Beszámoló a 2017 október 26-i marosvásárhelyi városi tanács üléséről és annak előzményeiről.

 

A ránk jellemző átláthatóság szellemében ezúton tájékoztatni szeretnénk benneteket arról, hogy szerdán, 2017 október 25-én a Szabad Emberek Pártja (POL) és az RMDSZ képviselőinek találkozóján az az elvi megállapodás született, hogy a marosvásárhelyi városi tanács soros ülésén a két politikai alakulat a kétnyelvűséget megcélzó határozattervezetek elfogadásához kölcsönösen fogják egymást támogatni.

Ennek eredményeként mindkét párt megszavazta a másik kezdeményezését is, így a marosvásárhelyi önkormányzati testület 2017 október 26-i ülésén mindkét javaslatot elfogadta, éspedig:

  • A marosvásárhelyi kétnyelvű utcanévtáblák elhelyezéséről szoló határozattervezetet (ennek a határozattervezetnek a kezdeményezői a POL három városi tanácsosa, Radu Bălaș, Hermann Mark Christian és Györfi Júlia)
  • A marosvásárhelyi utcák és terek névjegyzékének és az utcanévtáblák módosításáról, a névtáblák cseréjéről szóló határozattervezet (ennek a határozattervezetnek a kezdeményezője az RMDSZ frakcióvezetője, dr. Magyary Előd).

 

Fontos megjegyezni, hogy a két elfogadott határozat között komoly tartalmi különbségek léteznek.

A Szabad Emberek Pártja (POL) által benyújtott tervezet az utcanevek magyar fordításának a kihelyezését írná elő, mindezt Románia Alkotmánya, a 2001 évi 215. számú közigazgatási törvény, valamint a Románia által is ratifikált Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája és a Kisebbségek Védelméről szóló Keretegyezmény előírásainak szellemében, úgy ahogy ennek Erdély számos más településén már eleget tettek. A határozattervezetünk kidolgozási fázisában szakértőkkel, jogászokkal és a Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) képviselőivel konzultáltunk, ezúton pedig megragadjuk az alkalmat arra, hogy köszönetet mondjunk a segítségért és szakmai támogatásért.
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) által benyújtott tervezet az utcanévbe emelné be a magyar elnevezést is, ezáltal pedig az utcanevek megváltoztatására és az utcanévjegyzék teljes átírására kerülne sor.

 

A POL egyik legfőbb célkitűzése már a kezdetek kezdetétől fogva az volt, hogy Marosvásárhelyen, a “két többség városában”, véget kell vetni ezeknek az évek óta zajló értelmetlen és kontraproduktív politikai csatározásoknak, érvényt szerezve végre a valós kétnyelvűségnek.

Mérföldkőhöz érkeztünk, és meggyőződésünk, hogy ezzel egy új időszámításnak nézhetünk elébe Marosvásárhelyen!

 

A következő 30 nap folyamán ki fog derülni, hogy a két határozat át fog-e menni a Maros Megyei Prefektus intézménye által lefolytatott  törvényességi normakontrollon, vagy a közigazgatási bíróságon leszünk kénytelenek megvédeni a városi tanácsosok többségi szavazatával elfogadott határozatunkat. Tény és való, hogy a Maros Megyei Prefektus Intézménye már megvétózott négy olyan POL által kezdeményezett és a városi tanácsban elfogadott határozatot, amelyek a magyar közösséget érintették: a Római Katolikus Teológiai Líceum helyzetének rendezését valamint az iskolák területén való kétnyelvű feliratok kihelyezését megcélzó határozatokat. Ennek tudatában készen állunk arra, hogy a közigazgatási bíróságon megvédjük álláspontunkat és igazunkat.

