Makacsságom ismét gyümölcsözőnek bizonyult, így az utóbbi 30 évben először a marosvásárhelyi gimnáziumok programszerűen részesülnek majd anyagi támogatásban, a kifizetések pedig december elején már megtörténnek. A Polgármesteri Hivatal alkalmazottaival és a helyi tanácsosokkal, akik közül sokan kibújtak vagy épp ellenezték a javaslatomat, sikerült a 2019. november 28-i költségvetés módosításkor kivívnom, hogy bekerüljön abba az oktatói segédanyagok megvásárlását előirányzó 500.000 lejes támogatás az I-VIII osztályok számára (térképek, fizika, biológia, kémia laboratóriumok kellékei, videoprojektorok, laptopok, stb.). Az összeg a diákok létszáma alapján kerül megállapításra, azaz 40 lej/diák – jelen pillanatban 12.306 diák tanul a marosvásárhelyi oktatási intézményekben.

A szóban forgó költségvetési módosítás alkalmával jóváhagyásra került a saját kiegészítő javaslatom, amely 210.000 lej támogatást irányoz elő az óvodák számára (egy évnékl kevesebb időtartamú segédeszközök: ceruzák, pasztellin, akvarell, rajzpapírok stb.). Az összeg az óvodás gyereke száma alapján kerül megállapításra, azaz: 50 lej/gyerek. Marosvásárhelynek jelenleg 4200 óvodása van.

Ugyancsak ezen a gyűlésen a Marosvásárhely Helyi Tanácsa szintén jóváhagyta a számomra nagy jelentőséggel bíró javaslatomat, miszerint a város támogassa anyagilag azon személyeket vagy családokat, akik gyereket fogadnak örökbe – 2000 lej összeggel. A városban nagyjából 10 örökbefogadás történik évente, a pénz így inkább egy elismerést jelent azoknak, akik úgy döntenek, hogy elhagyott vagy árva gyerekeket nevelnek. A projekt egy korábbinak a folytatása, amelyben jóváhagyták, hogy ugyancsak ekkora összeggel támogasson a város minden családot, ahova egy újszülött érkezik.

Napirend:

1. Határozati javaslat: Marosvásárhely Municípium Helyi Adminisztratív Egység 2019-es költségvetésének módosításáról (MELLETTE – mivel jóváhagyták az iskolák és óvodák támogatását)

