/

10. Digitális Maros megye

– Maros Megye Tanácsa intézményi digitalizálása, az összes alárendeltsége tartozó intézménnyel együtt.

– A POL digitalizálási projektjében található elvek megvalósítása Maros megye egyéb településein is.

https://oameniliberi.com/alegeri-2020-mures/orasul-destept-frumos-si-bogat/

Ovidiu Radian Vasu

A POL Maros Megye Tanács elnökjelötje

Szólj hozzá

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>