Mindenképpen ki kell hangsúlyoznunk, hogy a POL és az RMDSZ megbeszélésén a két határozattervezet kapcsán megkötött elvi megállapodáson túlmenően semmilyen más témában nem született bármilyfajta egyezség. Mindezt jól bizonyítja, hogy a POL négy másik határozattervezetét ugyanazon a tanácsülésen a városi tanácsosok többsége – az RMDSZ frakció tagjait is ide értve – elutasította, éspedig:

  • A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal és a BC Mureș, az FC ASA 2013, az Egyetemi SK és a City’Us SK között megkötött 24486/a/29.05.2014-es, a 24486/b/29.05.2014-es, 24486/c/29.05.2014-es, 24486/d/29.05.2014-es számú társulási szerződések felbontásáról szóló határozattervezetet

Az előterjesztett határozattervezet elsődleges célja az volt, hogy vessünk véget a sportfinanszírozások körüli kettős mércének, diszkriminciónak és az elmúlt években eluralkodott erkölcstelen és törvénytelen állapotoknak. Ehelyett egy hosszú távú, egységes pályázati kritériumok alapján megszabott, azonos szabályok és feltételek mentén kidolgozott támogatási stratégiát dolgozzunk ki a tömegsport, az iskolai sport, a teljesítménysport és a sportinfrastruktúra támogatására és fejlesztésére.

  • A BC Mureș, az FC ASA 2013, az Egyetemi SK és a City’Us SK sportkluboknak a 2016/2017-es bajnokság résztámogatására vonatkozó 67/2017-es számú helyi tanácsi határozat visszavonásáról szóló határozattervezetet

A 67/2017 számú határozatot a Maros megyei Prefektus Intézménye törvénytelennek minősítette, ezért ennek érvénytelenítését kérte a közigazgatási bíróságon

  • Marosvásárhely közigazgatási egység 2017-es költségvetésére vonatkozó 102/2017-es helyi tanácsi határozat részleges visszavonásáról.

Itt az idei év márciusában elfogadott éves költségvetés X. fejezetének, a négy társult sportklub finanszírozásáról szóló alfejezetének a hatályon kívül helyezését céloztuk meg, miután a prefektus által elindított közigazgatási per nyomán az összes sportklubnak szánt kifizetés felfüggesztésre került.

  • Marosvásárhely közigazgatási egység 2017-es költségvetése kiigazítására vonatkozó 194/2017-es helyi tanácsi határozat visszavonásáról.

Itt a júniusban elfogadott költségvetési kiigazítás X. fejezetének, a négy társult sportklub finanszírozásáról szóló alfejezetének a hatályon kívül helyezését céloztuk meg, miután további 5,7 millió lejjel, tehát a 67/2017 számú határozatban elfogadott összeghez képest jóval nagyobb összeget irányoztak elő a négy kiváltságos sportklubnak, aminek következtében a Maros Megyei Prefektus Intézménye a költségvetési kiigazítást megvétózta.

 

Ugyanakkor terítékre került egy másik fontos napirendi pont, éspedig a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalnak a Maros Megyei Bíróságon soron lévő 1883/102/2016-os bűnügyi perben magánfélként való részvételéről szóló határozattervezet.

Itt arról a bűnügyi eljárásról van szó, amelyben 2008-ban a város úgy adta ingyenesen haszonbérbe a tulajdonában lévő 2 hektáros területét a Trans-Sil Sportegyesületnek, hogy ezt nem tehette meg, mivel a Trans-Sil nem egy közhasznú vagy állami tulajdonú egyesület. Mindazok mellett, hogy a Trans-Sil egyesület nem fizette meg a város részére a nyomozó hatóság által a városnak okozott kárként megállapított 1.182.520 lejes haszonbérleti díjat, a Trans-Sil egyesület egy 2.563.041 lejt számlázott ki egy olyan sportklubnak, amely a városi költségvetésből kapott többmillió lejes támogatást.

Ezt a határozattervezetet az RMDSZ frakció tagjainak a nagy többsége támogatta, de ez sem bizonyult elegendőnek ahhoz, hogy meglegyen ennek elfogadásához a szükséges 12 szavazat, a tervezet ugyanis csak 11 támogató szavazatot kapott. Meglátásunk szerint néhány városi tanácsosnak ebből komoly gondja származhat még a jövőben, ugyanis a Hermann Mark Christian önkormányzati képviselő által kezdeményezett határozattervezetet – amely a szakigazgatóságok részéről pozitív szakvéleményeket kapott és amelyet a város jegyzője is törvényesként ellenjegyzett – mind a polgármester (aki vádlott a perben), mind pedig a városi tanács számos tagja egy éven keresztül folyamatosan ellehetetlenítették ennek napirendre vételét és megvitatását. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy miután a törvény betűje szerint a városi tanács felel a város vagyonáért, amennyiben a bíróság megállapítja a bűncselekmény elkövetését és helybenhagyja a Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) által megállapított 1.182.520 lejes kár értékét (ez lehet több vagy kevesebb), a városi tanácsnak kötelessége lett volna a kártérítési igényét a város nevében érvényesíteni, a büntetőper tárgyalási szakaszának a megkezdéséig.