2. Határozati javaslat: a parkolóhelyek kezelési és licitálási szabályainak jóváhagyásáról a marosvásárhelyi otthoni parkolók esetében (ELHALASZTVA)
3. Határozati javaslat: a parkolóhelyek kezelési és licitálási szabályainak jóváhagyásáról a marosvásárhelyi – medgyessfalvi negyed – parkolók esetében (ELHALASZTVA)
4. Határozati javaslat: a hőszigetelési díjak öt éves kiszabásáról azon lakástulajdonosok számára, akiknek díjhátralékuk van három marosvásárhelyi tömbház szigetelési munkáinak rájuk eső részét tekintve. (TARTÓZKODÁS)
5. Határozati javaslat: A “Művészeti Líceum bútorzattal, laboratóriummal történő felszereléséről” című költségvetési tétel aktualizálásáról, a Helyi Fejlesztés Nemzeti Program keretéből (MELLETTE)
6. Határozati javaslat: A “Az Aurel Persu Műszaki Líceum bútorzattal, laboratóriummal történő felszereléséről” című költségvetési tétel aktualizálásáról (MELLETTE)
7. Határozati javaslat: a 2020-as helyi érdekeltségű munkálatokról a bérminimumban részesülők számára (MELLETTE)
8. Határozati javaslat: a Rozmaring napközi gyerekeinek étkezési támogatásának megállapításáról (MELLETTE – Tatár Lehel POL-os kollégám javaslata, amelynek köszönhetően az étkezési támogatás összege 12lej/nap-ról 16,6-ra emelkedett)
9. Határozati javaslat a 2020. január 1. – 2020. december 31. közötti időszakban, a 34/1998-as törvény által elismert, szociális szolgáltatásokat nyújtó egyesületek és alapítványok költségvetési támogatásának jóváhagyásáról, azok módosításaival és utólagos kiegészítéseivel és az 1153/2001 kormányrend. előírásaival együtt (MELLETTE)
10. Határozati javaslat: a Marosvásárhelyi Idősek Otthona szerződéses alkalmazottainak szervezeti és működési szabályainak aktualizálásáról és kiegészítéséről – szociális szolgáltatási kódszám: 8730 CR-V-I (MELLETTE)
11. Határozati javaslat: kereskedelmi egység területhasználati díjától való mentességről – a SC. RAUL/SANDA SRL terasza (MELLETTE)
12. Határozati javaslat: Helyi Tanács 2019. szeptember 26-i, 254-es határozatának kiegészítéséről – Aqua Invest Mures Közösségi Fejlesztések Egyesületének statútumának módosításairól és kiegészítéseiről (Mellette)
13. Határozati javaslat: A Segesvári úton található 38450 nm. Telek városi tulajdonjogba való beírásáról (Mellette)
14. Határozati javaslat: egy Marosvásárhely területén belül található, Tóth Zsolt és felesége, Tóth Katalin tulajdonában álló 15 nm. telek – Dózsa György út 208/A – városi tulajdonjogba való beírásáról (Mellette)
15. Határozati javaslat: egy Marosvásárhely területén belül található, Potcoavă Bogdan- Ionuţ és felesége, Potcoavă Dana tulajdonában álló 22. nm. Telek – Constandin Hagi Stoian utca – városi tulajdonjogba való beírásáról (Mellette)
16. Határozati javaslat: egy Marosvásárhely területén belül található, Moldovan Tibor-Florian és Moldovan Aurelia tulajdonában álló 5 nm. telek – Posada utca 24. – városi tulajdonjogba való beírásáról (Mellette)
17. Határozati javaslat: a 2019. 08. 29/236 Helyi Tanácsi határozat kiegészítéséről – a Dózsa György utca 79 alatt található 390 négyzetméter területének 64/390 részének városi tulajdonjogba való beírásáról. (Mellette)
18. Határozati javaslat: a Dózsa György utca 264 szám alatti 1641 négyzetméter terület városi tulajdonjogba való beírásáról (Mellette)
19. Határozati javaslat: a Nicolae Balcescu utca 12 alatt található 350 négyzetméter területének 121/350 részének városi tulajdonjogba való beírásáról. (Mellette)
20. Határozati javaslat: terület résztulajdonának elcseréléséről a Kinizsi Pál utca 10 szám alatti ingatlanra és a 255/2019. 09. 26 Helyi Tanácsi határozat visszavonásáról (Mellette, a javaslat elutasításra került)
21. Határozati javaslat: Marosvásárhely néhány utcájának városi közösségi tulajdonba való átvételéről (Mellette)
22. Határozati javaslat: Marosvásárhely Területi-Adminisztrációs Egység (UAT Targu Mures) tulajdonában álló területek koncesszióba adásáról (Mellette)
23. Határozati javaslat: a nem lakhatási célú, megyeszékhely tulajdonában álló ingatlanok kiutalásáról szóló kritériumok engedélyezéséről (Mellette)
24. Határozati javaslat: a Gát (Barajului) utcában található 12513 négyzetméter terület városi közösségi tulajdonból városi magántulajdonba való átírásáról. (Mellette)
25. Határozati javaslat: a Korvin Mátyás utca 2 szám alatti 8780 négyzetméter nagyságú telken található 3200 nm ingatlan lebontásáról (Mellette, a javaslat elutasításra került)
26. Határozati javaslat: Marosvásárhely tulajdonában álló, jelenleg a Locativ SA kezelésében álló néhány ingatlan kezelési jogának ingyenes átengedése a Közterület Felügyelőség (Administratia Domeniului Public) számára, javítások és karbantartási munkák elvégzésének céljával (Mellette)
27. Határozati javaslat: a Friedrich Schiller Általános Iskola sporttermének felépítéséről szóló technikai-gazdasági jellemzők frissítéséről (Mellette)
28. Határozati javaslat: a December 22. sugárúton található 2018 négyzetméter terület városi magántulajdonba való beírásáról, a 246/30.08.2018 helyi Tanács határozatának érvénytelenítéséről, és a 268/2011 módosításáról (Mellette)
29. Határozati javaslat: A Marosvásárhely Municípium Általános Urbanisztikai Terv dokumentációs csomag érvényességi idejének meghosszabbításáról az újabb urbanisztikai terv törvényerőre emelkedésének idejéig (Mellette)
30. Határozati javaslat: a Marosvásárhely területén autóbusszal végzett közszállítási feladatok Sc. Transport Local SA számára történő átadásáról (Mellette)
31. Határozati javaslat: a 2019. január 31-i 8. számú határozat “Rózsák tere központi zónában létesítendő mélygarázs” projekt visszavonásáról szóló 2019/145 határozat 1. számú kiegészítésének módosításáról – B variáció, illetve a mélygarázs megvalósíthatósági tanulmányáról szóló és annak elfogadására irányuló 2011. február 24-i 92. számú határozat 1. mellékletének kicserélése a 2018. augusztus 30-án elfogadott helyi határozat szerint (Mellette)
32. Határozati javaslat: magánszemélyek és családok anyagi támogatása, amennyiben gyermeket fogadnak örökbe (Mellette – az én javaslatom)
33. Határozati javaslat: a “Marosvásárhely municípium közszállításának modernizálása” című projekt finanszírozásának és járulékos költségeinek elfogadásáról (Mellette)

34. Határozati javaslat: a “Marosvásárhely municípium külső lakott területein kialakítandó multifunkcionális központok felújításáról, a közhasználatra irányuló lehetőségek megteremtésének érdekében a marginalizált környékeken” projekt finanszírozásáról és járulékos költségeiről (Mellette)
35. Határozati javaslat: a Helyi Tanács képviselőinek a Gyermekpalota Igazgatói Tanácsába delegálásáról (Mellette)
36. Határozati javaslat: a marosvásárhelyi Népességnyilvántartó Szolgálat (Serviciul Public Comunitar de Evidenţă) 2020-ra szóló díjainak megállapításáról (Mellette)
37. Határozati javaslat: technikai-gazdasági dokumentáció és jellemzők (a 907/2016 határozatban szereplők szerint) engedélyezéséről, beleértve a “Elektromos buszok töltőállomásának villamoshálózatra történő kapcsolását” befektetés leírását is (Mellette)
38. Határozati javaslat: Marosvásárhely magántulajdonában szereplő néhány telek értékesítéséről (Mellette)
39. Határozati javaslat: a „Bolyai utca modernizálása – Rózsák tere és Köteles Sámuel utca közötti szakasz” befektetés megvalósíthatósági tanulmányának elkészítéséről (Elhalasztva, Tatár Lehel kollégám javaslata)
40. Határozati javaslat: a dokumentumok benyújtásának online lehetőségeiről (Mellette, Tatár Lehel kollégám javaslata, a Tanács megszavazta)
41. Határozati javaslat: az építkezési engedélyekhez szükséges dokumentációk melletti opcionális dokumentumok elfogadásáról (Mellette, Tatár Lehel kollégám javaslata, elfogadva)

 

Radu Bălaş,
Marosvásárhely, helyi tanácsos

Szólj hozzá

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>