Marosvásárhely, 2017. szeptember 5.

A marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum körül kialakult bizonytalan helyzet miatt a Szabad Emberek Pártja – POL ezúton fejezi ki szolidaritását azokkal a diákokkal, szülőkkel és tanárokkal szemben, akiket bizonyos helyi politikai szereplők és intézmények rosszhiszeműsége, tudatlansága és inkompetenciája következményeként kerültek egyre kilátástalanabbnak tűnő helyzetbe. Az elmúlt évben ezek a szereplők képtelenek voltak meghozni azokat a méltányos, igazságos és törvényes adminisztratív döntéseket, amelyek segítségével megoldás szülessen az iskola körül kialakult helyzetre. A marosvásárhelyi Szabad Emberek Pártjának tagjai emiatt is jelen lesznek a 2017. szeptember 6-án a Maros Megyei Prefektúra előtt meghirdetett tiltakozó megmozduláson, hogy a Római Katolikus Teológiai Líceum diákjait, azoknak szüleit és tanárait erkölcsileg támogassák.

Hűek és következetesek maradunk elveinkhez, kihangsúlyozva a Románia Alkotmánya által és az oktatási törvény által garantált alapvető jogokat, amelyek értelmében minden vallási felekezetnek joga van megalapítani és üzemeltetni a saját felekezeti profilú oktatási intézményeit, a tulajdonukban levő épületekben.

Egyáltalán nem kérdőjelezzük meg azt a tényt, hogy a Római Katolikus Teológiai Líceum megalapításakor ne léteztek volna eljárásrendbeli hiányosságok és azt sem, hogy elsősorban a politikai háttéralkuk mentén alapították meg a tanintézményt és kevésbé a törvényes lépések betartásával. Azonban ennek dacára sem léteznek olyan megalapozott érvek és indokok, amelyek mentén a diákok, szülők és a tanárok alapvető jogait megszegjék, ők ugyanis nem felelősek azokért a hibákért, amelyeket más szereplők és intézmények követtek el a múltban. Ugyanakkor a folyamatban lévő büntetőeljárás sem jelent magyarázatot arra az akadékoskodásra, amelyre hivatkozva megtagadták megtalálni közigazgatási úton a megoldást azokra a hibákra és hiányosságokra, amelyeket az iskola megalapításakor elkövettek.

Mi voltunk egyébként az egyedüliek, akik a kezdetek kezdetétől az emberi jogi szempontok mentén álltunk hozzá az ügyhöz, kizárólag a diákok, szülők és tanárok érdekeire összpontosítva, figyelembe véve azt a létező közösségi igényt is, amelynek alapján egy katolikus értékek mentén működő iskolában tanulhassanak a gyermekek; emiatt is tudatosan kimaradtunk minden olyan politikai és etnikai színezetű vitából, amelyet ennek a konfliktusnak a prominensei előidéztek. Meggyőződésünk ugyanis, hogy pontosan ez volt a fő oka a konfliktus elfajulásának. Határozott álláspontunk az, hogy a törvény erejét nem lehet kettős mércével alkalmazni: a törvény betűjére ugyanis nem csak akkor kell hivatkozni, amikor az iskolát valakik mindenáron meg akarják szüntetni, hanem akkor is, amikor azokról az alapvető jogokról beszélünk, amelyeket Románia Alkotmánya, a 2004 évi 272 számú, a gyerekek jogainak védelméről szóló törvény és nem utolsó sorban, az ENSZ Gyermekek Jogairól szóló egyezménye szavatolnak.

Sajnálattal szembesülünk azzal, hogy ebben a szimbolikus konfliktusban a Római Katolikus Teológiai Líceum diákjai, szüleik és tanáraik váltak egy teljesen felesleges politikai és intézményes „háború” áldozataivá. Úgy tűnik, hogy egyes szereplők politikai játszmái, érdekei, amelyek mentén az volt a cél, hogy mindenképp megszüntessék ezt a tanintézményt, fontosabbak voltak, mint a diákok, a szülők és a tanárok érdekei és jogai.

Meggyőződésünk az, hogy az eltelt egy év leforgása alatt lett volna rá lehetőség, hogy a kialakult helyzetre megoldás szülessen, ha létezett volna egy alapvető jóindulat és jóhiszeműség minden érintett fél részéről, hogy találjanak és elfogadjanak egy méltányos megoldást, természetesen a törvényes lépések betartásával.

Tudatában vagyunk annak, hogy amennyiben a kialakult helyzetre nem találunk egy sürgős megoldást, az összes negatív következmény a Római Katolikus Teológiai Líceum diákjaira, szüleikre és tanáraira lesz kihatással, valamint az Unirea Nemzeti Főgimnáziumra, a Katolikus Egyházzal megkötött bérleti szerződés megszegésének következményeként. Ennek a konfliktusnak a meghosszabbítása és súlyosbodása ártalmas lesz a teljes marosvásárhelyi közösségre nézve.

A fentiek tükrében a lehető leghatározottabb módon szólítjuk fel a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalt, a Marosvásárhelyi Önkormányzatot, a Maros Megyei Tanfelügyelőséget, a Maros Megyei Prefektus Intézményét és az Oktatásügyi Minisztériumot, hogy közös megegyezéssel egy sürgős megoldást találjanak a kialakult helyzetre még 2017. szeptember 11, az iskolakezdés napja előtt.

 

A marosvásárhelyi Szabad Emberek Pártjának nevében

Dan Mașca – elnök

Hermann Mark Christian – helyi tanácsos

Radu Bălaș – helyi tanácsos, alapítótag

Györfi Júlia – helyi tanácsos

Andreia Moraru – tag

Pápai László Zsolt – tag

Eugen Tothpal – alapítótag

Tatár Lehel – tag

Adrian Mureșan – tag

Ungvári Csongor István – tag

Andrei Popa – tag

Varga Zsigmond – tag

Flavius Pogăcean – tag

Szólj hozzá

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>