DACĂ UN Austriac SAU OLANDEZ POATE

Sikeresek vagyunk a magánéletünkben!
Azt szeretnénk, ha Románia is sikeres lenne az Európai Unióban!

Karriert építettünk, családot alapítottunk – olyan vállalkozásokat hoztunk létre, amelyek az országban fizetik az adót, és új munkahelyeket teremtenek. Van tapasztalatunk a vállalkozások, a projektmenedzsmentek, az IT, a szociális szolgáltatások, kutatások, mérnöki tudományok, kereskedelem terén. Négy különböző kontinensről származó, több száz emberrel dolgoztunk már együtt. Beszélünk idegen nyelveket. Itt az ideje, hogy tegyünk is valamit a közjó érdekében – ugyanazokat a szabályokat, jogokat és lehetőségeket kérjük az Európai Unió összes polgára számára.

Amennyiben egy holland vagy egy osztrák polgár könnyen

JELÖLTETHETI MAGÁT A VÁLASZTÁSOKON, AKKOR LEGYEN NÁLUNK IS ÍGY

…javasoljuk tehát.

Az európai választásokra vonatkozó szabályozást az Unió teljes területén. Ugyanannyi aláírás egy választási lista benyújtásához, ugyanakkora bejutási küszöb az Európai Unió minden országában.

Azonos választási szabályok bevezetése a helyi (önkormányzati) és országos (parlamenti, elnöki) választások tekintetében az Európai Unió minden tagállamában. Ugyanannyi aláírás egy választási lista benyújtásához, ugyanakkora bejutási küszöb az Európai Unió minden országában.

AZ EURÓPAI FOGYASZTÓK VÉDELME

A termékek kiválasztása egyre nehezebb, lévén a technikai leírások egyre bonyolultabbak és különbözőbbek. Az élelmiszer ipari termékek esetében ez a jelenség még látványosabb, a polgárok nehezen tudják kiválasztani az egészséges terméket. Az élelmiszeripar és az egészségügy terén javasoljuk tehát:

Élelmiszer-címkék: az összetevők különválasztási a fogyaszthatóság mentén: külön feltüntetni a „quantum satis” mennyiségben fogyasztható összetevőket azoktól az összetevőktől, amelyek fogyasztási menyisége korlátozott.

Színes címkével ellátni azokat a termékeket, amelyek hozzáadott cukrot tartalmaznak.
Színes címkével ellátni azokat a termékeket, amelyek hozzáadott mesterséges aromát tartalmaznak.

A KOMMUNIKÁCIÓ SZABADSÁGA ÉS A CENZÚRA ELTÖRLÉSE

Az internet által nyújtott szabadság aktív támogatása, azáltal, hogy határozottan tiltásra kerül az online tartalmak előzetes cenzúrázása, vagy az ilyen irányú szándékok támogatása, bátorítása.

A z interneten és bárhol máshol felmerülő problémákra nem nyújthat megoldást az online köztes szolgáltatók által folyatott rendőrségi gyakorlat, hanem a jogállami elveknek megfelelő bírósági eljárások, amelyek során az elkövetők személyére fény derül, és a felelősségre vonásuk a törvényeknek megfelelően megtörténik.

MINDEN KISEBBSÉG VÉDELME

Európa azért erős, mert polgárai sokszínű közösséget alkotnak. Ezt a sokszínűséget őrizni kell, és ott, ahol kisebbségek élnek biztosítani kell a feltételeket ahhoz, hogy ők megőrizhessék sajátosságaikat és szabadon, minden bántalmazástól való félelemtől mentesen használhassák szimbólumaikat.

IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

Egy társadalom nem élhet harmóniában és nem fejlődhet, ha nincs egy pártatlan és kiegyensúlyozott igazságszolgáltatási rendszere. A fejlődés egyik legnagyobb gátja a korrupció. Az EU rengeteg ajánlást és szabályozást fogalmaz meg azért, hogy minden országban azonos standardok szerint működhessen az igazságszolgáltatás.

Egyrészt az Uniónak hatványozottabb erőfeszítéseket kell tennie, hogy ezt a törvényes keretet javítsa és kiegészítse, másrészt határozottabban kell fellépnie azért, hogy ezen keretek életbe lépjenek. Azokban az esetekben, amikor egy tagállam kormánya az igazságszolgáltatási törvények módosításával ezen standardok gyengítésére törekszik, az Uniónak a lehető leghamarabb közbe kell lépnie!

Amennyiben egy holland vagy egy svéd polgár

MINŐSÉGI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSBAN RÉSZESÜL

…úgy a mi országunk polgárai is részesüljenek abban! Javasoljuk tehát:

Ahelyett, hogy az uniós alapokat panziók építésére, vagy kétes értékű és kétes eredményű személyiség- és karrierfejlesztő tanfolyamokra fordítanánk, fordítsuk a kohéziós alapokat arra, hogy azonos egészségügyi szolgáltatásokat nyújthassunk az Unió teljes területén. Így beindíthatóak azok a mechanizmusok, amelyek kiegyenlíthetik a kelet-európai és nyugat-európai államok közötti különbségeket, ami a szolgáltatások elérhetőségét és azok minőségét illeti.

EMBERI JOGOK

A POL fellép és küzd az emberi jogokkal szembeni tisztelet megerősítéséért. Az EU alapjogait tartalmazó Charta felsorolja az unió polgárainak azon jogait, amelyeket az uniós intézmények tiszteletben kell tartsanak. A Charta kiegészítésével ugyanezen jogokat az uniós tagállamok nemzeti és nemzeti hatáskörben levő intézményei is kötelezően tiszteletben kell tartsák!

