Miután a február 20-ára összehívott rendkívüli tanácsülésen a többség a költségvetés vitájának az elhalasztása mellett foglalt állást, a 27-én megtartott februári soros ülésen végül elfogadásra került a város 2020-as költségvetése.

Azért volt szükség a halasztásra, mert a Polgármesteri Hivatal által beterjesztett eredeti verzióban nem tartották be a költségvetési bizottság kérését, mely szerint a költségvetésnek tartalmaznia kell az összes működési költséget (fizetések, közmű díjak, bérleti díjak, étel stb). Mindezt annak ellenére, hogy a kérés többször is elhangzott, még novemberben, úgy a bizottság ülésein mint nyilvánosan, a tanácsülések alkalmával.

Az eredeti verzióban kb 57 millió lej hiányzott. Több hosszú gyűlés után (az utolsó héten például minden nap üléseztünk) végül megszületett egy vállalható költségvetés.

Nyilvánosan elhangzott, hogy ez lett az elmúlt évek legjobb költségvetése. Szerintem ez lett a legkevésbé rossz, mert még sok gond van vele. Hogy csak egyet említsek, itt van a 24-es napirendi pont, az 1307 méter hosszú Felszabadulás (Dezrobirii) utca felújításának a tervezete. Itt a tehnikai-gazdasági mutatókat kellett volna elfogadnunk, de kérésemre visszaküldtük az anyagot újragondolásra, immár másodszor. Mint a mellékelt képen láttszik, a kerékpársávok tervezett összterülete 2050 négyzetméter, bár a számításaim alapján 3161 négyzetméter kellene legyen. Ez azt jelenti, hogy vagy nem tartják be az előírásokat, mely szerint egy kerékpársáv minimum 1,2 m széles irányonként, vagy ha betartják, akkor csak 854 méteren lesz biciklisáv, nem az utca teljes hosszában.

Ezen kívül, a teljes felület (úttest, járdák, kerékpársávok) 17 501 négyzetméter ami azt jelenti, hogy 100 euró + ÁFA négyzetméterenkénti árral számolnak, miközben jobb helyeken az ilyesmi 25-40 euró között kóstál. Alig várom, hogy lássam a javított változatot.

Egy másik fontos napirendi pont volt a Rovinari utca és negyed visszanevezése Ady Endrére. A költő halálának 100-ik évfordulójára terjesztettem be ezt a javaslatot, de kereken egy évig tologatták egyik névadó bizottságtól a másikig, míg végre napirendre tűzték, és 16 szavazattal át is ment.

Hogyan szavaztam a napirendi pontoknál

1. Határozattervezet Marosvásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási – területi egység költségvetésének elfogadásáról a 2020-as évre.
Kikapcsoltam a mikrofont, egyedül az Európai Uniós projektek fejezetnél szavaztam, természetesen igennel. Ez egy tiltakozási forma a módszer ellen, ahogy a Polgármesteri Hivatal költi a közpénzt.

2. Határozattervezet Marosvásárhely Megyei Jogú Város statútumának elfogadásáról.
Mellette. Törvényi előírás ennek a statútumnak a rendszeres frissítése, egyik újdonság, hogy a város nevét ezentúl â-vel írjuk  î helyett.

3. Határozattervezeta városrendezési dokumentáció elfogadásáról „Térségi Városrendezési Terv – szabályozás meghatározása lakásépítéshez az Unirii/Egyesülés negyedbeli Ioan Vescan utcában”, a vonatkozó helyi városrendezési szabályozással. Kezdeményező: SC “MACO CONSTRUCT” SRL. Mellette.

4. Határozattervezet a városrendezési dokumentáció frissítéséről “Térségi Városrendezési Terv – szabályozás meghatározása kollektív lakóépület építéséhez kereskedelmi földszinttel és kereskedelmi szolgáltatásokkal”, a vonatkozó helyi városrendezési szabályozással, amelyet a 2019.04.25-ei 149-es számú helyi tanácshatározatban hagytak jóvá. Haszonélvező:SC”BOSTAN JUNIOR”SRL. Mellette.