 

Ugyanezen a tanácsülésen a POL két másik határozattervezetét is megszavaztuk az RMDSZ frakció tanácsosainak a támogatásával, ezáltal biztosítva az elfogadásukhoz szükséges szavazattöbbséget:

  • Április 29-e “A város napjává” nyilvánításáról szóló határozatot

A Radu Bălaș által kezdeményezett határozattervezetet olyan történészek szakvéleménye is megerősíti, mint Spielmann Sebestyén Mihány és Dr. Cornel Sigmirean egyetemi tanár. Bethlen Gábor fejedelem 1616 április 29-én emelte Marosvásárhelyt szabad királyi rangra, ugyanebben az oklevélben Székelyvásárhelyt Marosvásárhelynek nevezte el hivatalosan. A fejedelmi rendelkezés gazdasági, szellemi fellendülést hozott a városnak, amely számos mesterembert vonzott, szökött jobbágyok telepedhettek itt meg, akiket nem szolgáltatott ki a hűbéruraknak. Ez az ünnepnap nem tévesztendő össze a “Marosvásárhelyi Napokkal”, ugyanis nem “igyenkoncertekkel” és tömegszórakoztatással, hanem oktatási, kulturális és tudományos tevékenységek révén szeretnénk tartalommal megtölteni

  • A parkolók területén való fák elültetéséről szóló határozatot

Az Ungvári István Csongor kollégánk közreműködésével előterjesztett határozattervezettel azt céloztuk meg, hogy a jövőben újonnan megépülő köztéri parkolófelületeken minden harmadik parkolóhelyhez kötelező legyen a tulajdonosnak egy fát elültetni. A tervezethez a városkertészeti osztály pozitív szakvéleményében megfogalmazott egy ajánlást is 5 olyan fafajtára, amelyek a legmegfelelőbbnek bizonyulnak a környezeti viszontagságok tekintetében. Ezt a határozatot az elkövetkezőkben be fogjuk építeni az Általános Városrendezési Tervbe (PUG) is. A határozattervezetnek nincs visszamenőleges hatálya, de ez nem gátol meg minket abban, hogy a jövőben tárgyalásokat folytassunk le a bevásárlóközpontok tulajdonosaival annak érdekében, hogy a köztéri parkolófelületeket adott esetben egy közös faültetési akció során zöldebbé, befogadóbbá, árnyékosabbá és barátságosabbá tegyük.

 

zold-parkolo

Legyenek zöld parkolófelületeink!

 

Nagyra értékeljük az RMDSZ-es tanácsoskollégák által a határozattervezeteink tekintetében tanúsított konstruktív hozzáállást, ugyanakkor pedig mi is biztosítani szeretnénk az összes politikai vetélytársunkat afelől, hogy miként az eddigiek során, mi ezután is támogatni fogjuk az összes olyan előterjesztett határozattervezetüket, amelyek összhangban vannak az általunk képviselt alapelvekkel és értékekkel, és amelyek elsősorban városunk és a marosvásárhelyiek javát szolgálják. A legutóbbi tanácsülés végkifejlete is megmutatta, ha valóban létezik közös szándék és akarat és képesek vagyunk a politikai szempontokon és a létező véleménykülönbségeken felülemelkedni, együtt mindannyian sokkal többet tehetünk városunkért, otthonunkért.

 

A Szabad Emberek Pártja (POL) marosvásárhelyi városi tanácsosi frakciójának nevében,

Hermann Mark Christian

Radu Bălaș

Györfi Júlia

Szólj hozzá

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>