Az októberi tanácsülés legfontosabb témája a sürgősségileg beterjesztett, köztisztaságra vonatkozó napirendi pont volt. Vagy legalábbis az kellett volna legyen, mivel legalább öt évre meghatározza a város hulladékgazdálkodását. Ezt a projektet a Megyei Tanács menedzseli, az Adi Ecolect egyesületen keresztül. Ennek az egyesületnek a Maros megyei önkormányzatok a tagjai, mind a 101. A beterjesztett anyag a hulladékgazdálkodás szabályozására, a szemét gyűjtésének és szállításának a módszerére és díjszabására valamint a kiírandó licitek feladatfüzeteire vonatkozott.

Kértem, hogy ne szavazzuk meg kutyafuttában, hagyjunk egy hetet – tíz napot az anyag tanulmányozására (a gyűlés előtt egy nappal kaptuk meg), és egy sűrgősségi ülés alkalmával tárgyaljuk meg. Főleg, hogy szakértőnk jelezte, több hiba is van az anyagban.

Sajnos javaslatomat lesöpörték, és alig öt perc alatt a többség megszavazta. Ehhez képest majdnem egy órát eltöltöttünk azzal, hogy ki menjen közpénzen Budapestre november elején, mivel nagy volt a tolongás.
Ebből is tisztán látszik, mi is érdekli igazán a tanácsosok nagy részét. És az sajnos nem a város egyik legégetőbb problémája, a köztisztaság, hanem a közpénzen történő kirándulások.

 

Hogyan szavaztam az ülésen:

Sűrgősségileg:
  1. Határozattervezet a Megyei Integrált Hulladékgazdálkodás keretén belül a marosvásárhelyi szemétgyűjtés és szállítás delegálására vonatkozó dokumentáció jóváhagyásáról.
    Ellene, mivel szakértőnk szerint sok helyen problémás az anyag, és nem ment át a szakbizottságokon, ahol lehetett volna javítani rajtuk.
  2. Határozattervezet a marosvásárhelyi köztisztasági díjak változtatásáról.
    Ellene. A változtatás természetesen drágítást jelent.
Napirendi pontok

1. Határozattervezet Marosvásárhely megyei jogú város közigazgatási-területi egység 2018-as költségvetésének kiegészítéséről.
Ellene, mivel megint aránytalanúl sok pénz volt elköltve a nép szórakoztatására, miközben egyes iskoláknak a tél küszöbén könyörögniük kell a csempekályhák megjavításáért. Többen kérdezték, miért nem jöttünk módosító inditványokkal az ülés keretében. Ezek meg  voltak tárgyalva a szakbizottsági üléseken, és nagyjából minden bekerült, amit a POL javasolt.

2. Határozattervezet Marosvásárhely megyei jogú város közigazgatási-területi egység 2018 harmadik negyedévére vonatkozó költségvetés-végrehajtási elszámolásának jóváhagyásáról.
Ellene, ugyanazért, amiért az első pontnál.

3. Határozattervezet a városrendészeti dokumentáció elfogadásáról „Térségi Városrendezési Terv (PUZ) – városrendészeti szabályozás meghatározása autómosó építéséhez”, Hídvég utca 12. szám, a helyi vonatkozású városrendészeti szabályozás szerint, tulajdonos – haszonélvező: SC”FRESHECO WASH”SRL-D. Mellette.

4. Határozattervezet a városrendészeti dokumentáció elfogadásáról „Térségi Városrendezési Terv (PUZ) – telek belterületté nyilvánítása, telek felparcellázása és szabályozások meghatározása családi lakások építéséhez”, Unomájszőlő utca szám nélkül, a helyi vonatkozású városrendészeti szabályozás szerint. Haszonélvező: Kósa László és Kósa Anikó. Mellette

5. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság Szervezeti és működési szabályzatának elfogadásáról.
Mellette, ezt az átszervezést szorgalmazta Győrfi Júlia kolléganőnk, remélhetőleg a rászorulók javát fogja szolgálni.

6. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal és helyi tanács 2018. október 26-31. között a törökországi Kusadasiba utazó küldöttsége járandóságának a helyi költségvetésből devizában történő kifizetéséről.
Természetesen ellene, továbbra sem támogtom, hogy közpénzen nyaraljanak egyesek.