5. Határozattervezet a városrendezési dokumentáció elfogadásáról “Térségi városrendezési terv – övezeti funkcionális újrakonfigurálás és városrendezési szabályozás meghatározása lakóház, fedett autóparkoló, bejárat építéséhez”, Jean Monnet utca szám nélküla vonatkozó helyi városrendezési szabályozással. Haszonélvezők: Veres Hajnal Réka, Veres Mihai, Veres Viorica.
Mellette. Mindhárom esetben támogattam, és ezentúl is támogatni fogom az ilyen jellegű határozattervezeteket kivéve, ha szabálytalanságot észlelek, én vagy bárki más.

6. Határozattervezet a 2020-ra vonatkozó Bevételi és kiadási költségvetés elfogadásáról a marosvásárhelyi S.C. Locativ S.A. esetében. Tartózkodtam.

7. Határozattervezet a 2020-ra vonatkozó Bevételi és kiadási költségvetés elfogadásáról a marosvásárhelyi SC Administrator Imobile si Piete SRL esetében.
Tartózkodtam, mivel mindkét esetben túl kicsinek találom a bruttó profit mértékét, ami kb 8% az első és kb 1,2% a másik esetben, miközben mindkét térsaságnak a fő tevékenysége a bérbeadás, az egyik többszáz ingatlant, a másik többezer parkolóhelyet és a piacokat.

8. Határozattervezet a 2020-ra vonatkozó Bevételi és kiadási költségvetés elfogadásáról a marosvásárhelyi SC „Transport Local” SA esetében.
Tartózkodtam, nem is fogom megszavazni, amig él a társulási szerződés a Siletinával.

9. Határozattervezet a SC Locativ SA által a koncessziós szerződés alapján fizetendő jogdíj összegének jóváhagyásáról.
Mellette, mivel javaslatomra (is) megemeltük a kialkudott jogdíj értékét 10 százalékkal.

10. Határozattervezet a 323//2019 helyi tanácsi határozat 4-es cikkelyének frissítéséről, amely a Marosvásárhely közigazgatási – területi egység tulajdonában lévő földterületek közvetlen haszonbérbeadására vonatkozik. Mellette.

11. Határozattervezet a 2020-ra vonatkozó „Prioritási lista” elfogadásáról, a nem lakhatási célú helyiségek civil szervezetek és politikai pártok számára történő elosztására. Tartózkodtam.

12. Határozattervezet az oktatási intézmények tevékenységeinek pénzügyi támogatásáról projektverseny alapján 2020 I. félévében. Mellette, éppen ez a POL filozófiája.

13. Határozattervezet a S.C. MONDO TRANS S.R.L. által a Szabadság utca 114. szám alatti piac üzemeltetésére vonatkozó szabályzat jóváhagyásáról.
Tartózkodtam, a tervezet nem ment át. Mivel a januári elutasítás miatt a cég beperelte a Tanácsot, úgy döntöttünk, megvárjuk a bíróság döntését.

14. Határozattervezet arról, hogy ingyenes használatba adják a marosvásárhelyi Emil A. Dandea Technológiai Líceum épületének I. emeletét, a Maros megyei törvényszéknek és a Marosvásárhelyi Bíróságnak, archívum jogcím alatti használatra.
Tatár Lehel kolléga javaslatára – aki a szerződés kiegészítését kérte – elhalasztottuk. Felhívta a figyelmet arra, hogy törvény szerint egy arhívumnak más tűzvédelmi feltételeknek kell megfelelnie, mint egy iskolának és a szerződés nem tisztázza ezeknek a beruházásoknak a pénzügyi vetületét.

15. Határozattervezet Horaţiu Lobonţ úr megbízásáról, hogy aláírja azt a Szerződést, amely a marosvásárhelyi oktatási intézmények orvosi és fogorvosi rendelőinek felszereltségi szintjéhez szükséges bizonyos gyógyszerek és egészségügyi anyagok költségeinek, illetve az orvosok, fogorvosok, ápolók személyzeti költségeinek biztosítására vonatkozik. Mellette.

16. Határozattervezet a HŐSZIGETELÉSI ILLETÉK bevezetéséről, 3 évre, bizonyos apartman-tulajdonosok számára, akik adósságot halmoztak fel 3 marosvásárhelyi tömbháznál végzett munkálatok önrészének törlesztésénél.
Tartózkodás. Soha nem értettem egyet zzal, ahogy illetékké alakítanak bizonyos tartozásokat.