Ilyenformán az európai polgárok jogai erősödnek, és, amennyiben a nemzeti vagy nemzeti hatáskörben levő intézmények megsértik a polgár ezen jogait, akkor nemcsak a CEDO-nál (ami nem az EU intézménye!) védhetik meg magukat és jogaikat, hanem az Európai Unió Bíróságán is. Javasoljuk tehát:

Az Európai Unió alapvető emberi jogok Chartájának (továbbiakban: Charta) kiegészítését olyanformán, hogy az abban megfogalmazottak a nemzeti vagy nemzeti hatáskörben levő intézményekkel való viszonyban is alkalmazandó legyen, nemcsak az Unió intézményeiben.

Szeretnénk, ha az európai pártcsaládok nagyobb körültekintéssel választanák ki tagjaikat, és ők tiszteletben tartják az Európai Unió alapvető értékeit. Javasoljuk tehát:

Az európai pártok finanszírozási szabályainak megváltoztatását: amennyiben az európai pártcsaládok bármely tagja, az általa nemzetállami pártként folyatott gyakorlatában megszegi az Európai Unió alapvető értékeit, akkor az illető párt európai finanszírozása kerüljön felfüggesztésre.

HELYI FEJLŐDÉS, DECENTRALIZÁCIÓ, INTERREGIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS

A közjó és a helyi fejlődés álljon az Európai Unió politikájának középpontjában. Javasoljuk tehát:

Az Európai Unió által hozott összes törvény és jogszabály az egyszerű polgárok és a kistermelők prizmáján keresztül kerüljön megalkotásra. Amennyiben egy szabályozás leginkább a nagy cégeknek és a bankoknak kedvez, akkor ne váljon érvényessé! Szűnjön meg az eurómilliós forgalmat bonyolító cégek finanszírozása és támogatása. A támogatások az egyszerű polgárokat és a kisvállalkozókat célozzák!

Az uniós tagállamok, amelyek egy centralista, központosított modellre alapulnak sürgősen indítsák el a valódi decentralizációt! A régiók, a területi-adminisztratív egységek kapjanak nagyobb hatáskört, és döntési jogkört azokon a területeken, amelyek őket érintik (oktatás, infrastruktúra, kultúra, adók stb.).

A központi hatáskörben csak azok a területek maradjanak, amelyek a nemzeti politikához tartoznak, úgy mint a külpolitika, igazságszolgáltatás és honvédelem.

Az adók és járulékok formájában beszedett összegek maradjanak helyben, a helyi-regionális hatóságok rendelkezzenek felette. A helyi, regionális és nemzeti hatóságok közötti pénzelosztás arányait igazságosan szabályozzák, több évre szóló érvényességi idővel, anélkül hogy a helyi hatóságokat olyan helyzetbe hozzák, hogy azok minden évben a központtól kelljen pénzt kérjenek.

MOBILITÁS ÉS NYITOTT HATÁROK:

Az Európai Uniós egy államok közötti társulás, amelynek alapja az áruk, szolgáltatások és személyek szabad mozgása. Ezt a jellemzőt kell megőrizni és ápolni.

Ugyanakkor az Unió külső határainak a biztonságát garantálni kell, akár közös erőfeszítések árán is. Ugyanakkor úgy tartjuk, hogy egy szűrő és szelektáló rendszert kell felállítani az unión kívülről ékező migrációs hullám esetében. A kanadai modell hatékony és megfelelő.

PÉNZÜGYEK

A nem termelői célzattal nyújtott fogyasztási és befektetési hitelek által okozott válságok gyengítik az Európai Uniót, és aláássák a közép- és kelet-európai polgárok demokratikus intézményekbe fektetett bizalmát. Mindezekből kifolyólag a következő intézkedéscsomagot javasoljuk a pénzügyi és a bankszektor területén:

A minimális, de nem elégséges feltétele az euróövezeti csatlakozásnak: a jelölt tagállam jegybanki alapkamata tíz éven keresztül egyforma legyen az euróövezeti jegybanki alapkamattal.

A minimális, de nem elégséges feltétele az euróövezeti csatlakozásnak: közösségi bankok egy minimális számának megléte, amely által egy bank jut 120.000 főre. A bürokratikus feltételek csökkentése, hogy a kis bankok is megélhessenek a piacon.

Az európai finanszírozások kiértékelése és mérése Return on Investment for Grant Wrtiting (ROIGW).

Amennyiben a finanszírozási kérelmekben szereplő összeg az óraszámok és globális befektetések a megítélt összeghez képest túl magasak (10%), akkor a szóban forgó finanszírozási program kerüljön megszüntetésre.

A pénzben és időben nagynak számító befektetések származhatnak úgy az elfogadás alacsony arányából, mint a túlburjánzott bürokráciából.

A közösségi bankok támogatása, amelyeknek célja legyen a kis- és középvállalkozások finanszírozása.

A bankok közötti fúziók megtiltása.

Felső határ bevezetése az ingatlanhitelek esetében: az összeg legyen egyenlő a meghitelezett ingatlan éves bérleti díjának tízszeresével.

Az alternatív fizetőeszközök Európai Unión belül történő engedélyezése.

A helyi és az állami adók az Európai Unión belül engedélyezett pénzeszközökkel történő befizetésének engedélyezése.

Amennyiben te is szeretnél aláírásokat gyűjteni a Szabad Emberek Pártja részére, kérünk töltsd le ezt az ívet. Miután kitöltötted küldd el az álábbi címre:

Partidul Oamenilor Liberi (POL) Strada Poştei nr.1, Tîrgu Mureş, 540 043 Mureş, România