7. Határozattervezet a Marosvásárhelyen fiatalok számára bérbeadásra szánt ANL-s lakásokra leadott igényléseket elemző és elbíráló szociális szakbizottság tagjaira vonatkozó szakszerinti struktúra jóváhagyásáról.
Mellette, a törvényes előírásoknak megfelelő a javaslat és aktuális, mivel új ANL-s tömbház épül a Marinescu utcában fiatal orvosok számára.

8. Határozattervezet bizonyos marosvásárhelyi egyházközségek pénzügyi támogatásának jóváhagyásáról a 2018-as évre, a 2001. évi 82-es kormányrendelet és a 2002. évi 1470-es kormányhatározat alapján.
Tartózkodtam, mivel kizárólag csak az ortodox egyház számára voltak összegek javasolva, és ezeknek is nagyrésze falfestmények számára, több százezer lejes tételben. Azért az anyag természetesen átment, hathatós RMDSz-es segédlettel.

9. Határozattervezet a város tulajdonában levő, nem lakhatási rendeltetésű helyiségek odaítélési feltételeinek jóváhagyásáról.
Mellette

10. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház támogatásának jóváhagyásáról, a “Centenar Româno-Basarabean” (Román-besszarábiai centenárium) elnevezésű projekt megvalósítása érdekében.
Mellette

11. Határozattervezet kutatási projektverseny szervezéséről, Marosvásárhely versenyképességének ösztönzése és kutatási-innovációs kapacitásának növelése érdekében.
Visszavonva, ez egy mondhatni “érdekes” kezdeményezés volt. Részletek itt.

12. Határozattervezet a 2018.08.30-ai 247-es számú helyi tanácsi határozat 1-es cikkelyének módosításáról, amely a tulajdonviszony megállapításáról és Marosvásárhely megyei jogú város magántulajdonába telekeléséről rendelkezett a Forradalom utca 51. szám alatti 945 négyzetméteres telek 2114/285390 (a III. lakrészhez tartozó rész) részének.
Mellette

13. Határozattervezet a 2018.07.26-ai 210-es számú helyi tanácsi határozat 1-es cikkelyének módosításáról, amely a tulajdonviszony megállapításáról és Marosvásárhely megyei jogú város magántulajdonába telekeléséről rendelkezett a Jeddi út 4. szám alatti 3429 négyzetméteres telek 609/3258 részének. Mellette

14. Határozattervezeta tulajdonviszony megállapításáról és Marosvásárhely megyei jogú város magántulajdonába telekeléséről a Tudor Vladimirescu utca 137. szám alatti 780 négyzetméteres telek 3/32 és 3/32 részének. Mellette

15. Határozattervezet a „Kultúrpalota” taxiállomás megszűntetéséről és buszmegálló létrehozása rendszeres járatok számára a Marosvásárhelyi Nemzetközi Repülőtérre.
Mellette, mivel elfogadták javaslatomat, hogy ne szüntessük meg a taxiállomást, hanem a tavaly létrehozott turistabusz-megállót használja majd a repülőtéri járat is, 15 méterrel odébb.

16. Határozattervezet a Részvényesek közgyűlése (A.G.A.) képviselőjének, Bakos Leventének a megbízásáról, hogy jóváhagyhassa a SC Compania Aquaserv SA 2018.11.05-ei részvényesi közgyűlésének rendkívüli ülésén napirenden szereplő dokumentumokat.
Ellene. Az Aquaserv, amelynek a város a többségi részvényese (magyarán tulajdonosa) beterjesztett egy anyagot, mely szerint több pontban is modosítaná a vízszolgáltatási szerződést, természetesen a saját hasznára. Kértem, hogy foglalják bele azt a kitételt is, hogy a szolgáltató nem vonhatja meg a vízszolgáltatást a rosszul fizetők miatt, figyelembe véve, hogy az ivóvízhez való jog alapvető emberi jognak számít. Ezt úgy lehetett volna megvalósítani, hogy minimum 25%-os szolgáltatási kötelezettséget vállal az Aquaserv, magyarán legalább napi 6 órán keresztül biztosít ivóvizet, nem zárhatja le teljesen a csapokat olyan lakótársulásnál sem, ahol tartozásokat halmoznak fel. Bár több kolléga is egyetértett velem, miután a szociáldemokrata (!) alpolgármester azt hangoztatta, hogy ezt nem tehetjük meg (dehogynem), a javaslatomat nem szavazták meg.