17. Határozattervezet az iskolahálózat jóváhagyásáról a Marosvásárhely Megyei Jogú Város területén található, egyetem előtti állami és magán oktatási intézményekre vonatkozóan, a 2020-2021-es tanévre.
Tartózkodtam, mert semmit sem változtattak a januárban elhalasztott verzióhoz képest, és nem vették figyelembe a roma szakértő Koreck Mária kérését. A tervezetet a többség megszavazta.

18. Határozattervezet Marosvásárhely Megyei Jogú Város köztulajdonához tartozásának megállapításáról a marosvásárhelyi Kovászna sétány 1. szám alatt található 98 négyzetméteres telekre vonatkozóan. Mellette.

19. Határozattervezet a 2019.03.28-ai 69-es helyi tanácsi határozat 1-es cikkelyének módosításáról, annak érdekében, hogy Marosvásárhely Megyei Jogú Város Şipoş Adalberttől és BöjtheLeventétőlmegvásárolja a 12 négyzetméteresterületet, amely a Bodoni utcaszélesítéséhezszükséges. Mellette.

20. Határozattervezet a 2019.08.29-ei 237-es helyi tanácsi határozat 1-es cikkelyének módosításáról, amely megállapítja, hogy Marosvásárhely Megyei Jogú Város magántulajdonához tartozik az összesen 4055 négyzetméteres területnek a Dózsa György út 183. szám alatti telekhez tartozó 150 négyzetméteres része.
Mellette. Az ilyen típusu határozattervezeteket általában megszavazom, kivéve ha valami rendelleneset észlelek vagy figyelmeztetnek rá.

21. Határozattervezet a 2019.12.19-ei 374-es helyi tanácsi határozat 1-es cikkelyének módosításáról, annak érdekében, hogy Marosvásárhely Megyei Jogú Város köztulajdonából átkerüljön annak magántulajdonába a Ballada utca 9. szám alatti C1-es épület, lebontás céljából, a „Marosvásárhelyi Ballada utca korszerűsítése” célberuházás megvalósításának érdekében.
Tartózkodtam, mert a megvásárlással sem értettem egyet.

22. Határozattervezet a „Bástya függőségkezelő központ” szociális szolgáltatás létrehozásáról, szociális szolgáltatás kódja 8899 CZ-AD-I, a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság keretein belül. Visszavonva.

23. Határozattervezet az azonosítási módszertan jóváhagyásáról a szociálisan hátrányos helyzetű marosvásárhelyi személyek és családok esetében és a társadalmi marginalizáció megelőzésére és leküzdésére irányuló intézkedési terv elfogadásáról a 2020-as évre. Visszavonva.

24. Határozattervezet a műszaki-pénzügyi mutatók frissítéséről a „Felszabadulás utca korszerűsítése” célberuházásra vonatkozóan. Kérésemre elhalasztva. Lásd a bevezetőt.

25. Határozattervezet a marosvásárhelyi Rovinari utca átnevezéséről Ady Endre utcának.
MelletteLásd a bevezetőt.

26. Határozattervezet a részvényesi közgyűlés képviselője, Bakos Levente felhatalmazásáról, hogy hagyja jóvá a SC Compania Aquaserv SA 2020. április2-ai rendes részvényesi közgyűlésének napirendjén szereplő dokumentumokat. Elhalasztva.

27. Határozattervezet arról, hogy a helyi költségvetésből valutában finanszírozzák a 2020. március23-29. között a németországi Stuttgartba utazó marosvásárhelyi küldöttség járandóságát.
Ellene. A kiruccanás fölösleges volta mellett (ez már a sokadik hasonló kiállítás amin a város résztvesz, minden látható eredmény nélkül), felhívtam arra is a figyelmet, hogy a tervezett 1000 eurós útiköltség nagyon nagy, a valós érték túlzott (12 literes) fogyasztással számolva sem éri el az 500 eurót. Nem ment át.

28. Határozattervezet arról, hogy a helyi költségvetésből valutában finanszírozzák a 2020. március 21-25. között a franciaországi Párizsba utazó marosvásárhelyi küldöttség járandóságát.
Ellene. Újabb kirándulás dél-koreai gyökerű békekonferenciára, miközben a koreai koronavírus fertőzés gócpontja a főszervező Man Hee Lee vezette vallási szekta (ezért vád alá is helyezték Szöulban). Ez sem ment át, de Florea polgármester próbálkozik…