17. Határozattervezet a hőszigetelési díj bevezetéséről, három évre, a hőszigetelt Hadsereg tér 30. szám alatti és Kovászna sétány 12. szám alatti tömbházak lakástulajdonosai számára.
Tartózkodtam, mivel köztudott, hogy “érdekes” árakat alkalmaznak ezeknél a hőszigeteléseknél.

18. Határozattervezet a 2006.06.29-ei 227-es számú helyi tanácsi határozat 1-es cikkelyének frissítéséről és 3-as cikkelyének módosításáról, amely az ANL-programban a Máramaros utcában és a Havasalföld utcában épített lakásokhoz tartozó telkek jogi besorolásának szabályozásáról rendelkezett.
Tartózkodtam, mivel nem rendelkezem kellő információval.

19. Határozattervezet bizonyos, nem lakhatási rendeltetésű helyiségek bérleti szerződésének megújításáról, valamint a város tulajdonában levő helyiség kiutalásáról. Mellette

20. Határozattervezet a műszaki-pénzügyi mutatók elfogadásáról a „Megvalósíthatósági tanulmány kereskedelmi helyiség kialakítására” elnevezésű beruházásra vonatkozóan.
Ellene, ez ismét a Belvedere lakótelepi üzlet közpénzből történő felépítésére vonatkozik, miközben ugyanott, a bölcsödére uniós forrásokra várunk.

21. Határozattervezet a műszaki-pénzügyi mutatók elfogadásáról a „Szabadság utca felújítása a Cuza Vodă utca és az Új gát utca közötti szakaszon” elnevezésű beruházásra vonatkozóan.
Mellette, az igéretek szerint kerékpársávok is lesznek a Poklós patak hídjától egészen a lakónegyed alsó végéig.

22. Határozattervezet a műszaki-pénzügyi mutatók elfogadásáról a „Szivattyútelep a Serafim Duicu utcában és a háztartási szennyvízhálózat szakvéleményezése” elnevezésű beruházásra vonatkozóan.
Ellene, szerintem ezt a beruházást az kellene végezze csekély fél millió lejért, aki ebből hasznot fog húzni, vagyis az Aquaserv.

23. Határozattervezet a marosvásárhelyi S.C. Administrator Imobile si Piețe SRL. bevételi és kiadási költségvetésének kiegészítéséről a 2018-as évre. Mellette

24. Határozattervezet a marosvásárhelyi S.C. Locativ S.A. bevételi és kiadási költségvetésének kiegészítéséről a 2018-as évre. Mellette

25. Határozattervezet a 2016. október 27-ei 74-es számú helyi tanácsi határozat módosításáról, az elnevezések jóváhagyási és változtatási szakbizottsága tagságának módosításáról.
Ellene, mivel úgy ment át, hogy nem töltötték be a POL megüresedett helyét.

26. Határozattervezet a Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonát képező (közterület) 420,45 négyzetméteres terület közvetlen haszonbérbe adásáról a SC Narida SRL javára. Mellette

27. Határozattervezet a Román Állam tulajdonát képező 120 négyzetméteres terület közvetlen haszonbérbe adásáról SC Palas Com SRL javára.
Elhalasztva, POL javaslatra, mivel nem rendelkezhetünk olyan telekkel, mely nem a városé

28. Határozattervezet a Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonát képező (közterület) 419,15 négyzetméteres terület közvetlen haszonbérbe adásáról SC Narida SRL javára. Mellette

29. Határozattervezet a marosvásárhelyi SC Locativ SA nyilvános belső ellenőrzési tevékenységének biztosításáról a hierarchikusan felsőbb szintű intézmény nyilvános belső ellenőrzési struktúráján keresztül.
Mellette, mivel a Locativ nem rendelkezik ilyen osztállyal

30. Határozattervezet a marosvásárhelyi Maroshévíz/ Toplița utca elnevezésének megváltoztatásáról strada Martin Luther utcára.
Mellette, miután a prefektus megtámadta a bíróság pedig természetesen elkaszálta a tavaly megszavazott Martin Luther/Luther Márton (innovatív) verziót.