29. Határozattervezet a műszaki-pénzügyi mutatók és a műszaki-pénzügyi dokumentáció frissítéséről, amelyet a 2019. március 28-ai 71-es helyi tanácsi határozatban hagytak jóvá, és amely a műszaki-pénzügyi dokumentáció (SF szakasz, a 907/2016 kormányrendelet értelmében) és a műszaki-pénzügyi mutatók elfogadásáról szólt, beleértve a beruházás leírását tartalmazó mellékletet, a „Forgalommenedzsment rendszer Marosvásárhelyen” projektre vonatkozóan, amelyet a POR 2014-2020 4-es főtengelyének 4.e prioritási tengelyének 4.1-es célberuházásán keresztül, A széndioxid-kibocsátás csökkentése a megyeszékhelyeken a városi mobilitási terven alapuló beruházások révén, kívánnak finanszírozni. Mellette.

30. Határozattervezet a „Forgalommenedzsment rendszer Marosvásárhelyen” projekt és a vonatkozó kiadások jóváhagyásáról, amelyet a 2014-2020-ra vonatkozó Operatív Regionális Programon keresztül finanszíroznak, POR/2017/4/4.1/1. Mellette.

31. Határozattervezet a műszaki-pénzügyi dokumentáció (D.A.L.I. szakasz a 907/2016-os kormányhatározatnak megfelelően) és a vonatkozó műszaki-pénzügyi mutatók frissítéséről, amelyeket a helyi tanács 2018.11.29-ei 370-es határozatában, valamint a helyi tanács 2019.04.25-ei 147-es határozatában hagytak jóvá az 1-es mellékletnek megfelelően, beleértve a 2-es mellékletet is, amely a beruházás leírására vonatkozik, az „Infrastruktúra átalakítása a helyi közszállítás által kiszolgált folyosón Marosvásárhely nyugati-központi övezetében” projektre vonatkozóan, amelyet a POR 2014-2020 4-es főtengelyének 4.e prioritási tengelyének 4.1-es célberuházásán keresztül, A széndioxid-kibocsátás csökkentése a megyeszékhelyeken a városi mobilitási terven alapuló beruházások révén, kívánnak finanszírozni. Mellette.

32. Határozattervezet az „Infrastruktúra átalakítása a helyi közszállítás által kiszolgált folyosón Marosvásárhely nyugati-központi övezetében” projekt és a vonatkozó kiadások jóváhagyásáról, amelyet a 2014-2020-ra vonatkozó Operatív Regionális Programon keresztül finanszíroznak, POR/2017/4/4.1/1. Mellette.

33. Határozattervezet a műszaki-pénzügyi dokumentáció (D.A.L.I. szakasz a 907/2016-os kormányhatározatnak megfelelően) és a vonatkozó műszaki-pénzügyi mutatók frissítéséről, amelyeket a helyi tanács 356/29.11.2018 határozatában, valamint a helyi tanács 94/28.03.2019 határozatában hagytak jóvá az 1-es mellékletnek megfelelően, beleértve a 2-es mellékletet is, amely a beruházás leírására vonatkozik, „A kórház térségében található, intenzív gyalogosforgalmú utcák átalakítása gyalogos- és kerékpáros-barát útvonalakká” projekt esetében, amelyet a 2014-2020 közötti POR-program 4-es főtengelyének 4.e. beruházási prioritásának 4.1. célberuházási kiírásából valósítanak meg. Mellette.

34. Határozattervezet a „A kórház térségében található, intenzív gyalogosforgalmú utcák átalakítása gyalogos- és kerékpáros-barát útvonalakká” projekt és a vonatkozó kiadások jóváhagyásáról, a 2014-2020-ra vonatkozó Operatív Regionális Programon keresztül finanszíroznak, POR/2017/4/4.1/1.
Mellette. Ez a hat tervezet uniós forrásokból történő beruházásokról szól, ezek tehnikai-gazdaségi mutatóit frissítettük.

35. Határozattervezet a városrendezési dokumentáció elfogadásáról a„Térségi Városrendezési Terv – övezet funkcionális újrakonfigurálása “AI3a”-ból “L1z”-be, kollektív lakásegyüttes és szolgáltatások”, a Víztelep utca 2. szám alatt, a vonatkozó helyi szabályozással. Kezdeményező: SC”ROMUR” SA. Mellette.

 

20 mellette, 2 ellene, 8 tartózkodás, 5 visszavonva vagy elhalasztva

Pápai László Zsolt, helyi tanácsos

Szólj hozzá

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>