31. Határozattervezet a 2017. június 29-ei 209-es számú helyi tanácsi határozat által frissített, fiatalok nonprofit tevékenységére vonatkozó „Marosvásárhely támogatja a fiatalokat” elnevezésű, Marosvásárhely megyei jogú város helyi költségvetéséből nyújtott vissza nem térítendő támogatási program módosításáról és kiegészítéséről. Visszavonva.

32. Határozattervezet a Marosvásárhely megyei jogú város és vállalkozások/intézmények közötti együttműködési megállapodás jóváhagyásáról, Marosvásárhelyi megyei jogú város „Fogadj örökbe zöldövezetet!” elnevezésű projektjének kivitelezéséhez.
Elhalasztva. Bár egy jól működő kolozsvári modellt szeretett volna életbe ültetni Vásárhelyen, a többség nem volt hajlandó megszavazni Tatár Lehel kolléga javaslatát. Egyetlen “hibája”, hogy a POL részéről jött. 

33. Határozattervezet az esővíz-adó megszűntetéséről Marosvásárhelyen.
Mellette, de nem ment át, valószínüleg ugyanazért, amiért a következő kettőt is elhalsztották, ismét a POL-tól jöttek.

34. Határozattervezet taneszközök beszerzéséről a marosvásárhelyi gimnáziumok számára. Elhalasztva.

35. Határozattervezet taneszközök beszerzéséről a marosvásárhelyi középiskolák számára. Elhalasztva.

36. Határozattervezet 276 négyzetméteres marosvásárhelyi telek átadásáról Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonába a SC. Fusion Construct SRL-től. Mellette

37. Határozattervezet a Marosvásárhelyen, a Gyümölcsfa utca 2. szám alatt található 9 négyzetméteres telek átadásáról Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonába Burdulea Ovidiu Gheorghétól és Burdulea Cecilia Mariától. Mellette

38. Határozattervezet a Marosvásárhelyen, a Vasile Săbădeanu 34. szám alatt található 43 négyzetméteres telek átadásáról Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonába Iszlai Bélától és feleségétől, Iszlai Ilonától. Mellette

39. Határozattervezet a Marosvásárhelyen található 85 négyzetméteres telek átadásáról Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonába Farkas Carol Luciantól és Páll Erikától. Mellette

40. Határozattervezetarról, hogy ideiglenesen Marosvásárhely köztulajdonába kerüljön a telekkönyvben a 133529-es számmal azonosított 11.567 négyzetméteres, a Marosvásárhelyen, a Raktár utca szám nélküli részen található telek. Mellette

41. Határozattervezet arról, hogy ideiglenesen Marosvásárhely köztulajdonába kerüljön a telekkönyvben a 126757-es számmal azonosított 6064 négyzetméteres, a Marosvásárhelyen, a Raktár utca szám nélküli részen található telek. Mellette

42. Határozattervezet arról, hogy ideiglenesen Marosvásárhely köztulajdonába kerüljön a telekkönyvben a 126756-os számmal azonosított 6064 négyzetméteres, a Marosvásárhelyen, a Raktár utca szám nélküli részen található telek. Mellette

43. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal és helyi tanács 2018. november 8-12. között Budapestre utazó küldöttsége járandóságának a helyi költségvetésből devizában történő kifizetéséről.
Ellene, lásd a bevezetőt.

44. Határozattervezet a Román Állam tulajdonát képező 3,23 négyzetméteres telek közvetlen haszonbérbe adásáról a Banca Transilvania javára.
Tartózkodtam, mivel olyan telekről rendelkeztünk, mely nem képezi a város tulajdonát.

45. Határozattervezet a 2018.05.30-ai 138-as számú helyi tanácsi határozat módosításáról, amely a 30 Decembrie/December 30. utca elnevezését Regele Mihaira (Mihály király) változtatta.
Mellette, a prefektus kért néhány módosítást, mely nem befolyásolja a lényeget.

46. Határozattervezet a marosvásárhelyi helyi tanács ülésvezetőjének megválasztásáról a 2018. november – 2019. január időszakra.
Mellette, ismét Sergiu Papuc alpolgármester lesz három hónapig az ülésvezető.

 

Összesen 28 igen, 10 nem, 4 tartózkodás, a többi elhalasztva-visszavonva.

Pápai László, helyi tanácsos

 

*a fénykép származási helye: ardealnews.ro

Szólj hozzá

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>